ohlasy v médiích detailjaroslav špulák (jaš)

Jaroslav Špulák (JAŠ)

Ocenění knih Petra Kováče Stavitelé katedrál

NOVINKY.CZ, neděle 16. června 2019, 8:30

Při sobotní slavnosti sv. Víta ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě předal kardinál Dominik Duka zlatou Svatovojtěšskou medaili Petru Kováčovi, historikovi umění a dlouholetému výtvarnému kritikovi redakce Práva. Významné ocenění mu bylo uděleno za sérii pěti knih Stavitelé katedrál, které důkladně mapují západoevropské umění a architekturu 13. století.

Kováč sérii připravoval čtvrt století. Publikace vydal na vlastní náklady a ke spolupráci přizval 34 renomovaných odborníků z devíti zemí, mezi nimi i nejslavnější znalce Jacquese Le Goffa z Francie, Petra Kurmanna ze Švýcarska, Willibalda Sauerländera z Německa nebo Maxe Seidela z Itálie.

Všech pět svazků má dohromady 2730 stran, dva tisíce původních fotografií a jejich součástí jsou také překlady latinských středověkých dokumentů a traktátů, které jsou poprvé publikovány česky. Obdobná knižní série je na domácím i zahraničním knižním trhu zcela unikátní. Ke knihám Kováč provozuje také internetové stránky Stavitelé katedrál pro zájemce o dějiny umění a historii.

Významný znalec francouzské katedrální gotiky John James v úvodu k poslednímu dílu o katedrále v Remeši, který vyšel loni, o Petru Kováčovi napsal: „Máme leccos podobného. Ani on, ani já nejsme závislí na grantových komisích, netlačí nás čas při dokončování práce, nejsme nuceni nic produkovat v předem stanovených lhůtách, stojíme mimo akademická pracoviště, dotovaná různými fundacemi a ústavy, na odborné cesty a fotografování si sháníme peníze sami, knížky, které vydáváme a píšeme, si hradíme ze svých úspor nebo s pomocí přátel. Není to snadné, ale tato nezávislost nám oběma dává ohromnou tvůrčí svobodu a také radost z poznávání odkazu stavitelů katedrál.“

Svatovojtěšská medaile je pražským arcibiskupem udělována významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem ocenění je ak. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha, zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně.

Kardinál Dominik Duka je velkým obdivovatelem knižní série Stavitelé katedrál a knihu o katedrále v Remeši oficiálně věnoval prezidentovi Václavu Klausovi s jeho 77. narozeninám.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru