faksimile detailluzern: das gebetbuch kaiser maximilians i. (kunstbuch-edition des quaternio verlags)

Luzern: Das Gebetbuch Kaiser Maximilians I. (Kunstbuch-Edition des Quaternio Verlags)

Nakladatelství Quaternio vydává vedle faksimilií nádherných, bohatě iluminovaných středověkých manuskriptů i reprezentativní umělecké publikace, v nichž představuje další zajímavé památky středověké a renesanční knižní kultury. Jako zatím poslední vychází dvousvazková publikace „Das Gebetbuch Kaiser Maximilians I.“ s podtitulem „Meisterhafte Zeichnungen der deutschen Renaissance“.

První svazek obsahuje reprodukci všech stran obou částí díla, které jsou dnes uloženy v Mnichově a Besançonu. Všechny strany jsou navíc reprodukovány v originální velikosti a v původním pořadí. Druhý svazek pak přináší komentář k dílu a překlad textu modlitební knížky do němčiny.

Bohatě perokresbami zdobená modlitební knížka je společným dílem největších německých renesančních umělců. Od roku 1515 až do císařovy smrti v roce 1519 se umělci jako Albrecht Dürer, Lucas Cranach starší, Albrecht Altdorfer, Hans Burgkmair starší, Hans Baldung zv. Grien a Jörg Breu starší zabývali okrajovou výzdobou díla.

Jejich perokresby tak dodnes uchvacují rozmanitostí motivů a nápadů. Humanista a augšpurský městský písař Konrad Peutinger byl zodpovědný za výběr umělců. Dürer, Altdorfer a Burgkmair patřili mezi Maxmiliánovy oblíbené umělce. Je znát, že právě Dürer s Altdorferem pracovali na kresbách jako první. Jiní umělci své kresby stihli naopak jen naskicovat.

Na přelomu let 1513 a 1514 byla modlitební knížka vytištěna u Johannese Schönspergera v Augšpurku v nákladu deseti kusů, ale jen jeden exemplář obsahuje kresby výše zmíněných umělců a tím se řadí mezi nejvýznamnější díla evropského umění. Kniha byla časem rozdělena na dvě části, první část je uložena v Mnichově, druhá pak v Besançonu. V souvislosti s reprezentativním vydáním pak byly obě části po dlouhé době opět spojeny.

Autorka komentáře, historička umění Heidrun Lange-Krach, se Modlitební knížkou císaře Maxmiliána I. intenzivně zaobírá již řadu let a přináší řadu nových a zajímavých poznatků. Zdá se tak, že exemplář s kresbami byl původně určen jen ke korekturám.

Všem zájemcům se do rukou dostává nádherná dvoudílná publikace, která zprostředkovává jedinečný zážitek nad výjimečnou knihou spjatou s velkými německými renesančními mistry.

 

Marek Zágora

 

Das Gebetbuch Kaiser Maximilians I. Meisterhafte Zeichnungen der deutschen Renaissance, 2 svazky, Quaternio Verlag, Luzern 2017, 248 a 148 stran, doporučená cena 168 švýcarských franků, od ledna 2018 pak 198 švýcarských franků

 

Internet:

https://quaternio.ch/edition-buch-kunst/kunstbuecher/gebetbuch-kaiser-maximilians/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru