knižní novinky detaildolní břežany: kolektivní monografie kříž z telče (1431–1504). písař, sběratel a autor (scriptorium)

Dolní Břežany: Kolektivní monografie Kříž z Telče (1431–1504). Písař, sběratel a autor (Scriptorium)

Anotace:

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, vydalo kolektivní monografii „Kříž z Telče (1431–1504). Písař, sběratel a autor“, která je věnována osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče, kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni.

Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4 300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy lze identifikovat v minimálně dvaapadesáti rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy, které jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách. (SK)

 

Lucie Doležalová – Michal Dragoun (edd.), Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor, Scriptorium, Dolní Břežany 2020, 455 stran, doporučená cena 429 Kč

 

Obsah:

Poděkování

Ediční poznámka

A. ÚVOD

I. Písař jako autor – předběžná varování (Lucie Doležalová)

II. Životopis (Lucie Doležalová)

III. Křížova „knihovna“ (Michal Dragoun)

IV. Kříž autor, překladatel, glosátor a písař (Lucie Doležalová)

B. KŘÍŽOVY OPISY

I. ŠKOLSKÉ TEXTY

Promluvy rektora školy (Lucie Doležalová a Pavel Tříska)

Pythagorejské písmeno Y (Lucie Doležalová)

O hebrejských písmenech (Lucie Doležalová)

Sedmdesát dva jazyků (Dominika Kecsőová)

Jak si zlepšit paměť (Lucie Doležalová)

II. ODBORNÉ TEXTY

Matematické slovní úlohy v rukopise XIII G 18 (Zuzana Silagiová)

Opis Secretum secretorum (Pavlína Cermanová)

Od teorie k praxi? Předpovídání počasí v kodexu I G 6 (Barbora Kocánová)

Texty k pouštění krve v rukopisech XIV D 24 a SOA T, A 17 (Hana Florianová)

Lékařská diagnostika v rukopise SOA T, A 17 (Hana Florianová)

III. NÁBOŽENSKÁ KONTROVERZE

Listy: Janu Nosidlovi z Litoměřic a Tobiášovi z Tábora (Lucie Doležalová)

Rukopis I F 18 a polemické dílo Jana z Hradce (Dušan Coufal)

Poznávací znamení kacířů (Tereza Kolmačková)

Invektivy proti Rokycanovi (Anna Pavlíková)

IV. ZBOŽNOST

Křížova bible (Adéla Ebersonová)

Nedbalý opis: De tribus punctis essentialibus christianae religionis (Lucie Doležalová)

Dialog Matouše z Krakova v kontextu rukopisu I F 18 (Michael Lužný)

Variace kázání: novoroční dárky (Lucie Doležalová)

Nekrologické záznamy (Michal Dragoun)

V. ČESKÉ TEXTY

Staročeská světská lyrika (Jakub Sichálek)

Staročeské pašijové hodinky (Kateřina Voleková)

Textová tradice staročeské modlitby Otčenáš (Andrea Svobodová)

Staročeské výklady na Otčenáš (Andrea Svobodová)

Pravopisný systém českých textů zapsaných Křížem z Telče (Kateřina Voleková)

C. ZÁVĚR

 

Internet:

http://www.scriptorium.cz/index.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru