faksimile detailgraz (štýrský hradec): vyšel jednadvacátý svazek edice glanzlichter der buchkunst - albucasisova chirurgie

Graz (Štýrský Hradec): Vyšel jednadvacátý svazek edice Glanzlichter der Buchkunst - Albucasisova Chirurgie

Na konci každého roku vydává ADEVA nový svazek své edice „Glanzlichter der Buchkunst". V roce 2012 tak vyšel již dvacátý první svazek, jenž všem zájemcům o středověké rukopisy nabízí jedinečnou možnost seznámit se blíže s první ilustrovanou učebnicí chirurgie, jejímž autorem byl Abul Qasim Halaf ibn Abbas Al-Zahrawi (latinsky Albucasis), jenž žil v letech 936-1013.

Albucasis byl ve své době proslulým lékařem - chirurgem. Narodil se nedaleko Córdoby, města, které bylo jedním z nejvýznamnějších středisek lékařské vědy.

Jeden z manuskriptů latinského překladu Albucasisovy „Chirurgie" se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Tento rukopis vznikl ve druhé polovině 14. století v jižní Itálii. Vydavatelství ADEVA ze Štýrského Hradce vydala unikátní dílo nejprve jako úplné faksimile v rámci své hlavní edice CODICES SELECTI (svazek LXVI.). Toto vydání je ale již několik let rozebráno a tak se vedení vydavatelství rozhodlo, že výjimečné dílo středověké knižní malby bude všem zájemcům představeno ještě v rámci úspěšné řady „Glanzlichter der Buchkunst.

Učebnice chirurgie je rozdělena do tří částí (dohromady 225 kapitol) a je významným pojítkem mezi řeckou medicínou a evropským lékařstvím vrcholného středověku. Poznatky řecko-římské medicíny byly dlouho neznámé, teprve prostřednictvím Arabů, kteří nejvýznamnější řecké práce přeložili do arabštiny ještě před tím, než byly ztraceny, se opět stály známými.

Latinský překlad díla je bohatě iluminován. Hlavní výzdobu tvoří celkem 68 miniatur, na nichž jsou vypodobněny jednotlivé chirurgické zákroky a také odpovídající lékařské nástroje. Každé miniatuře vévodí lékař v dlouhém oděvu se širokými rukávy a s turbanem na hlavě. Velice věrně jsou zachyceni jednotliví pacienti, z jejichž tváří lze vyčíst obavy z chirurgických zákroků. Vedle miniatur je nutno zmínit i velké množství, většinou dvouřádkových zlatých iniciál (celkem 227).

Autorem latinského překladu byl nepravděpodobněji Gerhard z Cremony (1114-1187), jenž působil v proslulé překladatelské škole v Toledu, v níž byla řada řeckých děl přeložena na základě arabských pramenů do latiny.

Nejnovější svazek edice „Glanzlichter der Buchkunst" má podobně jako předchozí svazky dvě části. První část (celkem 166 stran) je obrazová, v níž je ve zmenšeném formátu, 19,5 na 14 cm představen celý dochovaný manuskript. Originální rozměry rukopisu jsou přibližně 40, 5 na 28 cm.

Druhou, velice důležitou část tvoří odborný komentář v němčině a také v angličtině, což je jistě přínosem. V jeho úvodu je nejprve představen autor textu Abul Qasim Halaf ibn Abbas Al-Zahrawi. Významné místo je pak vyhrazeno i autorovi překladu do latiny, Gerhardovi z Cremony. Následuje podrobný kodikologický popis díla.

Nejrozsáhlejší část komentáře je ale věnována samotné výzdobě rukopisu, iniciálám, kresbám perem a jednotlivým miniaturám. Těm je věnována ještě větší pozornost v souvislosti s textem rukopisu, jehož jsou nedílnou součástí. V komentáři jsou přeloženy názvy všech kapitol a podrobně popsány všechny miniatury i kresby, jež se v nich objevují. Na konec byl zařazen rejstřík k obsahu rukopisu a především pak latinsko-německý, resp. latinsko-anglický slovník použitých lékařských termínů.

Cena krásné publikace je 98 eur, pro ty, kteří si zakoupí postupně všechny svazky řady, je cena o třináct eur levnější. Navíc je pak ke každému svazku jeden faksimilový list v originální velikosti zdarma. Svazky se dají také zakoupit v luxusnější, kožené vazbě. Cena je pak 198 eur u jednotlivých svazků a 189 při zakoupení celé řady.

Již nyní se můžeme těšit na další svazek, který pro milovníky středověkých rukopisů ADEVA připraví. Co to bude, se ale dozvíme až během roku.

 

Marek Zágora

 

Die Chirurgia des Abuۥl Qasim, Glanzlichter der Buchkunst 21, ADEVA, Graz 2012, obrazová část 166 stran, komentář 244 stran, doporučená cena 98 eur.

Svazky edice „Glanzlichter der Buchkunst", které zatím vyšly:

1. Das Goslarer Evangeliar( 13. století), 1991; obrazová část 258 stran, komentář 38 stran

2. Die Bible moralisée (kolem 1230), 1992; obrazová část 136 stran, komentář 156 stran

3. Das Stundenbuch der Maria von Burgund (1470-1480), 1993; obrazová část 380 stran, komentář 72 stran

4. Das Jagdbuch des Mittelalters (1405-1410), 1994; obrazová část 276 stran, komentář 64 stran

5. Das Reichenauer Evangelistar (2. polovina 11. století), 1995; obrazová část 182 stran, komentář 66 stran

6. Die Medicina Antiqua (1. polovina 13. století), 1996; obrazová část 322 stran, komentář 108 stran

7. Das Speculum Humanae Salvationis (1325-1330), 1997; obrazová část 124 stran, komentář 68 stran

8/1. Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1998; obrazová část 486 stran, komentář 92 stran

8/2. Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1999; obrazová část 496 stran, komentář 128 stran

9. Das Falkenbuch Kaiser Friedrich II. (1241-1248), 2000; obrazová část 222 stran, komentář 88 stran

10. Die Trierer Apokalypse (kolem 800), 2001; obrazová část 150 stran, komentář 84 stran

11. Die Goldene Bulle (kolem 1400), 2002; obrazová část 160 stran, komentář 126 stran

12. Der Ramsey-Psalter (konec 13. století), 2003; obrazová část 346 stran, komentář 88 stran

13. Tacuinum Sanitatis in Medicina (konec 14. století), 2004; obrazová část 216 stran, komentář 152 stran

14/1. Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 290 stran, komentář 104 stran

14/2. Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 408 stran, komentář 64 stran

15. Der Oldenburger Sachsenspiegel (1336), 2006; obrazová část 272 stran, komentář 176 stran

16. Der Rosenroman (kolem 1519), 2007; obrazová část 416 stran, komentář 144 stran

17. Der Liber Aureus (11.-15. století), 2008; obrazová část 106 stran, komentář 70 stran

18/1. Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 438 stran, komentář 140 stran

18/2. Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 408 stran, komentář 212 stran

19. Die Oxforder Apokalypse (13. století), 2010; obrazová část 142 stran, komentář 132 stran

20. Der Psalter Ludwigs des Heiligen (1253-1270), 2011; obrazová část 184 stran, komentář 80 stran

 

K edici Glanzlichter der Buchkunst více také na:

http://www.stavitele-katedral.cz/styrsky-hradec-uzasna-edice-glanzlichter-der-buchkunst-predstavuje-sirsi-verejnosti-rukopisne-skvosty-stredoveku/

O devatenáctém svazku edice:

http://www.stavitele-katedral.cz/styrsky-hradec-vysel-devatenacty-svazek-unikatni-edice-glanzlichter-der-buchkunst/

O dvacátém svazku:

http://www.stavitele-katedral.cz/graz-styrsky-hradec-zaltar-svateho-ludvika-novy-svazek-jedinecne-edice-glanzlichter-der-buchkunst/

Internet:

www.adeva.com


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru