faksimile detailkolín nad rýnem: vychází faksimile gutenbergovy bible z roku 1454 (taschen verlag)

Kolín nad Rýnem: Vychází faksimile Gutenbergovy bible z roku 1454 (TASCHEN Verlag)

Anotace:

Nakladatelství TASCHEN vydává přetisk Gutenbergovy bible z roku 1454, knihy, která změnila svět nejen tím, že byla první knihou tištěnou na tiskařském stroji, ale i tím, že stojí na počátku rozšíření knihtisku.

Vynález moderního knihtisku s pohyblivými literami v 15. století způsobil mediálně technickou revoluci s dalekosáhlými důsledky. I když se začaly ve velkém tisknout gramatiky, kalendáře, letáky a různé brožury, jejichž prostřednictvím se šířily zprávy a zejména nové myšlenky, je tento vynález spojován hlavně s Gutenbergovou biblí. Bible byla prvním významným dílem západní kultury, které bylo vytvořeno novou technikou a navíc ve vysoké estetické i technické kvalitě, kterou dodnes obdivujeme.

Dvousvazková bible vznikla mezi roky 1452-1454. Tzv. 42řádková bible byla vytištěna v nákladu 180 exemplářů, z toho 30 luxusnějších na pergamenu, ostatní na papíru. Dnes je známo celkem 51 jejích kopií, z nichž 12 bylo vytištěno na pergamen, zbývající pak na papír.

Dílo, vytvořené novou technikou muselo být navíc provedeno tak, aby uspokojilo požadavky tehdejšího publika. Proto byl každý exemplář ručně vyzdoben iluminacemi, čísly kapitol a nadpisy. Tím se stal z každého výtisku nezaměnitelný unikát.

Přetisk Gutenbergovy bible, která je považována za jednu z nejcennějších knih světa a od roku 2002 je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO, vychází z jednoho z mála dochovaných pergamenových exemplářů, který se dnes nachází v Dolnosaské státní a univerzitní knihovně v Göttingenu. Oba svazky obsahují všech 1 282 stran po stránce umělecké i technické mistrovského díla. Součástí vydání je i doprovodná brožura představující nejen Johanna Gutenberga, ale i rychle se Evropou šířící „vynález“ knihtisku. TASCHEN Verlag vydává komentář nejen v němčině a angličtině, ale i ve francouzštině a španělštině.

 

Marek Zágora

 

Stephan Füssel, Die Gutenberg-Bibel von 1454, 2 svazky a jedna doprovodná publikace, TASCHEN Verlag, Köln am Rhein 2018, 1 400 stran, doporučená cena 100 euro

 

Internet:

https://www.taschen.com/pages/de/catalogue/classics/all/04669/facts.die_gutenberg_bibel_von_1454.htm

 

Anotace vydavatele:

Die Erfindung des modernen Buchdrucks mit beweglichen Lettern im 15. Jahrhundert war eine medientechnische Revolution mit weitreichenden Konsequenzen. Auch wenn Grammatiken, Ablassbriefe, Kalender, Broschüren aller Art oder Flugblätter und Flugschriften, die Nachrichten und neue Ideen schnell und weit verbreiten konnten, die Druckerpressen stärker beschäftigten als Bücher, ist es doch die Gutenberg-Bibel, die mit dieser kommunikativen Wende assoziiert wird. Sie ist das erste bedeutende Werk abendländischer Kultur, das in der neuen Technik hergestellt wurde, von hoher ästhetischer und technischer Qualität und eine der größten literarischen Kostbarkeiten aus der Inkunabelzeit, der Frühzeit des Buchdrucks.

Die fast 1.300 Seiten starke, zweibändige Gutenberg-Bibel entstand zwischen 1452 und 1454. Weil sie in einem 42-zeiligen Layout gedruckt ist, wird sie auch kurz B-42 genannt. Etwa 180 Exemplare wurden gedruckt, davon rund 30 auf Pergament. Um der Erwartungshaltung des zeitgenössischen Publikums gerecht zu werden, musste die neue Produktionstechnik die bis dato handgeschriebenen und kunstvoll kolorierten Bücher nahezu vollständig imitieren. So wurden Exemplare eines solchen Frühdrucks ebenfalls noch von Hand rubriziert, mit Buchschmuck oder Illuminationen, Kapitelnummern und Überschriften versehen und auf diese Weise zu einem unverwechselbaren Unikat.

Dieser Nachdruck der Gutenberg-Bibel stützt sich auf das vollständige Exemplar der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, eine der wenigen erhaltenen Pergamentausgaben, eines der kostbarsten Bücher der Welt und seit 2002 Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Sämtliche 1.282 Seiten dieses künstlerischen und technischen Meisterwerks sind enthalten, dazu gibt es ein Begleitheft, das sich eingehend mit Johannes Gutenberg und seiner sich rasant in ganz Europa verbreitenden technischen Innovation beschäftigt.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru