faksimile detailgraz (štýrský hradec): žaltář svatého ludvíka - nový svazek jedinečné edice glanzlichter der buchkunst

Graz (Štýrský Hradec): Žaltář Svatého Ludvíka - nový svazek jedinečné edice Glanzlichter der Buchkunst

Jako dvacátý svazek záslužné edice „Glanzlichter der Buchkunst" vydala ADEVA (Akademische Druck-und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce titul věnovaný jednomu z nejkrásnějších francouzských rukopisů 13. století Žaltáři Svatého Ludvíka.

Jedinečný manuskript vydala ADEVA nejprve na počátku 70. let minulého století jako úplné faksimile a to jako třicátý sedmý svazek edice CODICES SELECTI. Toto vydání je ale již dlouhá léta rozebráno a tak bylo rozhodnuto, že výjimečné dílo středověké knižní malby bude představeno také v rámci řady „Glanzlichter der Buchkunst.

Publikace má dvě části, první, která je obrazová, přináší ve zmenšeném formátu vyobrazení všech sedmdesáti osmi celostránkových iluminací a osmi figurálních iniciál. Tím, že originál není o moc větší než formát recenzovaného svazku, má před sebou čtenář opravdový skvost. Textové části manuskriptu nejsou součástí obrazového oddílu knihy.

Druhou část tvoří zasvěcený komentář Patricie Stirnemann (v němčině, francouzštině a angličtině), který představuje rukopis a zasazuje jej do období jeho vzniku, upřesňuje jeho dataci, srovnává jej s dalšími významnými díly, jež se nám dochovala do současnosti. Část textu je věnována i jeho ikonografii. Důležitou součástí je pak i popis jednotlivých miniatur a iniciál, jehož autorem je Marcel Thomas.

Žaltář Svatého Ludvíka patří k pokladům Francouzské národní knihovny v Paříži. Dnes obsahuje celkem 260 pergamenových listů, které zdobí celkem 78 celostránkových miniatur a osm nádherných figurálních iniciál.

Dlouho se věřilo, že podnět ke vzniku žaltáře dal francouzský král Ludvík IX. V posledních letech přišli ale odborníci s tvrzením, že nejpravděpodobněji je vznik manuskriptu spjat až s jeho synem Filipem III. Rukopis měl pak vzniknout u příležitosti jeho svatby s Marií Brabantskou roku 1274. Přesto je dílo úzce spjato i s vládou a uměním na dvoře Svatého Ludvíka.

Ludvík IX. Svatý byl ideálním typem křesťanského vládce, jehož religiozita měla zásadní vliv na jeho jednání jako krále i obyčejného člověka. Z různých pramenů víme, že se každý den věnoval duchovní četbě. Právě výše zmíněný žaltář byl považován za rukopis, který měl král osobně užívat. I proto byl původně jeho vznik kladen do doby mezi roky 1253 až 1270.

Latinsky psaným textům Žalmů předchází jedinečný, výše uvedený obrazový cyklus, který se váže k tématům některých knih ze Starého zákona (např. Genesis, Exodus, Numeri a dalších). Jednotlivé iluminace, jež jsou charakteristické bohatým zlacením (zlaté pozadí jednotlivých scén) a použitými barvami, jsou často dávány také do úzké souvislostí svitrážemi proslulé pařížské Sainte-Chapelle, kterou nechal vybudovat Ludvík IX. I díky tomu je Žaltář Svatého Ludvíka jedním z nejdůležitějších uměleckých dokumentů francouzské gotiky.

Na iluminacích pracovalo více malířů, přesto působí výzdoba uzavřeným dojmem. Všechny miniatury vypadají podobně, horní část je tvořena zdobenou gotickou architekturou, pod ní je pak vyobrazena vybraná scéna ze Starého zákona. Postavy jsou štíhlé, působí vznešeně a elegantně, často až kontrastně k zachycované scéně.

Publikace „Der Psalter Ludwigs des Heiligen" je opravdu nádherná, a i když jsou jednotlivé iluminace menší než originál, jsou velice dobře „čitelné". Zájemce o středověkou knižní malbu se tak může v klidu seznámit se všemi iluminacemi, jež patří k tomu nejlepšímu, co ve 13. století vzniklo. Velkým plusem je i jeho „dostupná" cena, která je ve srovnání s cenou originálního faksimile několikanásobně nižší.

 

Marek Zágora

 

Der Psalter Ludwigs des Heiligen, Glanzlichter der Buchkunst 20, ADEVA, Graz 2011, obrazová část 184 stran, komentář 103 strany, doporučená cena: 89 eur.

Resumé:

Der Psalter Ludwigs des Heiligen, der heute in Pariser Nationalbibliothek ist, gehört zu den schönsten französischen Handschriften des 13. Jahrhunderts. Die kostbare Manuskript umfasst 260 Blätter und im 20. Band der außergewöhnlichen Reihe „Glanzlichter der Buchkunst" findet man alle 78 ganzseitigen Miniaturen und acht figürlichen Initialen, die zu den . Die prächtigen Illuminationen sind eng verwandt mit den Glasfenstern der Sainte-Chapelle in Paris. Darum handelt es sich auch um ein wichtiges Kunstdokument der französischen Gotik.

 

K edici Glanzlichter der Buchkunst více na:

http://www.stavitele-katedral.cz/styrsky-hradec-uzasna-edice-glanzlichter-der-buchkunst-predstavuje-sirsi-verejnosti-rukopisne-skvosty-stredoveku/

 

K devatenáctému svazku edice:

http://www.stavitele-katedral.cz/styrsky-hradec-vysel-devatenacty-svazek-unikatni-edice-glanzlichter-der-buchkunst/

 

Internet:

www.adeva.com


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru