zaujalo nás detailfrancie: vyšlo monotematické číslo časopisu médiévales věnované novým pohledům na prameny k dějinám čech 14. a 15. století

Francie: Vyšlo monotematické číslo časopisu Médiévales věnované novým pohledům na prameny k dějinám Čech 14. a 15. století

Anotace:

Poslední monotematické číslo francouzského časopisu Médiévales zaměřeného na středověké dějiny je zasvěceno českým dějinám. K hlavnímu tématu „Dějiny Čech. Nové pohledy na prameny 14. a 15. století” pod redakcí Martina Nejedlého a Jaroslava Svátka přispěli především představitelé mladé generace badatelů, kteří jsou pracovníky a doktorandy česko-francouzského historického semináře Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem jednotlivých příspěvků je prezentace vybraných českých pramenů, které jsou jinak obtížně přístupné frankofonním zájemcům. Česky psaná díla se svou rozmanitostí žánrů vyrovnávají západní Evropě. Dokonce v českých zemích vzniklo i několik nových druhů textů, např. vojenské řády, které nemají jinde v Evropě obdoby. Jednotlivé písemné prameny v mateřském jazyce odrážejí též politický a sociální kontext jejich vzniku. Navíc nelze opomenout vliv mistra Jana Husa, jehož dílo je částečně napsáno v lidovém jazyce. Samotný Hus se pak podílel i na „reformě“ českého pravopisu.

Jak uvádějí editoři v úvodu, je monotematické číslo časopisu Médiévales věnováno památce francouzského medievisty Jacquese Le Goffa.

 

Marek Zágora

Médiévales, n° 67, 2014/2, Histoires de Bohême. Nouveaux regards sur les sources (XIVe-XVe siècles), Presses universitaires de Vincennes, 2015, 210 stran

Internet:

http://medievales.revues.org/7318

Příspěvky k hlavnímu tématu:

Martin Nejedlý - Jaroslav Svátek, La Bohême aux xive et xve siècles

Jan Vojtíšek - Václav Žůrek, Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg

Věra Vejrychová, Figures de reines dans les chroniques tchèques du xive siècle: idéal, pouvoir, transgressions

Martin Šorm, Représentations de l’intimité dans le roman arthurien tchèque

Sára Vybíralová, «Oyez, fidèles, la ruse diabolique!» La ruse et la trahison dans la chanson polémique de l’époque hussite

Jan Biederman, L’art militaire dans les ordonnances tchèques du xve siècle et son évolution: la doctrine du Wagenburg comme résultat de la pratique

Vojtěch Bažant - Jaroslav Svátek, Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême: produits d’une société confessionnalisée?

Oficiální stránky česko-francouzského historického semináře:

 

http://seminaire.ff.cuni.cz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru