archiv detailkutná hora: codices illustres – výstava faksimilií středověkých rukopisů

Kutná Hora: Codices Illustres – výstava faksimilií středověkých rukopisů

V hodovním sále na Hrádku v Kutné Hoře (Barborská 28) bude od 4. října do 30. listopadu 2018 k vidění výstava „Codices Illustres. Poklady středověké knižní malby“, která prostřednictvím prvotřídních faksimilií představí výběr rukopisů, jejichž originály vznikly v období od 8. do 16. století. Mediálním partnerem akce jsou STAVITELÉ KATEDRÁL. Na přípravě výstavy se výrazně podílel historik Marek Zágora.

Výstava připravená ve spolupráci s vídeňskou firmou FAKSIMILE Jan Kocisek, představuje středověk „zakódovaný“ do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou skutečnou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm. Zároveň také ukazuje, že ve středověku nevznikaly pouze kodexy s náboženským obsahem, ale existovalo mnoho různých žánrů.

V posledních letech se sice výrazným způsobem změnil pohled na středověk, přesto je toto období stále většinou vnímáno jako velice temné a kruté. „Obraz“ středověku se ale zcela mění ve spojení s výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství fascinujících uměleckých děl, z nichž se nám do současnosti dochoval bohužel pouhý zlomek. I tak si z toho mála můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako významné etapě lidských dějin a také o životě a myšlení středověkého člověka.

Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi zabývají. Jednou z možností, jak nahlédnout do pokladů knižní kultury, jsou originálu věrné faksimilie, na jejichž produkci se specializují některá vydavatelství.

V posledních třiceti letech vznikly faksimilie i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ. Často jde o kodexy určené pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Bible Václava IV., Zlatá bula, Vídeňský astronomický sborník nebo Liber depictus.

Právě na faksimiliích těchto a řady dalších rukopisů (kupř. Book of Kells, Utrechtský žaltář, Žaltář královny Ingeborg, Bible Svatého Ludvíka, Křižácká bible, Codex Manesse, Kniha hodinek Jany z Evreux, Kniha o lovu Gastona Phéba, Přebohaté hodinky vévody z Berry) se výstava pokouší přiblížit nejen „pestrost“ středověku, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří stále fascinuje.

 

Peter Kováč

 

Codices Illustres. Poklady středověké knižní malby, od 4. října do 30. listopadu 2018, v hodovním sále na Hrádku v Kutné Hoře (České muzeum stříbra, Barborská 28)

 

Internet:

https://www.cms-kh.cz/oteviraci-doba-a-vstupne

https://www.cms-kh.cz/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru