archiv detailkolín: mezi kmeny a státem – výstava regionálního muzea v kolíně

Kolín: Mezi kmeny a státem – výstava Regionálního muzea v Kolíně

Anotace:

Regionální muzeum v Kolíně připravilo zajímavou výstavu nazvanou „Mezi kmeny a státem“ s podtitulem „Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku“, kterou připravila Naďa Profantová s Janem Hasilem z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Poučná výstava je zasazena do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska, které tvořily v 9. století populační a také mocenské těžiště Čech, a na základě několika případových sond představuje široké veřejnosti základní aspekty státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v období raného středověku.

Nejprve je pozornost věnována Řeznu, nejbližšímu městu s antickou tradicí, jako politickému, kulturnímu a náboženskému centru s interaktivními vztahy k Čechám obývaným západními Slovany. Právě v Řeznu se v roce 845 nechalo pokřtít čtrnáct anonymních českých knížat. Mimořádný prostor je dále věnován kolínskému knížecímu hrobu, který byl objeven v roce 1864. Posledním stěžejním tématem výstavy jsou pak slovanská hradiště sledovaného regionu, která jsou nejen výraznými prvky v krajině, ale jsou rovněž dokladem tehdejší společenské mnohotvárnosti. Navíc hradiště Stará Kouřim bylo v 9. století největší raně středověkou fortifikací v Čechách.

Výstava „Mezi kmeny a státem“, na níž jsou představeny i předměty ze zahraničních muzeí, bude v Kolíně k vidění do září 2018.

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://www.muzeumkolin.cz/pro-navstevniky/vystavy/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru