knižní novinky detailjihlava: katalog výstavy svět středověkých her (muzeum vysočiny)

Jihlava: Katalog výstavy Svět středověkých her (Muzeum Vysočiny)

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni interaktivní výstavu nazvanou „Svět středověkých her“, která byla nejprve k vidění v Jihlavě (duben až červen 2019) a poté v Plzni (leden až červenec 2020). K výstavě následně vyšel i stejnojmenný katalog.

Autoři výstavy a zároveň i katalogu (v čele s Alešem Hochem, jenž je hlavním autorem výstavy) se rozhodli na základě archeologických, písemných a ikonografických pramenů přiblížit nejširší veřejnosti možnosti a způsoby trávení „volného“ času ve středověku. Téma nechtěli představit v celé jeho šíři, ale především na základě hmotných dokladů, nalezených na našem území. Zároveň chtěli ukázat, že hry nebyly jen výsadou dětí, ale také dospělých, stejně jako je tomu dnes.

Samotnému katalogu předcházejí doprovodné texty, které seznamují čtenáře s vybranými hrami a zábavami. Hned úvodní text je zasvěcen pojmu „volného času“, který byl středověkému člověku v podobě, jak jej vnímáme dnes, zcela neznámý.

Řazení doprovodných textů odpovídá pořadí předmětů v katalogu. Proto je první text věnován kostkám, následují pak příspěvky o deskových hrách, hrách s koulemi, dětských hrách, drobné keramické plastice, rytířském turnaji, lovu, střelbě, míčových hrách a zimních zábavách. Autoři se soustřeďují hlavně na naše země, ale snaží se „domácí“ poznatky zařadit do širších, evropských souvislostí.

Součástí doprovodných textů je zajímavý obrazový materiál, kterému ale bohužel v několika případech škodí jeho nižší kvalita. Přesto má čtenář možnost spojit si kupř. popisy vybraných her a zábav i s něčím vizuálním.

Katalog výstavy přináší celkem 137 různě rozsáhlých, systematicky řazených hesel, která slovem a zároveň obrazem přibližují jednotlivé exponáty a jejich předpokládanou funkci. Řada z nich je navíc publikována zcela poprvé. Za českým katalogem pak následuje katalog v angličtině.

Z chronologického hlediska jsou představeny dochované předměty od konce 12. století do novověku, výjimečně dokonce až do 17. století. Je to dáno tím, že některé hry a formy zábavy přežívaly po řadu staletí beze změn. A navíc některé z nich „přežily“ až do současnosti (např. hra v kostky).

Pěkný katalog výstavy „Svět středověkých her“ přibližuje velice zajímavé téma, které většinou bývá na okraji odborného zájmu, i když se situace v posledních letech změnila. Jedná se nejen o podnětnou sondu do života středověkého člověka, ale zároveň o publikaci, která přímo vybízí i k samotné hře, protože předsádky (přední i zadní) přinášejí hrací plány dvou ve středověku velice oblíbených her, mlýnu a vrhcábů. Stačí jen najít dostatečný počet hracích kamenů a kostky…

 

Marek Zágora

 

Aleš Hoch (ed.), Svět středověkých her. Katalog výstavy, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava 2020, 158 stran, doporučená cena 471 Kč

 

Obsah:

Úvodní slovo

Volný čas ve středověku

Kostky

Deskové hry

Hry s koulemi

Dětské hry

Drobná keramická plastika

Rytířský turnaj

Lov

Střelba

Míčové hry

Zimní zábava

KATALOG

1 Hrací kostky

2 Hrací kameny

3 Šachy

4 Kachle s hráči

5 Koule a kuželky

6 Dětské hry

7 Drobná keramická plastika

8 Rytířský turnaj

9 Lov a střelba

10 Hudba

11 Míčové hry

12 Zimní zábava

13 Astragaly

14 Zvukové hračky


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru