faksimile detailluzern: faksimile obrazové bible z padovy (quaternio verlag luzern - die faksimile edition der bilderbibel aus padua)

Luzern: Faksimile Obrazové bible z Padovy (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile Edition der Bilderbibel aus Padua)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydává každý rok minimálně jedno nové faksimile bohatě zdobených manuskriptů. V současnosti připravuje vydání unikátní Obrazové bible z Padovy, která vznikla krátce před rokem 1400. Originál rukopisu se dnes nachází v Britské knihovně v Londýně (signatura Add. MS 15.277).

Obrazová bible vznikla v době na rozhraní mezi pozdní gotikou a ranou renesancí v Padově, kde fungovalo kolem konce 14. století velice významné a vlivné skriptorium. Jeho služeb si vysoce cenili především členové mocných šlechtických rodů.

Malířský styl rukopisu je dáván do úzkých souvislostí s malířem Jacopem da Verona, jenž proslul především jako autor překrásných fresek Oratoře sv. Michaela v Padově. Zřejmě ty se staly předlohou pro padovský manuskript, jehož realistická výzdoba je silně ovlivněna nejen soudobými novinkami v malířství, ale např. i Giottovými freskami. Samotný Jacopo da Verona proto bývá některými historiky umění považován za hlavního autora výzdoby Obrazové bible.

Manuskript vznikl kolem roku 1400 v Padově a jeho objednavatelem byl s největší pravděpodobností Francesco Novello z vlivné rodiny da Carrara. Obsahuje celkem osmdesát šest listů (172 stran) o velikosti 32,5 x 23 cm a jeho výzdobu tvoří cyklus pěti set dvaceti devíti miniatur se scénami ze Starého zákonu (od knihy Exodus až do konce knihy Jozue). Téměř na každé straně najdeme hned čtyři orámované miniatury. Výjimkou je pět iluminací přes celou stranu. Všechny popisky jsou napsány ve staroitalštině.

Faksimile monumentální Obrazové bible z Padovy vyjde na jaře 2023 v celkovém počtu 680 exemplářů a bude doplněno svazkem odborných komentářů, který připravují největší znalci padovského kodexu.

Již nyní je všem zájemcům k dispozici reprezentativní, ručně vázaná dokumentace, která obsahuje vedle šestatřicetistránkové informační brožury také originálu věrný dvojlist (fol. 8 a 9) s celkem šestnácti scénami ze Starého zákona. Cena dokumentace je 148 euro.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/bilderbibel-aus-padua/

K dokumentaci:

https://www.shop-quaternio.de/faksimilemappen/60/die-bilderbibel-aus-padua

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru