výstavy detaillondýn: donatello jako zakladatel italské renesance (victoria and albert museum)

Londýn: Donatello jako zakladatel italské renesance (Victoria and Albert Museum)

Museo Nazionale del Bargello ve Florencii, Victoria and Albert Museum v Londýně a Staatliche Museen v Berlíně vlastní velmi rozmanitý soubor děl sochaře Donatella (asi 1386–1466), zakladatele italské renesance. Z jejich sbírek a dalších mezinárodních zápůjček byla sestavena putovní výstava, která začala na jaře 2022 ve Florencii, na přelomu 2022/2023 byla v Berlíně a nyní je do 11. června 2023 v Londýně.

Viděl jsem berlínskou a londýnskou výstavu. Repríza ve Victoria and Albert Museum je podle mého názoru o něco velkolepější, má lepší výtvarnou kulisu pro exponáty a nabízí také asi o pětinu více exponátů. K atrakcím, které v Berlíně nebyly, náleží třeba Madona Giovanniho Pisana zapůjčená z Empoli nebo obrovský pozlacený svorník v podobě hlavy starého muže z milánské katedrály, který se do Londýna dostal z Milána. (VIZ OBR.) Reliéf Pisana tam poukazuje na uměleckou tradici toskánského umění před Donatellem, svorník zas dokládá analogické sochařské projevy v Lombardii.

Výstava nabízí zejména komorní Donatellovy práce, četné sochy a reliéfy Panny Marie s dítětem v nejrůznějších materiálech, od mramoru až po bronzové odlitky, nebo témata devočního umění, zejména Krista Trpitele. Pro veřejnost jde v mnoha ohledech o méně známé práce. Z tohoto hlediska byla tato část výstavy pro mě osobně objevem.

Nesporně zajímavě je sochařství představeno v souvislostech florentského umění 15. století, sochařství i malby, které pocházejí ze sbírek berlínské stálé expozice starých mistrů (Gemäldegalerie) a z londýnské Národní galerie. Atrakcí výstavy je mramorový David s hlavou Goliáše, raná Donatellova práce z Florencie, a malý reliéf Madony Chellini (bronzový i s odlitkem do skla), který stárnoucí Donatello věnoval svému osobnímu lékaři.

Z nejznámějších soch a reliéfů je v Londýně k vidění velký bronzový ukřižovaný Kristus a reliéf ze života sv. Antonína (Zázrak s oslicí) z hlavního oltáře baziliky sv. Antonína v Padově, což byla jedna z nejvýznamnějších Donatellových zakázek mimo Florencii.

Tato díla jsou v samotné Padově pro diváky přístupná jen velmi omezeně a špatně osvětlená. Takže až na výstavě si lze dokonale pohlédnout Donatellovo mistrovství nízkého reliéfu, budování řady plánů z postav a architektonické kulisy i utváření prostoru pomocí perspektivy. V případě ukřižovaného Krista zaujme anatomická deformace, kdy umělec počítal s tím, že divák monumentální sochu uvidí z podhledu. Tento pohled nabízí zrcadlo umístěné na podlaze.

Výstava nepochybně nabízí poznání Donatella jako velké osobnosti florentské renesance. Asi velkolepější by byla návštěva výstavy v samotné Florencii, kdy si po výstavě mohl zájemce prohlédnout i katedrální muzeum a další florentské sbírky, kde jsou umístěny sochařovy monumentální sochy, které v Londýně citelně chybí.

Kdyby do Londýně a Berlína dorazil z Florencie originál bronzového Davida, velkolepá Judita a Holofernes a k tomu expresivní dřevěná Máří Magdaléna umístěná kdysi v florentském baptisteriu, byl bych výstavou nadšen. V současné podobě výstava zůstala trochu za mým očekáváním.

K výstavě je k dispozici v katalog londýnské výstavy a v angličtině katalog italské výstavy, která se konala v Palazzo Strozzi ve Florencii. Zájemcům doporučuji raději italský katalog, který je podrobnější!

Peter Kováč

 

Donatello, Inventor of the Renaissance, Victoria and Albert Museum Londýn, do 11 června 2023

Internet:

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/donatello-sculpting-the-renaissance

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru