výstavy detailkašperské hory: umělecké poklady horního pootaví – výstava k 100. výročí založení muzea v kašperských horách

Kašperské Hory: Umělecké poklady horního Pootaví – výstava k 100. výročí založení muzea v Kašperských Horách

Hned dvojím způsobem se letošní rok 2024 dotýká Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Jednak z důvodů stavební rekonstrukce interiérů hlavní muzejní budovy bylo třeba pro veřejnost dočasně uzavřít větší část stálých expozic a jednak právě a zároveň na tento letošní rok připadlo sté výročí založení tohoto regionálního muzea.

Aby muzeum z této situace vyšlo se ctí, rozhodli se jeho pracovníci uspořádat ve své muzejní galerii čp. 141 mimořádnou reprezentativní výstavu Umělecké poklady horního Pootaví, která v přehledu návštěvníkům zpřístupňuje výběr z nejcennějších regionálních uměleckých památek ze sbírek muzea včetně dalších vzácných výtvarných děl, která byla muzeu zapůjčena jinými institucemi k ochraně a veřejné prezentaci.

Výstava bude otevřena 15. června 2024 a potrvá přibližně dva roky.

Vzhledem k tomu, že většina těchto památek je odrazem kulturního bohatství kraje, podmíněného místní těžbou zlata, byl do této expozice vklíněn expoziční oddíl přibližující ve zkratce slavnou hornickou minulost Kašperských Hor a okolí. Výstava se zaměřuje na dvě významná umělecká období – pozdní gotiku a barok.

Mezi gotickými památkami zvláště vynikají díla anonymního sochaře zvaného Mistr Oplakávání Krista ze Zvíkova, předního umělce české pozdní gotiky, jehož největší počet prací z doby kolem 1510-1520 se spojuje s Kašperskými Horami. Ve výstavě tak můžete vidět mistrovy polychromované dřevořezby Madony, sv. Markéty, Ukřižovaného Krista i sv. Máří Magdalény – součásti někdejší velké reprezentativní archy pro hlavní kostel ale rovněž i některá díla z jeho tvůrčího okruhu.

Místního původu je také unikátní skříňový oltář se sochami a obrazy – Archa Panny Marie Ochranitelky z konce 15.století. Gotické umění zastupuje řada dalších vynikajících řezbářských prací jako Madony – z Velkého Boru, Dobrše a Mouřence, nebo sochy světců a světic včetně monumentální plastiky sv. Mikuláše z Kašperských Hor, ve které můžeme dobře vystopovat umělecké vlivy nedalekého Podunají. Krajovým ochranným symbolem se během staletí stala nádherná životní socha Nezamyslické madony, která vznikla už někdy po roce 1420 nepochybně mecenášským přispěním rábských pánů - Švihovských z Rýzmberka.

Svého druhu jako historická vzácnost zdobí výstavu také milostná socha poustevníka Vintíře – Gunthera ze světcova kostela v Dobré Vodě u Hartmanic z konce 15.století. K unikátům klenotnického umění v kraji se řadí goticko-barokní monstrance z Kašperských Hor se zavěšenými hrudkami místního zlata.

Také barokní kultura se čitelně zapsala do minulosti našeho kraje díky aktivitě měst, církevních řádů, místní šlechty i podnikatelů. Z vystavených sochařských památek zaujmou svou kvalitou alegorické figury ze zpovědnic hlavního kostela v Kašperských Horách, připisované dílně Matyáše Bernarda Brauna, Sv. Augustin z Kepelského Zhůří od domažlického řezbáře Františka Ringelhahna, Sv. Jan Nepomucký ze zámku v Dolejším Krušci – dílo slavného Jana Brokoffa, nebo monumentální nadživotní dřevořezba Boha – Otce z doby kolem roku 1700, pro nápadnou podobnost s jedním Michelanglelovým dílem zvaná lidově „Mojžíš“. Z barokních pláten lze připomenout Svatou Rodinu od Jana Kryštofa Lišky a Bitvu s Turky rakouského mistra Martina Altomonte. Výstavu doplňují rovněž jedinečné ukázky dobového nábytku a zvonařského umění. Z pohledu dějin umění i kulturního života regionu je tato expozice pozoruhodným výstavním počinem. Proto to stojí zato vypravit se letos do Kašperských Hor.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru