faksimile detailgraz (štýrský hradce): adeva připravuje vydaní faksimile rukopisu svatováclavské legendy

Graz (Štýrský Hradce): ADEVA připravuje vydaní faksimile rukopisu svatováclavské legendy

Štýrskohradecké vydavatelství ADEVA připravuje vydání již sto dvacátého prvního svazku své jedinečné faksimilové edice Codices Selecti, v jejímž rámci bylo vydáno i několik faksimilií manuskriptů, jež jsou úzce spjaty s našimi dějinami (Bible Václava IV., Zlatá bula Karla IV., Liber depictus).

Z mnoha různých rukopisů, jež si zaslouží mít své faksimile, si vedení vydavatelství nakonec vybralo rukopis z fondu Rakouské národní knihovny (Österreichische Nationalbibliothek) „Život sv. Václava" (Icones historici, vitam et martyrium sancti Wenceslai, signatury Cod. Ser. n. 2633), jehož písařem i iluminátorem v jedné osobě byl pražský malíř Matyáš Hutský od Křivoklátu.

Manuskript o třiatřiceti listech (66 stranách) vznikl v Praze v roce 1585 a jeho výzdobu tvoří celkem 24 výjevů na 23 stranách, každá miniatura je pak doplněna písemnými vysvětlivkami. Hutský vytvořil své asi nejznámější dílo podle proslulého cyklu nástěnných maleb, jež dodnes zdobí Svatováclavskou kapli Svatovítské katedrály a za jejichž autora je považován Mistr litoměřického oltáře.

Matyáš Hutský věnoval rukopis svému dřívějšímu mecenáši a příznivci arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému, jehož skvostně vymalovaný erb zdobí první list. Za ním následuje dedikace. Autor se mu tímto způsobem pokoušel opět nabídnout své služby.

Jednotlivé iluminace se docela výrazně odlišují od nástěnných maleb Svatováclavské kaple. Malíř musel mnohé změnit a doplnit, protože musel např. vyplnit prostor tam, kde jsou v kapli okna a jiné nerovnosti. Malby jsou i jiné barevné, což je dáno zejména dobovou změnou vkusu. Hodně také využíval bohatého zlacení, např. každá miniatura je orámována zlatými lištami.

Matyáš Hutský dokonce některé výjevy svatováclavské legendy záměrně nově interpretoval a tak vzniklo zcela svébytné dílo. I proto máme před sebou nejen zajímavý raně novověký manuskript, ale zároveň i vzácný dokument o duchovní a umělecké práci malíře při tvorbě díla.

Vydavatelství ADEVA vydává faksimile ve dvou provedeních: 381 ručně číslovaných exemplářů normálního vydání (1 - 381) a 99 ručně číslovaných exemplářů s použitím pravého zlata (I - IC). Součástí bude i svazek komentářů. Zároveň vyjde i dokumentace k faksimile, jejíž součástí vedle podrobné brožury budou i tři faksimilové listy v originální velikosti (cena 98 euro).

Již nyní mají zájemci možnost objednávky faksimile za zvýhodněnou cenu. Do konce roku 2012 stojí normální vydání 1 780 euro, konečná cena po jeho vydání pak bude 2 480 euro. Faksimile s použitím pravého zlata stojí v „předprodeji" 2 480 euro, po vydání pak bude o 500 euro dražší.

 

Marek Zágora

 

(Další informace o faksimiliích vydavatelství ADEVA a jejich cenách poskytne česky a slovensky mluvící pán Ján Kočišek, kontakt: kocisek@utanet.at)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru