archiv detailkostnice (konstanz): zu gast bei juden – výstava o životě židů ve středověkých městech v oblasti bodamského jezera

Kostnice (Konstanz): Zu Gast bei Juden – výstava o životě Židů ve středověkých městech v oblasti Bodamského jezera

Anotace:

Do 19. října 2017 je v kostnickém Archeologickém zemském muzeu Bádenska-Würtenberska k vidění výstava nazvaná „Zu Gast bei Juden. Leben in der mittelalterlichen Stadt“, jejímž cílem je přiblížit život Židů ve středověkých městech v okolí Bodamského jezera.

Každý, kdo navštívil v období pozdního středověku města na březích Bodamského jezera, setkal se v nich i se židovským obyvatelstvem. Židovské rodiny byly přes dvě stě padesát let (asi od roku 1200 do roku 1450) součástí městské kultury. Židé udržovali velice čilé kontakty s kleriky, rytíři i obchodníky a vztahově byli propojeni i s dalšími evropskými zeměmi, Francií, Itálii i Čechami.

Nežili v ghettech, ale přímo v centrech měst vedle svých křesťanských sousedů. Od začátku 14. století se ale začalo společné soužití v důsledku pronásledování Židů zhoršovat, až skončilo v 15. století jejich vyhnáním. Tím byla zničena i společná kultura a židovské dědictví. Postupně byla zapomenuta i společná minulost.

Výstava „Zu Gast bei Juden“ představuje společné kulturní dědictví Židů a křesťanů v oblasti Bodamského jezera. Jedná se o významný výstavní projekt, jenž přibližuje dějiny židovské kultury nejen ve sledované oblasti, ale snaží se je zařadit i do dějin Židů v Evropě. Představeny jsou nejnovější poznatky a také unikátní svědectví, která byla doposud špatně vyhodnocena.

Návštěvníci se seznámí hlavně s obrazovým světem Židů. Obrazové prameny byly doposud využívány především jako svědectví diskriminujícího a agresivního pohledu na Židy ve středověku. Teprve před několika málo lety se ale pohled na ně změnil.

Mezi unikátními exponáty, které byly zapůjčeny z řady evropských sbírek, najdeme drahocenné hebrejské rukopisy vytvořené v Kostnici a okolních městech, listiny, pečeti či předměty každodenní potřeby. Jedním z nejzajímavějších exponátů je pak kopie středověké židovské světnice.

K zajímavé a svým způsobem i objevné výstavě „Zu Gast bei Juden. Leben in der mittelalterlichen Stadt“ vyšla i stejnojmenná doprovodná publikace s katalogem (Stadler Verlag, 216 stran, 19,80 euro).

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://www.konstanz.alm-bw.de/de/zu-gast-bei-juden-leben-in-der-mittelalterlichen-stadt.html

Ke katalogu:

http://www.verlag-stadler.de/artikel/1810


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru