knižní novinky detailkrakov: jaroslaw adamowicz o technologii deskových obrazů pozdně gotického malíře mistra rodiny panny marie (mistrz rodziny marii)

Krakov: Jaroslaw Adamowicz o technologii deskových obrazů pozdně gotického malíře Mistra rodiny Panny Marie (Mistrz Rodziny Marii)

Jaroslaw Adamowicz je špičkovým polským restaurátorem a profesorem na Akademia Sztuk Pięknych v Krakově. V současné době vede restaurátorské práce na oltáři Veita Stosse v kostele Panny Marie v Krakově.

Adamowicz je autorem obsáhlé polsko-anglické publikace o anonymním pozdně gotickém malíři Mistrovi rodiny Panny Marie (Mistrz Rodziny Marii), který na přelomu 15. a 16. století působil v Malopolsku, zřejmě přímo v Krakově, a svoje oltáře dodával i na Slovensko.

Dílem tohoto autora se zabývali přední polští odborníci: Tadeusz Dobrowolski, Michał Walicki a Jerzy Gadomski. Profil dílny definoval především Jerzy Gadomski, který také sestavil katalog obrazů, který lze s tímto malířem spojit. Některá z nich se nacházejí i v zahraničních sbírkách. Například malovaná křídla velkého oltáře ze slovenského Sabinova jsou dnes v Národní galerii v Budapešti nebo obraz Noli me tangere se nachází ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Adamowicz se dívá na dílo malíře z hlediska malířské techniky a technologie. Východiskem k tomu bylo restaurování výzdoby pozdně gotického dřevěného kostela v Debnu (asi 100 km jižně od Krakova), zejména jeho triptychu na hlavním oltáři, kterému se autor knihy věnoval v letech 2003-2005.

Adamowicz s dokonalou znalostí odborné literatury spojuje dohromady uměleckohistorickou analýzu s restaurátorskými poznatky. Překračuje tak hranice, které tak často existují mezi historiky umění a restaurátory. Zabývá se cechovními tradicemi, technologickou specifickou pro konkrétní uměleckou dílnu, obsáhle analyzuje podmalby, speciální pozornost věnuje reliéfním plastickým prvkům, které doplňují samotnou malbu, zajímá podrobně i způsoby zlacení.

Věnuje se také konstrukci orámování, specifické úpravě dřevěných desek určených pro malbu, vyrytými znaky a symboly na odvrácené straně desek. Na rozdíl od jiných restaurátorů, jejichž texty jsou i pro odborníky občas zašifrovanou zprávou, Adamowicz píše věcně a srozumitelně.

Vše doplňují stovky kreseb a detailních fotografií. Kupříkladu v knize najdeme sto detailních záběrů, jak Mistr rodiny Panny Marie maloval nosy, ústa, oči nebo vlasy a dalších desítky záběrů s detaily ozdob a výšivek na oděvech nebo motivů staveb v krajině v pozadí obrazů. Přímo fascinující fotografická dokumentace.

Jednu třetinu knihy tvoří vědecký katalog všech analyzovaných obrazů s podrobnými technologickými údaji, rozbory materiálu, komentovanou literaturou, konstatování stavu dochování původní malby. Vše doplňuje perfektní soubor fotografií.

Kniha jako celek je vzorovým příkladem toho, jak by měl vypadat monografie o středověkém malíři z hlediska technologie a techniky jeho umění. Z hlediska významu dalece překračuje hranice Polska.

 

Peter Kováč

 

Jarosław Adamowicz, Mistrz Rodziny Marii – dzieła jednego z warsztatów cechu krakowskiego malarstwa tablicowego z przełomu XV i XVI wieku / The Master of the Holy Kinship Works from a panel painting guild workshop in Krakow from the turn of the 16th century, 24 × 30,5 cm, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Krakow 2018, s. 568, text anglicky a polsky, ISBN 978-83-66054-24-0


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru