faksimile detailluzern: dokumentace k faksimile tzv. stammheimského misálu (quaternio verlag luzern - die faksimilemappe zur edition des stammheimer missales)

Luzern: Dokumentace k faksimile tzv. Stammheimského misálu (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimilemappe zur Edition des Stammheimer Missales)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydává od července 2009, kdy bylo založeno, každoročně minimálně jedno nové faksimile bohatě zdobených, převážně středověkých rukopisů. Na podzim letošního roku vyjde faksimile tzv. Stammheimského misálu.

U každé faksimilové edice je velkou výhodou, že se všichni milovníci knižního malířství a středověkých manuskriptů mohou seznámit s připravovaným faksimile ještě před samotným vydáním prostřednictvím reprezentativní dokumentace. Již nyní je tak všem sběratelům a bibliofilům k dispozici bohatě ilustrovaná dokumentace v podobě šestnáctistránkové brožury v němčině, která přibližuje nejen historii a výzdobu rukopisu, ale i „výrobu“ samotné faksimile.

Důležitou součástí každé dokumentace je jeden originálu věrný faksimilový dvojlist. V případě Stammheimského misálu byla vybrána folia 117 a 118. Folio 117r zdobí přes půl strany nádherná, bohatě zdobená iniciála D, která je tvořena rostlinnými šlahouny (např. vinnou révou), jimiž se proplétají různá zvířata a bájné bytosti. Folio 117v přináší celostrannou iluminaci ke svátku Letnic s bohatou figurální kompozicí. Folia 118r a 118v obsahují pouze text, výzdobu ale tvoří četné iniciály různé velikosti.

Stammheimský misál je považován za jeden z největších pokladů románského knižního malířství. Je to dáno mimo jiné i tím, že se dochoval do současnosti v dokonalém stavu, téměř vůbec se na něm nepodepsalo více než osm a půl staletí, která uběhla od jeho vzniku. Jednotlivé nádherné iluminace na zlatém pozadí, často kombinované se stříbrem, pak připomínají mistrovská díla, která se dochovala na smaltech z 12. století.

Rukopis vznikl kolem roku 1170 v proslulém benediktýnském klášteře sv. Michala v Hildesheimu. Obsahuje celkem 184 listů o přibližné velikosti 28,5 x 18,5 cm. Jedinečná obrazová výzdoba je dílem s největší pravděpodobností pouze jednoho malíře, na textu se pak podíleli čtyři písaři. Jeho vytvoření souviselo pravděpodobně s památkou hildesheimského biskupa a zakladatele kláštera Bernwarda († 1022), který byl i významným objednavatelem uměleckých děl. Vznik misálu měl podpořit proces jeho svatořečení, který byl pak úspěšně dokonán roku 1193.

Samotnou výzdobu tvoří dvanáct celostranných miniatur, tři bohatě zdobené strany s incipity, deset zdobených iniciál přes půlku strany (viz faksimilový dvojlist), velké množství větších a menších historizujících i ornamentálních zlatých iniciál a dvanáct bohatě zdobených stran kalendáře. Při tvorbě výzdoby bylo hojně využito nejen zlata, ale i stříbra, které zoxidovalo jen na několika málo místech, takže většina výzdoby vypadá stejně jako před více než osmi sty lety.

Výjimečný je i samotný kalendář. Každý měsíc přináší např. vyobrazení počtu denních a nočních hodin. Součástí kalendáře jsou i názvy jednotlivých měsíců v hebrejštině, řečtině a egyptštině. Zajímavé jsou i verše charakterizující vždy konkrétní znamení zvěrokruhu a texty varující před vybranými dny v měsíci, kdy není vhodné např. uzavírat obchody.

Je znát, že se majitelé misálu o něj pečlivě starali. Dokonce se předpokládá, že nesloužil praktickým účelům, ale byl uctíván jako připomínka biskupa Bernwarda.

Máme štěstí, že u rukopisu známe dobře i jeho osudy, protože od svého vzniku vystřídal jen tři majitele. Od 12. století do roku 1803 byl uchováván v klášteře sv. Michala v Hildesheimu. Během sekularizace se pak rukopisu ujal poslední hildesheimský kníže-biskup Franz Egon Freiherr von Fürstenberg. Až do 20. století zůstal manuskript na jeho rodovém zámku Stammheim v Kolíně nad Rýnem, po němž byl i pojmenován. V roce 1997 jej pak zakoupilo The J. Paul Getty Museum v Los Angeles, kde se rukopis pod signaturou Ms. 64 nachází dnes.

Faksimile Stammheimského misálu vyjde v celkovém počtu 480 exemplářů a bude tradičně doplněna svazkem odborných komentářů v němčině a angličtině.

Cena dokumentace s faksimilovým dvojlistem je 98 euro.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Quaternio Verlag Luzern hat wieder für alle Sammler und Liebhaber der mittelalterlichen Prachthandschriften eine neue Faksimile-Edition vorbereitet. Es handelt sich um das Stammheimer Missale, das um 1170 im Gedanken an Bischof Bernward im St. Michael in Hildesheim geschaffen wurde. Das Manuskript gehört zu den schönsten Bilderhandschriften der deutschen Romanik. Zurzeit ist schon eine wunderschöne Faksimilemappe zur Edition in Deutsch mit einer reich illustrierten Informationsbroschüre (16 Seiten) mit den kurzen Texten über die Geschichte der Prachthandschrift, die Miniaturen und den Buchschmucks und auch über die Herstellung des Faksimiles zur Verfügung. Zur Faksimilemappe gehört auch ein fantastisches Original-Faksimiledoppelblatt (Folio 117 und 118). Auf fol. 117r gibt es eine große Zierinitiale D mit Tieren, Fabelwesen und Figuren zwischen den Ranken, auf fol. 177v findet man eine ganzseitige Miniatur zu Pfingsten mit einer reichen Figuralkomposition. Folio 118r und 118v zeigen Schriftseiten mit sechszehn verschiedenen Initialen. Das Stammheimer Missale ist sehr reich illustriert, auf 368 Seiten im Format von ca. 28,5 x 18,5 cm gibt es 12 ganzseitige Miniaturen, 3 reich verzierte Incipitseiten, 10 halbseitige Zierinitialen, 12 Kalenderseiten, 37 große und Hunderte von kleineren goldenen Initialen. Die schöne repräsentative Faksimilemappe kostet 98 Euro. Die Faksimile-Edition wird am Ende des Jahres erscheinen. Ein integraler Bestandteil der Edition ist der wissenschaftliche Kommentarband in Deutsch und Englisch.

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/stammheimer-missale/

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/stammheimer-missale/#stm_faksimilemappe


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru