archiv detailflorencie: výstava v galerii uffizi dokazuje, že paralelně vedle rané renesance existoval v toskánsku i mezinárodní goticky styl

Florencie: Výstava v Galerii Uffizi dokazuje, že paralelně vedle rané renesance existoval v Toskánsku i mezinárodní goticky styl

Florencie je pro všechny symbolem italské renesance. Pracovníci slavné Galerie Uffizi však chtějí ukázat, že jejich město bylo na přelomu 14. a 15. století i významným centrem takzvané mezinárodní gotiky. Pojem se vztahuje k dvorskému umění, které kolem roku 1400 ovládlo malířskou a sochařkou produkci Paříže, Prahy, Londýna, Dijonu, Vídně a Milána.

Do 4. listopadu proto část výstavních prostor Galerie Uffizi zaplnily obrazy a sochy, které nově představují kulturní panorama Florencie v letech 1375 až 1440.

Brunelleschi tehdy stavěl první renesanční budovy, Masaccio maloval první renesanční fresky a Donatello odléval první renesanční plastiky. Ale vedle nich ve Florencii tvořili stejně vynikající umělci, jako byli Gentile da Fabriano, Masolino da Panicale, Lorenzo Monaco a Fra Angelico, jejichž díla jsou gotická a historikové umění měli problém zařadit tuto tvorbu do vývoje italské renesance, což dokládá třeba katalog výstavy z roku 2006 nazvaný Gentile da Fabriano and the other Renaissance.

Nejčastěji byli goticky orientovaní tvůrci označeni tak trochu za tradicionalisty vegetující vedle hlavního proudu. Jejich umění však nebylo nějakým anachronismem. Výstava v Galerii Uffizi naopak dokládá, že neexistuje žádné progresivní a konzervativní umění, že renesance a gotika prostě žily ve Florencii vedle sebe.

Dokonce bohatí florentští obchodníci dávali mezinárodní gotice přednost. Fascinovala je krásou barev, elegancí forem i zlatými odlesky, které zářily z pozadí deskových obrazů pokrytých pravým plátkovým zlatem.

V novém světle výstava představuje i sochaře Lorenza Ghibertiho, který byl vždy považován za raného představitele renesance. V souvislosti se shromážděnými florentskými díly, která byla zapůjčena z mnoha evropských a amerických muzeí, se ukazuje, že i on měl blíž ke gotice než k novému umění, jak ho představovali jeho konkurenti Brunelleschi a Donatello. Výstava tak v mnohém změní dosavadní pohled na toskánské malířství a sochařství v době, kdy Florencii vládl bankéř Cosimo de Medici.

 

 

PhDr. Peter Kováč

 

 

Internet:

http://www.uffizi.firenze.it/en/mostre/mostra.php?t=4fc6445bf1c3bc4016000000


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru