archiv detailhluboká nad vltavou: výstava ajg krása bude křečovitá obsáhle a všestranně mapuje vývoj surrealismu v bývalém československu (beauty will be convulsive: surrealism 1933 – 1939)

Hluboká nad Vltavou: Výstava AJG Krása bude křečovitá obsáhle a všestranně mapuje vývoj surrealismu v bývalém Československu (Beauty will be convulsive: Surrealism 1933 – 1939)

Alšova jihočeská galerie (AJG) v Hluboké nad Vltavou nabízí do 2. října 2016 výstavu Krása bude křečovitá, která obsáhle a všestranně mapuje vývoj surrealismu v bývalém Československu. Její druhá část ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích od července do září představuje soubor koláží Andrého Bretona, Paula Eluarda a Susanne Muzardové doplněný o dokumenty týkající se vztahu pražských surrealistů k pařížským.

Výstavu připravil Karel Srp s Lenkou Bydžovskou ve spolupráci s Antonínem Dufkem a přináší do AJG na Hluboké nové zpracování vývoje surrealismu v meziválečném Československu v jeho vrcholném období let 1933 až 1939. Zaměřuje se na činnost Skupiny surrealistů v ČSR, k níž patřily osobnosti jako Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige nebo Vítězslav Nezval, i na autory, kteří se surrealismem ve své práci zabývali, avšak členy této skupiny nebyli.

Výstava, dosud největší svým rozsahem, představuje surrealismus v Československu jako mimořádný umělecký zjev, který zasáhl nejen do výtvarného umění, ale i do fotografie, literatury, filmu a scénografie. Bohatá kolekce děl z veřejných českých a slovenských galerijních institucí byla doplněna zápůjčkami od soukromých sběratelů z České republiky, Slovenska, Německa, Francie a Švýcarska. Výjimečné místo mají na výstavě malíři Toyen a Jindřich Štyrský.

U příležitosti výstavy Krása bude křečovitá/ Surrealismus v Československu 1933 – 1939 vznikla rozsáhlá reprezentativní publikace přinášející komplexní pohled na tuto důležitou kapitolu dějin českého výtvarného umění. Obsahuje více než pět set reprodukcí a vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae.

 

Peter Kováč

 

Internet:

http://www.ajg.cz/vystavy2/pripravujeme/krasa-bude-krecovita/

 

Beauty will be convulsive/ Surrealism 1933 - 1939

Castle riding school, Hluboká nad Vltavou

Aleš South Bohemian Gallery is preparing a significant exhibition called Beauty will be convulsive, whill will take place on May 14, 2016 and which will bring a new view on the Surrealism of the former Czechoslovakia. This complex phenomenon covered not only the fine arts, but also photography, literature, film or scenography. The visitors can see the work of Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Teige, Vítězslav Nezval, Karel Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Bohdan Lacina.

The exhibition Beauty will be convulsive/ Surrealism 1933 - 1939, will last from May to September 2016, and its accompanying exhibition of the parisian Surrealism will be seen from July to September in Wortner House, České Budějovice.

 

Historika umění Karla Srpa jsme požádali o rozhovor:

 

PK: V roce 1996 jste s Lenkou Bydžovskou připravili výstavu o surrealismu pro Městskou knihovnu v Praze. Čím se od ní liší současná bilance?

KS: Od výstavy uplynulo dvacet let a my se tématu dál věnovali v samostatných výstavách tvůrců, jako byli Teige, Štyrský a Toyen. To přineslo nové poznatky i možnosti uměleckohistorického pohledu. Proto se vracíme znovu k syntéze. Na Hluboké se podrobně věnujeme letům 1933–1939, která nám připadají jako nejdůležitější pro recepci surrealismu v Československu. Stále se ukazuje, že šlo o syrové hnutí, jež se neobyčejně a svébytně rozvíjelo a dodnes je inspirativní.

 

PK: Surrealismus se zrodil ve Francii. Respektoval André Breton jako otec mezinárodního surrealismu, že Praha je jedním z jeho důležitých center?

KS: Rozhodně. My to manifestujeme i názvem hlubocké výstavy Krása bude křečovitá, což je citát slov Bretona, který zaujal Vítězslava Nezvala natolik, že jej převzal jako své krédo. Je tím vyjádřeno, že surrealismus přesahoval estetické normy a českým umělcům nabídl netušené možnosti. Nezval osobně poznal Bretona v Paříži v roce 1933 a Breton dal i podnět k založení Skupiny surrealistů u nás. Osobně přijel v roce 1935 a v Praze měl tři vlivné přednášky. Přednášel i v Brně, kde mluvil do rozhlasu.

 

PK:  Čím byl vůbec surrealismus v českém meziválečném období?

KS: Symbolizoval svobodu umění, myšlení, kreativity, metafory, básnivosti. Přitom surrealisté pracovali ve složité politické situaci. Protestovali proti fašismu, ale v rámci levicového hnutí se museli vypořádat také se stalinismem. Někdy zapomínáme, že toto svobodné a často politicky orientované umění vznikalo v napjaté době, kdy se dalo docela dobře předpokládat, jak to všechno jednou skončí. Chceme ukázat, že protagonisté si zachovali osobní svébytnost a nebáli se značné nezávislosti v politických postojích i v umění. Speciálně se tomu věnujeme i v katalogu, který bude mít téměř šest set stran.

 

PK:  Byl surrealismus otevřený různým výtvarníkům, nebo šlo o elitní skupinu tvůrců?

KS: Na Hluboké mají výjimečné místo malíři Toyen a Štyrský. Nicméně výstava se soustředí na široké spektrum surrealistických projevů ve výtvarném umění, literatuře, filmu i scénografii. Šlo i o nekonformní životní styl. Nezapomněli jsme ani na mladší autory, což se týká tvůrců kolem Václava Zykmunda a členy na budoucí Skupinu 42. Zvláštní sekci věnujeme Františku Janouškovi nebo Aloisi Wachsmanovi, který vystavil surrealismem ovlivněná plátna ještě před prvou výstavou Skupiny surrealistů v ČSR. Důležitou roli v přijetí surrealismu měli dvě instituce, spolek Mánes, který poskytl v letech 1933-1939 surrealistům institucionální základnu v časopise Volné směry a výstavní síni, a Divadlo E. F. Buriana, jehož zakladatel naopak podstatně pomohl v prosazení další vrstvy surrealistů, tím, že jim upořádal skupinovou výstavu v roce 1937. Jednotícím tmelem byl Nezval a Teige, i když mezi nimi docházelo ke značnému názorovému pnutí.

 

PK:  Čeká nás na Hluboké nějaké netušené surrealistické překvapení?

KS: Protože se výstava týká surrealismu v celém Československu, jsou na ní také autoři ze Slovenska. Poměrně neznámý je brněnský malíř František Malý, který od začátku dvacátých let žil v Bratislavě, a výjimečný uměleckým i lidským osudem je Imro Weiner-Kráľ. Tito malíři již v roce 1936 uspořádali v Bratislavě výstavu, jež bývá označována za prvý vstup surrealismu na Slovensko. Vystaveny budou jak známé a často reprodukované obrazy, tak také díla neokoukaná, zapůjčená z Francie, Rakouska a Německa.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru