faksimile detailluzern: dokumentace k faksimilii žaltáře královny marie z první čtvrtiny 14. století (quaternio verlag: die faksimilemappe: der queen-mary-psalter)

Luzern: Dokumentace k faksimilii Žaltáře královny Marie z první čtvrtiny 14. století (Quaternio Verlag: Die Faksimilemappe: Der Queen-Mary-Psalter)

Na jaře 2022 vydá Quaternio Verlag originálu věrnou faksimilii dalšího bohatě iluminovaného středověkého rukopisu, gotického Žaltáře královny Marie z první čtvrtiny 14. století.

U každé nové faksimilové edice je velkou výhodou, že se všichni milovníci knižního malířství a středověkých manuskriptů mohou seznámit s připravovanou faksimilií ještě před jejím samotným vydáním, a to prostřednictvím reprezentativní dokumentace. Již nyní je tak nejen všem sběratelům a bibliofilům, ale i dalším zájemcům k dispozici bohatě ilustrovaná dokumentace v podobě čtyřicetistránkové informační brožury, která přibližuje nejen historii rukopisu, jeho výzdobu a jejího autora, ale i „výrobu“ samotné faksimilie. Žaltář představují největší znalci kodexu, Nigel Morgan a Lynda Dennison, kteří budou i autory hlavních textů svazku komentářů, který nebude u nové faksimilie chybět.

Velice důležitou a zároveň atraktivní součástí každé dokumentace jsou ukázky faksimilových dvojlistů. U většiny předchozích rukopisů najdeme po jednom dvojlistu. U Žaltáře královny Marie se ale jedná o přebohatě zdobený manuskript, proto jsou k dokumentaci přiloženy hned tři dvojlisty, které jsou úchvatným svědectvím o jeho výzdobě.

V případě Žaltáře královny Marie byla vybrána nejprve folia 6 a 7, která jsou zdobena lavírovanými perokresbami. Nejdůležitější kresby se vztahují k příběhu o Noemově arše. Sledujeme tak nejen její stavbu a zvířata do ní nastupující, ale i scénu s holubicí s olivovou ratolestí v zobáku. Jako další byla vybrána folia 150 a 151. Hned dvě iluminace (fol. 150v a 151r) na zlatém pozadí jsou věnovány Ježíšově disputaci s mudrci v chrámu. Počet iluminací je neobvyklý, protože ve většině žaltářů je tématu věnována pouze jedna miniatura. Na foliu 150v pak najdeme ještě čtyřřádkovou historizující iniciálu D s vyobrazením krále Davida s hlupákem (bloudem). Opomenout nesmíme ani scény (perokresby) vyobrazené v bas-de-page: na fol. 150r vidíme jezdecký souboj křesťanského rytíře se Saracénem, fol. 150v lov na jelena, fol. 151r lov na kachny pomocí dravých ptáků a na fol. 151v vyjížďku na lov. Poslední dvojlist přináší vyobrazení na fol. 280 a 281. Folia 280v a 281r přinášejí vždy čtyři medailony s výjevy od Kladení Krista do hrobu přes Zmrtvýchvstání až po události, k nímž došlo krátce po něm (až po nevěřícího Tomáše). Popis všech dvanácti stran najdeme v informační brožuře.

Bohatě zlatem zdobený žaltář obsahuje celkem tři sta devatenáct listů o rozměrech 27,5 x 17,5 cm a vznikl zřejmě mezi roky 1310–1320 v Londýně. Dnes patří k nejcennějším pokladům Britské knihovny (Royal MS 2 B. VII). Jeho celkové provedení a kvalitní výzdoba jsou jasným důkazem, že si manuskript objednala vysoce postavena osoba, zřejmě přímo z nejbližšího okruhu královské rodiny. V době vzniku rukopisu vládl v Anglii král Eduard II. (vládl 1307–1327) se svou ženou Izabelou Francouzskou. Předpokládá se proto, že žaltář mohl být zamýšlen jako dárek přímo pro královský pár, příp. pro některé z královských dětí. První doložitelnou majitelkou kodexu ale byla až anglická královna Marie I. Tudorovna (vládla 1553–1558), po níž je rukopis „pojmenován“.

Zní to neuvěřitelně, ale žaltář je dílem pouze jednoho malíře, který je označován jako „Mistr královny Marie“. Vytvořil vskutku jedinečné dílo a jeho role v anglickém umění bývá často srovnávána s Giottovým významem pro umění italské.

Samotnou výzdobu rukopisu tvoří 151 miniatur, 233 lavírovaných perokreseb, 464 scén v bas-de-page, 23 historizujících iniciál a četné, různě velké barevné iniciály. Hned dvě stě dvacet tři ilustrací se vztahuje ke Starému zákonu, přes sto miniatur pak přibližuje život, zázraky, utrpení a smrt Ježíše Krista.

Scény vyobrazené v bas-de-page (na dolním okraji folia) mají vysokou vypovídací hodnotu a jsou zároveň hlubokou sondou do středověké každodennosti. Najdeme v nich vyobrazení různých zvířat, rytířů na turnajích i v bitvách, četné lovecké scény, výjevy ze života dvora, hudebníky, kejklíře atd.

Faksimilie Žaltáře královny Marie vyjde v limitovaném nákladu 480 exemplářů a bude tradičně doplněna svazkem odborných komentářů v němčině a angličtině. Ve svazku nebudou chybět ani transkripce a překlady všech textů rukopisu.

Zajímavá dokumentace s třemi nádhernými faksimilovými dvojlisty stojí 148 euro.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Quaternio Verlag Luzern hat wieder für alle Bibliophile, Sammler und Liebhaber der mittelalterlichen Prachthandschriften eine neue Faksimile-Edition vorbereitet. Es handelt sich um den Queen-Mary-Psalter, der wahrscheinlich in den Jahren 1310–1320 in London geschaffen wurde. Es war in der Zeit des englischen Königs Eduard II. Der Psalter gehört zu den schönsten und reichsten Bilderhandschriften der Gotik. Benannt ist nach der englischen Königin Maria I. (regierte 1553–1558), die die erste bekannte Besitzerin des Manuskripts war.

Zurzeit ist schon eine wunderschöne Faksimilemappe zur Edition in Deutsch mit einer reich illustrierten vierzigseitigen Informationsbroschüre zur Verfügung. In der Broschüre finden wir kurze Texte über die Geschichte des Kodex, den Buchschmuck (von den Spezialisten Nigel Morgan und Lynda Dennison) und auch über die Herstellung des Faksimiles. Zur Faksimilemappe gehört ein handgefertigtes Faksimilealbum mit drei fantastischen Original-Faksimiledoppelblättern (fol. 6/7, 150/151, 280/281), deren Beschreibung findet man auch in der Informationsbroschüre. Die ersten vier Seiten zeigen lavierte Federzeichnungen mit der bekannten Geschichte der Arche Noah. Auf. fol. 150v und 151r gibt es zwei Miniaturen mit Jesus im Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel. Auf den letzten Faksimileblättern finden wir insgesamt acht Medaillons in Vierpassform, die die Ereignisse von der Grablegung Christi bis zur Geschichte des ungläubigen Thomas erzählen.

Der Queen-Mary-Psalter (British Library, London) ist sehr reich illustriert, auf 638 Seiten im Format von ca. 27,5 x 17,5 cm gibt es 151 Miniaturen, 233 lavierte Federzeichnungen, 464 Bas-de-page-Szenen und verschiedene bunte (auch historisierte) Initialen. Die schöne repräsentative Faksimilemappe kostet 148 Euro. Die Faksimile-Edition erscheint im Frühjahr 2022. Ein integraler Bestandteil der Edition ist der wissenschaftliche Kommentarband.

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/queen-mary-psalter/

 

Foto: Quaternio Verlag


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru