archiv detailhluboká nad vltavou a praha: malíř františek muzika je symbolem českého imaginativního umění, což dokládá výstava i velká monografie

Hluboká nad Vltavou a Praha: Malíř František Muzika je symbolem českého imaginativního umění, což dokládá výstava i velká monografie

Jan Werich: „Čolověče Muziko, tak Ti píšu rychle, ale věcně: v Plzni budou hrát Pěst na oko. Chtěl bych, abys dělal výpravu, a mám k tomu tyto důvody: Mám rád tvou práci, to snad víš, a patříš k pěsti na oko jako oko do hlavy. Dále: Myslím si, že by bylo dobré, kdyby ses objevil právě teď ve hře O. D., protože mladý lidi tě objevili a mají tě rádi a starý blbi by měli vztek (a to taky hraje roli). Kdybys nechtěl nebo nemohl, stejně zase budeme v pátek chodit na vobědy."

Tento dopis, který napsal herec Jan Werich z Velhartic v jihozápadních Čechách v roce 1964, otevírá v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou velkoryse koncipovanou výstavu, která představuje výtvarníka Františka Muziku jako malíře a scénografa.

Výběr malířské tvorby připravil Vlastimil Tetiva a do Alšovy jihočeské galerie na Hluboké byly svezeny četné obrazy z mnoha galerií a soukromých sbírek od Karlových Varů až po Ostravu. Od roku 1986, kdy podobnou přehlídku Muzikova díla pořádala v Jízdárně Pražského hradu Národní galerie v Praze (autorem byl tehdy František Šmejkal), se divák nesetkal s tak reprezentativním souborem, který by představoval všechny vývojové fáze Muzikova malířství.

Muzika je stěžejním představitelem českého imaginativního umění. Nepatřil přímo mezi surrealisty, ale měl k nim blízko. Byl kultivovaným malířem, což se projevuje v preciznosti techniky olejomalby i v dovednosti, jak jednoduchými prostředky dokáže evokovat snové a fantazijní představy. Byl také šikovný v zacházení s barevnými harmoniemi, když jimi chtěl vyjádřit smutek nebo melancholii.

Jeho tvorba se měnila. Vždy podléhal novým trendům, jako by neustále cítil potřebu vyrovnávat se s tím, co někde jinde viděl a obdivoval. Od civilismu ke kubismu, od kubismu k surrealismu a od surrealismu k abstrakci. S odstupem času to může být jisté zklamání, zejména pokud v modernosti hledáme i stoprocentní originalitu, ale nutno říci, že František Muzika si počínal podobně jako Emil Filla.

Filla by bez Edvarda Muncha a Pabla Picassa vypadal malířsky úplně jinak. Obdobně Muzika ve svém nejslavnějším období přebíral od Salvadora Dalího, Maxe Ernsta a Joana Miróa nápady a podněty, které pak po svém předělával a v českých souvislostech (nejen uměleckých, ale i politických) jim dával jiný význam a smysl. Jako by obrazy pařížských surrealistů sám znovu prožíval jako své vlastní sny. Mnohé z toho také využil i jako vynikající scénograf. Muzikova spolupráce s českými divadly je v Alšově jihočeské galerii představena zatím v nejreprezentativnější podobě.

Vlasta Koubská, která tuto část výstavy připravila, vybrala z depozitářů Národního muzea v Praze, Národní galerie a z několika soukromých sbírek 107 scénických návrhů, které Muzika vytvořil v letech 1927 až 1947. Většina z nich působí jako krajiny z jeho surrealistických obrazů a i tato kolekce dokládá, že česká scénografie výrazně zasáhla do dějin mezinárodní meziválečné avantgardy.

Výstava v Hluboké, která je autory výběru i Emilem Zavadilem jako tvůrcem instalace pojata jako oslava české imaginace, končí 30. září. Jejím trvalým pomníkem zůstane obsáhlá monografie (472 stran) s více než 300 reprodukcemi a texty, jejichž autory jsou Vlastimil Tetiva (volná tvorba) a Vlasta Koubská (scénografická a kostýmní tvorba). Publikaci vydalo pražské nakladatelství Gallery ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a s Národním muzeem v Praze. Nikdy předtím o Muzikovi nevyšla tak rozsáhlá kniha. Škoda jen, že zcela stranou zůstal umělcův zájem o grafiku písma, což v roce 1958 korunovala dvousvazková publikace Krásné písmo ve vývoji latinky, která doma i v zahraničí získala řadu ocenění.

 

PhDr. Peter Kováč


Výstava František Muzika: Volná tvorba, scénografie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, do 30. září 2012.

 

Internet:

http://www.ajg.cz/vystavy/probihajici/frantisek-muzika-volna-tvorba-scenografie.html


K monografii:

Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská, František Muzika, vydala: Gallery ve spolupráci
s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem, 290 x 235 mm, 472 stran, barevné reprodukce,
černobílé fotografie, pevná vazba s přebalem, cena Gallery: 1380 Kč, doporučená prodejní cena: 2300 Kč.

http://www.galleryjk.cz/hlavni.html

Anotace:

Velká monografie významného českého umělce a výtvarného pedagoga Františka Muziky, jehož dílo bylo od počátků nerozlučně spjato s osudy české meziválečné avantgardy a tvoří neodmyslitelnou součást naší moderní výtvarné kultury. Věnuje se převážně Muzikově volné malířské a kreslířské tvorbě a jeho návrhům divadelních scén a kostýmů. Texty: Vlastimil Tetiva, Vlasta Koubská, životopisná data: Miloš Minařík. Česky, anglické resumé. Grafická úprava: Zdeněk Ziegler a David Fírek. Vychází při příležitosti Muzikovy souborné výstavy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n. Vltavou. 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru