výstavy detailhannover: výstava saxones. eine neue geschichte der alten sachsen

Hannover: Výstava Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen

Anotace:

Od 5. dubna do 18. srpna 2019 hostí Zemské muzeum v Hannoveru výstavu „Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen“, která přináší nový pohled na mýty opředenou historii starých Sasů. Výstavu připravilo Zemské muzeum v Hannoveru ve spolupráci se Zemským muzeem v Braunschweigu, kde bude výstava „Saxones. Das erste Jahrtausend in Niedersachsen“ k vidění od 22. září 2019 do 2. února 2020.

V Dolním Sasku dnes žije asi osm milionů lidí, kteří mají své kořeny nejen v Evropě. Mnohé rodiny jsou tam ale usazeny již po několik staletí, některé dokonce již od raného středověku. Tehdy obývali téměř celé území „Saxones“ - Sasové. Výstava se snaží najít odpovědi na řadu otázek: Jsou dnešní Dolní Sasové potomky starých Sasů? Odkud pochází jejich jméno a kdo to vlastně byli?

Archeologové a historikové přezkoumali dějiny dnešního Dolního Saska a také Vestfálska od 1. do 10. století. Podrobili novému výzkumu např. známé vyprávění o dobytí těchto území germánským kmenem „starých Sasů“ podobně jako údajně tam praktikovanou ranou demokracii. Tento mýtus se však ukázal nejen jako romanticky přibarvený, ale i jako politicky motivovaný. Již v raném středověku zdůvodňoval jejich nároky na vládu.

V římském období označoval pojem „Saxones“ piráty. Teprve až od 7. století začali být jako Sasové označováni obyvatelé území dnešního Dolního Saska a Vestfálska. Sasové tehdy nechtěli uznat vládu franského krále. Až Karel Veliký si je podrobil. O několik generací později se saský vévoda Jindřich I. stal franským králem. Jeho syn Ota I. Veliký byl pak korunován dokonce na císaře a stal se nejmocnějším mužem Evropy. V 10. století pak Widukind z Corvey sepsal proslulé „Dějiny Sasů“ a položil tak základy saského mýtu.

Výstava představí přes 160 archeologických nálezů a kolem 60 dalších unikátních exponátů, mezi nimiž najdeme nejen předměty každodenního života, ale i šperky a zbraně z bohatě vybavených hrobů, jedinečné rukopisy nebo královské listiny. Všechny jsou velice významným svědectvím o vzdálené epoše. (SK)

 

Internet:

https://www.landesmuseum-hannover.de/ausstellungen/saxones/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru