knižní novinky detailhalle/magdeburg: obsáhlá německá publikace k dějinám premonstrátského řádu (mit bibel und spaten: 900 jahre prämonstratenserorden)

Halle/Magdeburg: Obsáhlá německá publikace k dějinám premonstrátského řádu (Mit Bibel und Spaten: 900 Jahre Prämonstratenserorden)

O Vánocích roku 1121 založil Norbert z Xantenu († 1134) klášter v Prémontré ve Francii a položil tak základy premonstrátského řádu. Po svém jmenování magdeburským arcibiskupem Nortbert přestavěl v roce 1129 klášter Panny Marie v Magdeburgu na premonstrátský klášter, a vytvořil tak druhé centrum pro svoji komunitu. Tam byl také pohřben a to až do doby, kdy byly jeho ostatky převezeny do Strahovského kláštera v Praze.

Význam řádu připomíná Kulturněhistorické muzeum v Magdeburku (Kulturhistorische Museum Magdeburg) velkou výstavou o premonstrátech. K výstavě: http://www.stavitele-katedral.cz/magdeburg-mit-bibel-und-spaten-vystava-k-900-vyroci-zalozeni-radu-premonstratu-kunsthistorisches-museum-magdeburg/

V rámci odborné přípravy výstavy uspořádalo muzeum na podzim roku 2020 vědeckou konferenci společně s Centrem pro středověké výstavy (Zentrum für Mittelalterausstellungen) a výzkumným projektem Kláštery ve vrcholném středověku (Klöster im Hochmittelalter) při heidelberské Akademii věd.

Výsledky konference a tři další eseje jsou nyní představeny v bohatě ilustrovaném sborníku Mit Bibel und Spaten: 900 Jahre Prämonstratenserorden, který vychází v rámci knižního projektu Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg.

Obsáhlá publikace přesahuje záběr běžného sborníku. Představuje vybranou sumu problémů k rozšíření řádu, ikonografii, dějinám hlavních klášterů v Prémontré a Magdeburgu a obecně k historii umění. Obsáhlá a bohatě ilustrovaná kniha by se dala srovnat s publikací Die Zisterzienser: Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit (ed. Kaspar Elm, Peter Joerißen und Hermann Josef Roth), která vznikla jako příručka k dějinám cisterciáckého řádu u příležitosti výstavy, jež se konala v západním Německu v roce 1980.

Magdeburg v tomto ohledu navazuje na tuto tradici. A kdo zná projekty místního muzea i Centra pro středověké výstavy, pak může jen potvrdit, že výstavy, jaké třeba dělal Anton Legner v Kolíně nad Rýnem, ať už to byly Parléřové a krásný styl nebo Ornamenta Ecclesiae, se ve stejné kvalitě přesunuly v posledních několika desetiletí právě do Magdeburgu.

Výstava a kniha Mit Bibel und Spaten tak navazuje na výstavní a knižní projekty Faszination Stadt, Otto der Große und das Römische Reich, Aufbruch in die Gotik nebo Otto der Grosse: Magdeburg und Europa.

Stěžejní část publikace Mit Bibel und Spaten se týká především 12. století, kdy vzniklo v Evropě na 300 premonstrátských klášterů, a dále působení samotného Norterta z Xantenu. Jemu je také věnována studie ohledně ikonografie. Kniha je významným příspěvkem především ke středověkým dějinám premostrátského řádu. Poskytuje nové podněty pro bádání o životě a odkazu Norberta z Xantenu i historii celého Řádu premonstrátských řeholních kanovníků.

 

Peter Kováč

 

Claus-Peter Hasse, Gabriele Köster, Bernd Schneidmüller (Hg.), Mit Bibel und Spaten: 900 Jahre Prämonstratenserorden, Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 7, 488 stran, Mitteldeutscher Verlag. Halle 2021, cena 48 eur, ISBN 978-3-96311-564-6

Internet:

https://www.mitteldeutscherverlag.de/geschichte/kulturgeschichte/hasse,-c-p-k%C3%B6ster,-g-schneidm%C3%BCller,-b-hg-mit-bibel-und-spaten-detail

 

Obsah:

Grußwort Reiner Haseloff…9

Grußwort Lutz Trümper…11

Grußwort Jos Wouters…13

Klaus-Peter Hasse, Gabriele Köster, Bernd Schneidmüller: Vorwort…15

Bernd Schneidmüller: Ausstiege zu Gott. Norbert von Xanten und seine neue Art zu leben…21

Florent Cygler: Die Strukturierung des Prämonstratenserordens im Mittelalter…45

Tillmann Lohse: Die 1482 bis 1484 in Magdeburg gedruckten Ausgaben des Ordinarius Premonstratensis als Medien liturgischer Uniformierung…57

Ingrid Ehlers-Kisseler: Die Ausbreitung der Prämonstratenser bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts…75

Jörg Oberste: Der doppelte Orden. Die frühen Prämonstratenser zwischen Prémontré und Magdeburg…111

Julia Becker: Einheit des Glaubens versus Vielfalt apostolischer Lebensformen. Anselm von Havelberg und sein Anticimenon…143

Jörg Sonntag: Der Körper als Bußinstrument. Reinigungsrituale hochmittelalterlicher Prämonstratenser im Spiegel von Tradition und Innovation…155

Mirko Breitenstein: Was ein Prämonstratenser wissen muss. Philipp von Harveng und sein Werk „Über die Unterweisung der Kleriker“…167

Wolf Zöller: Prémontré und Palästina. Die Norbertiner und das Heilige Land im Hochmittelalter…179

Stephan Freund: Der hl. Norbert von Xanten als Erzbischof von Magdeburg…197

Stefan Petersen: Struktur und Organisation der Zirkarie Sachsen…219

Matthias Hardt: Die Bedeutung der Prämonstratenser für die Elb- und Ostseeslawen…233

Sascha Bütow: Kulturlandschaft formen – Kulturlandschaft prägen. Zur Raumwirksamkeit prämonstratensischer Stifte in der sächsischen Zirkarie im späten Mittelalter…249

Heinz-Dieter Heimann: Der Wandel der brandenburgischen Prämonstratenser-Domkapitel im Spätmittelalter. Zum Fortwirken ihrer Spiritualität in der Zeit gespaltener Stiftskapitel sowie konkurrierender Konfessionalisierung…273

Klaus Niehr: Apostola Apostolorum. Das Magdalenentympanon im Magdeburger Dom – prämonstratensisch?…299

Ute Engel: Stifter und Memoria. Bild- und Ausstattungsprogramme der Prämonstratenserkirchen in Cappenberg, Ilbenstadt, Arnstein und Knechtsteden…313

Claus-Peter Hasse: Zur Ikonographie Norberts von Xanten…349

Sabine Ullrich: „Die Stimmung hier ist grell, jeder Tag bringt so viel Neues wie bei uns ein Monat“. Zur Wiederansiedlung der Prämonstratenser in Magdeburg…401

Quellen- und Literaturverzeichnis…421

Die Autoren und Autorinnen…467

Register der Orte und Klöster…471

Personenregister…477

Bildnachweis…486

 

Editoři:

Dr. Claus-Peter Hasse, Studium der Geschichte, Rechtswissenschaften und Philosophie an der Freien Universität Berlin und der TU Braunschweig. Hasse ist Kurator für die Sammlungen Mittelalter, Münzen und Medaillen sowie Militaria am Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Dr. Gabriele Köster, Studium der Kunstgeschichte, klassischen und christlichen Archäologie und Geschichte in Berlin und Rom. Seit 2013 Direktorin der Magdeburger Museen.

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller, Studium der Geschichte, Germanistik, Evangelische Theologie und Rechtsgeschichte an den Universitäten Zürich und Frankfurt am Main. 2003 bis 2020 Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg, seither ist er dort Seniorprofessor. Seit 2020 ist er Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Zudem ist er Direktor der Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe (FGKE) der Universität Heidelberg.

 

Zentrum für Mittelalterausstellungen Magdeburg – vydané publikace:

Gabriele Köster (Hg.): Geschichte und Kulturelles Erbe des Mittelalters. Umgang mit Geschichte in Sachsen-Anhalt und andernorts (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 1), Regensburg 2014.

Stephan Freund und Gabriele Köster (Hg.): Dome – Gräber – Grabungen. Winchester und Magdeburg. Zwei Kulturlandschaften des 10. Jahrhunderts im Vergleich (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 2), Regensburg 2014.

Gabriele Köster (Hg.): Der Magdeburger Reiter. Bestandsaufnahme – Restaurierung – Forschung (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 3), Regensburg 2017.

Stephan Freund und Gabriele Köster (Hg.): 919 – Plötzlich König. Heinrich I. und Quedlinburg (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 5), Regensburg 2019.

Stephan Freund und Gabriele Köster (Hg.): Albrecht der Bär. Ballenstedt und die Anfänge Anhalts (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 6), Regensburg 2020.

Claus-Peter Hasse, Gabriele Köster und Bernd Schneidmüller (Hg.): Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenser-Orden (=Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 7), Halle 2021.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru