ikonografie detailkomika ve středověkém výtvarném umění: muž s nahým zadkem na věži radnice

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: MUŽ S NAHÝM ZADKEM NA VĚŽI RADNICE

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto se medievisté ke komickým výjevům, zejména pak k těm v rukopisech stavějí různě. Pro některé je to pokus o vyjádření smyslu textu jiným způsobem. Jiní zase vnímají rozvernou výzdobu bordur manuskriptů jako dílka odvádějící pozornost od hlavního textu, jejichž autoři se inspirovali světskými radostmi, středověkým folklorem nebo dokonce ozvuky antického pohanství.

Intepretace středověkých výtvorů není možná bez práce s dochovanými písemnými prameny, které nám alespoň částečně napomáhají pochopit umělecky ztvárněné scény, které vyvolávají na našich tvářích úsměv. Rozumíme jim však správně? Ukážeme si to v rámci tohoto seriálu na vybraných příkladech.

Muž s holým zadkem na věži radnice

(konzola, kopie originálu z roku 1410, radnice v Kolíně nad Rýnem)

Již ve středověku byla věž radnice v Kolíně nad Rýnem zajímavá svou sochařskou výzdobou. Předpokládá se, že ji původně zdobily sochy světců. Během druhé světové války byla věž zničena, ale vedení města se po jejím skončení rozhodlo, že věž zrekonstruuje a opatří ji novou, reprezentativní sochařskou výzdobou. Fasádu měly vyzdobit sochy významných osobností z historie města.

Jednou z novodobých soch je i vypodobnění kolínského arcibiskupa Konráda z Hochstadenu (kolem 1205–1261, arcibiskupem v letech 1238–1261). Socha je sice umístěna na novodobé konzole, ta ale byla vytvořena podle dochovaného středověkého originálu z doby kolem roku 1410. A právě konzola, přesněji to, co vyobrazuje, působí velice komickým, ba dokonce obscénním dojmem.

Muž se zcela jasně obnaženou zadnicí a vlastním pohlavním orgánem v ústech by mohl naznačovat, že nad ním vypodobněný duchovní nežil ve své době zrovna příkladným životem. Realita je však zcela jiná. Jde totiž o docela oblíbený středověký motiv, jehož cílem bylo ukázat tehdejším úřadům doslova zadek. Ukázka hrubé sexuality dávala navíc jasně najevo, že představy autorit o morálce a pořádku jsou normálním lidem naprosto ukradené. I když si někteří odborníci myslí, že by se také mohlo jednat o symbolické vypodobnění chtíče, je zřejmé, že máme před sebou krásnou ukázku středověké komické provokace.

Obdobné motivy – nejen obnažená pozadí, ale i odhalené či zvýrazněné mužské a ženské pohlavní orgány - se na středověkých stavbách, světských i sakrálních, objevovaly velice často. Byly však většinou hodně vysoko, takže běžně nebyly ani pouhým okem postřehnutelné. O to ale většinou vůbec nešlo, nejdůležitější bylo, že byly součástí staveb jako celku.

Marek Zágora

Předchozí díly seriálu:

 

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-rytir-bojujici-se-snekem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-divy-muz-zapasici-s-ceskym-heraldickym-lvem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zvedavci-z-kostela-sv-fides-v-conques/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zajic-slechticem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-prisera-s-vejirovityma-usima/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-akvamanile-s-nametem-aristotela-a-phyllis/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zapas-psa-s-kockou-ze-svatovitske-katedraly/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-hrad-lasky-%E2%80%93-psi-proti-zajicum/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-pohreb-lisaka-renarta/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-tanec-blaznu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-naha-zena-letici-na-falickem-zvireti/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru