archiv detailheidelberg: výstava der welsche gast des thomasin von zerklaere. die tücken von knapp 300 jahren copy & paste

Heidelberg: Výstava Der Welsche Gast des Thomasin von Zerklaere. Die Tücken von knapp 300 Jahren Copy & Paste

Anotace:

Do 3. září 2017 je v Heidelbergu k vidění zajímavá kabinetní výstava nazvaná „Der „Welsche Gast” des Thomasin von Zerklaere. Die Tücken von knapp 300 Jahren ‚Copy & Paste’“, kterou připravila místní Univerzitní knihovna.

Ve středověku byl každý rukopis unikátem. Unikáty jsou rovněž kopie, kdy každé písmeno bylo opsáno, a každá iluminace byla přemalována. V Univerzitní knihovně v Heidelbergu najdeme hned čtyři manuskripty díla „Welscher Gast“ italského klerika Thomasina von Zerklaere. Jedná se o významnou báseň s asi 15 000 verši o ctnostech a neřestech, o zacházení s pozemskými statky, chování u stolu, povinnostech dobrého vládce či životě na onom světě.

V Heidelbergu se nachází vůbec nejstarší dochovaný, bohatě ilustrovaný rukopis díla, který vznikl kolem roku 1250. Právě on je hlavním exponátem výstavy, která ukazuje, jak se nejstarší exemplář stal předlohou pro zbývající tři heidelberské manuskripty a vlastně i další opisy (je známo celkem 25 rukopisů), které se nacházejí v jiných knihovnách. Dá se dokonce konstatovat, že se jednotlivé rukopisy liší „jen“ velikostí, úpravou, provedením a materiálem. Text stejně jako výběr obrázků zůstal téměř 300 let nezměněn.

Obrazová výzdoba staršího rukopisu tak vždy sloužila jako předloha pro mladšího „ilustrátora“. Přesto jejich verzi mohla ovlivnit např. malířova umělecká svoboda, ale též jeho technické dovednosti podobně jako porozumění původnímu obrazu i textu. Obrazový doprovod mohl být přizpůsoben i malířovým současníkům a jejich vkusu. V neposlední řadě měly jednotlivé dílny i zadavatelé různé požadavky, které se promítly též v penězích, které byly do díla investovány.

Cílem výstavy je ukázat, až kam sahá tvůrčí svoboda, aby zůstala zachována jednoznačnost obrazového doprovodu, kdy, jak a proč došlo k posunu jeho obsahu, kdy se stal nesprávným nebo kdy se již nevztahoval k příslušnému textu. Výstava „Der „Welsche Gast” des Thomasin von Zerklaere. Die Tücken von knapp 300 Jahren ‚Copy & Paste’“ se tak snaží ukázat, jak mohly při opisech středověkých děl a jejich „přemalování“ vznikat malé či větší chyby.

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://www.ub.uni-heidelberg.de/ausstellungen/welschergast2017.html

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/wgd/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru