výstavy detailkutná hora: gask pořádá rozsáhlou přehlídku díla výtvarníka jiřího trnky, jednoho z velikánů českého animovaného filmu

Kutná Hora: GASK pořádá rozsáhlou přehlídku díla výtvarníka Jiřího Trnky, jednoho z velikánů českého animovaného filmu

Projekt pořádaný k 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky, českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scenáristy, loutkáře, kostýmního výtvarníka, režiséra animovaných filmů a jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu, se skládá ze dvou částí.

Koncepce první části vychází z toho, jak chápal umění sám Jiří Trnka. Kromě toho, že byl “vážný“ tvůrce, který se především ve svých pozdějších filmech, vyslovoval k fatálním tématům, jako je dehumanizace lidského společenství, vztah člověka a techniky či otázce umělecké svobody v totalitním systému, byl ve svém naturelu kouzelník a iluzionista, který chtěl diváka bavit, překvapovat, uvádět v úžas.

Jeho originální přístup k výstavnictví, který se projevil především na dvou světových výstavách v Bruselu 1958 a v Montrealu 1967, smysl pro scénografii, imaginace a osobitá poetika byly inspirací k tomuto projektu a odrážejí se v jeho výtvarně-scénografickém pojetí. Těžiště jeho první části spočívá v pečlivém a promyšleném výběru exponátů, které plnohodnotně mapují hlavní tvůrčí oblasti, jímž se Trnka během svého života věnoval, a v nichž dosáhl proslulosti doma i v zahraničí: tedy oblast malířství, ilustrace, sochařství, loutkařství a animovaného filmu.

„Návštěvníkům nabízíme mimo jiné i exponáty, které dosud nikdy vystaveny nebyly, například restaurované loutky z Trnkova velkofilmu Sen noci svatojánské, nebo některé unikátní dřevěné plastiky Jiřího Trnky,“ uvedla ředitelka Galerie Jana Šorfová. Dodala, že vystavené předměty jsou zapůjčeny nejen od Trnkových dědiců, ale i ze soukromých sbírek a institucí včetně Národního filmového archivu.

Výstava však chce návštěvníkům nabídnout více nežli obrazy a sochy s obligátními popiskami rozmístěnými ve výstavním prostoru. S vědomím posunu, který obor výstavnictví v posledních letech prodělal a s vědomím stoupajících nároků návštěvníků hodlá přetlumočit Trnkův odkaz do současného jazyka a oslovit vedle staršího konzervativního diváka i diváka mladého a nabídnout mu kvalitní protiváhu nyní převládající zahraniční tvorby komerčního charakteru.

Za tímto účelem vznikne řada komponovaných audiovizuálních projekcí a interaktivních instalací mapujících neotřelou a zábavnou formou výše zmíněné oblasti Trnkovy tvůrčí činnosti. A to je druhý, řekněme “zábavný“, pilíř, na kterém tato koncepce spočívá. Pilíř, který posunuje projekt z rámce tradiční výstavy k výpravnějšímu a atraktivnějšímu pojetí.

Druhou částí výstavního projektu je TRNKOVA ZAHRADA 2, která bude přizpůsobena velkorysým prostorám jezuitské koleje. Ambicí je znovuoživení nejznámější a nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Kniha, ve které pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu neočekávaných setkání a veselých dobrodružství, je nejen zábavná, ale také inspirativní.

Tento projekt představuje Zahradu v podobě multimediální instalace pro muzea, galerie a další výstavní prostory.

Autoři scénáře výtvarného řešení plně respektují představu autora, ale s vědomím, že by pouhé mechanické vizuální přenesení postav knihy do výstavního prostoru neuspokojilo současnou mladou generaci dětí, domýšlejí jeho představu pomocí moderních technologií a rozvíjejí příběh hlavních aktérů tak, aby v plné šíři vynikla výtvarná a literární kvalita předlohy. Důraz je kladen na interaktivitu a atraktivitu množství animací a audiovizuálních efektů. Ale ani ti, kteří znají a mají rádi originální Trnkovu Zahradu, by neměli být zklamáni.

 

Tiskové zpravodajství GASK

 

JIŘÍ TRNKA – V ZAHRADÁCH IMAGINACE, GASK Kutná Hora, do 22. března 2020, denně kromě pondělí 10.00 -18.00 hodin

 

Internet:

https://www.gask.cz/cs/vystavy/jiri-trnka-v-zahradach-imaginace

 

In the Gardens of the Imagination is the title of a multimedia project opening on 26 October at the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora. This comprehensive exhibition pays homage to the world-renowned Czech artist and animator Jiří Trnka, who died fifty years ago.

The exhibition, which is unusual in that it combines an exhibition space (Gallery IV) with the conference hall and tower, has been divided into two parts. The first consists of a careful selection of items reflecting the main areas that Trnka focused on during his life and that earned him fame both at home and abroad. “Among other things, we are exhibiting items that have never before been presented to the public, such as restored puppets from Trnka’s masterpiece A Midsummer Night’s Dream, plus several unique wooden sculptures by Trnka,” states GASK’s director Jana Šorfová, adding that the exhibited items are on loan from Trnka’s heirs and from various private collectors and institutions such as the National Film Archives.

The exhibition’s second “pillar” includes several audiovisual screenings and interactive elements aimed in particular at younger visitors. “In the attic’s gallery, visitors will find Trnka’s Garden 2, an adaptation of his original children’s book. My Dad and I have been touring Czech cities with The Garden for several years now. We call ourselves The Gardeners. But for GASK, we have doubled the size of the exhibition and put together an entirely new installation. This means that it should please not only new visitors but also older fans. Everybody can look forward to a new flea circus, a bat shooting range, a maze, and other surprises,” explains Matyáš Trnka, one of the people behind the exhibition and grandson of the legendary Jiří Trnka.

GASK’s plans to show children more about the work of Jiří Trnka also include numerous accompanying events planned by the gallery’s Learning Centre. “We have put together educational programmes for preschools and grades 1–5, December art workshops as part of GASK for Kids, and intergenerational programmes for families as part of GASK for Families,” says the head of the GASK Learning Centre Karin Vrátná Militká. Other accompanying events include guided tours, a series of lectures and presentations with screenings, and animation workshops for senior citizens.

This exhibition continues GASK’s earlier activities in the area of animated film. In the 2017 cycle Friends of Animated Film, the gallery presented animators whose work was inspired by that of Jiří Trnka: Pavel Koutský, Libuška Čihárová, Galina Miklínová, Aurel Klimt, and more.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru