archiv detailkolín nad rýnem (köln): glaz und größe des mittelalters - bilance kolínských uměleckých středověkých děl z let 1000 - 1550

Kolín nad Rýnem (Köln): Glaz und Größe des Mittelalters - bilance kolínských uměleckých středověkých děl z let 1000 - 1550

V kolínském Schnütgenově muzeu začala 4. listopadu výstava „Glanz und Größe des Mittelalters", která představuje výjimečná umělecká díla, jež vznikla v Kolíně nad Rýnem v období jeho největšího rozmachu, v letech 1000 až 1550, kdy město bylo jedním z nejvýznamnějších uměleckých center.

Kolín nad Rýnem byl jedním z největších měst středověké Evropy, významné obchodní centrum a také poutní místo, což mělo velký vliv na rozvoj umění. V Kolíně usazení umělci zde vstřebávali četné umělecké impulzy přicházející z Paříže, Prahy, Nizozemí a také Itálie.

Na výstavě je k vidění kolem sto padesáti nádherných exponátů, které se dnes nacházejí ve sbírkách nejvýznamnějších světových muzeí, v nichž se pak řadí mezi největší skvosty. Jednotlivé poklady tak opustily Londýn, Paříž, Berlín, Budapešť, New York, Washington či Los Angeles a vrátily se po dlouhých staletích na krátkou dobu zpět do města, v němž původně vznikly.

Návštěvník může obdivovat díla románská, gotická a také raně renesanční. Prezentovány jsou zlatnické práce, knižní i desková malba, vzácné textilie i malby na skle. Cílem výstavy je i přiblížit nejdůležitější aspekty kolínské umělecké tvorby ve středověku.

Středověké umění bylo vytvářeno vždy za nějakým účelem. Objednavateli uměleckých děl byli vladaři, šlechtici, duchovní i měšťané. Bohaté kolínské arcibiskupství založilo v době románské mnoho klášterů a kostelů, které byly vybaveny nádhernými uměleckými díly. V období gotickém pak započala stavba výstavního reprezentativního dómu.

Ve městě nikdy trvale nesídlil královský, resp. císařský dvůr, přesto získalo město všechna nejvýznamnější privilegia, která z něj učinila jedno z vůbec nejdůležitějších říšských měst.

Kolín nad Rýnem se vedle Říma, Jeruzalému a Konstantinopole řadil mezi čtyři svatá města. Byl mimo jiné nazýván „Římem severu", k čemuž mu dopomohly četné kostely, hroby mučedníků, legendy a především pak relikvie, mezi nimiž vynikají především ostatky Tří králů, sv. Voršily a jejích jedenácti tisíc panen a sv. Gereona. I díky tomu se z Kolína stal jeden z nejvyhledávanějších cílů poutníků.

Kolín byl rovněž významnou křižovatkou obchodních cest a stal se významným hospodářským centrem. Po obchodních cestách se nevozilo pouze zboží, ale šířily se po nich i nové myšlenky a umělecké podněty. V Kolíně byla založena i jedna z nejstarších německých univerzit a v tomto intelektuálním prostředí pak vznikly cenné, často bohatě iluminované rukopisy. Později se Kolín nad Rýnem stal i významným centrem knihtisku.

Autoři výstavy chtějí ukázat i typické rysy „kolínského" umění a jeho vývoj. Umění podléhalo a podléhá neustálým proměnám. I v rámci románského a gotického umění se vytvářely menší regionální zvláštnosti a styly. Právě díky tomu lze jednotlivá umělecká díla přiřadit určité zeměpisné oblasti, městu, resp. nějakému středověkému mistru, který byl chápán především jako řemeslník, který svá díla nesignoval a ani nedatoval.

Pomocí stylové analýzy a za využití různých nejmodernějších přírodovědných metod můžeme lépe poznat umělecký život a tvorbu ve středověku. K zajímavé výstavě „Glanz und Größe des Mittelalters", která potrvá až do 26. února 2012, vyjde i stejnojmenný, bohatě ilustrovaný katalog.

 

Marek Zágora

 

K výstavě více na:

http://www.museenkoeln.de/museum-schnuetgen/default.asp?s=259&tid=122&kontrast=&schrift=

 

O katalogu:

http://www.hirmerverlag.de/controller.php?cmd=detail&titelnummer=4531

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru