faksimile detailluzern: faksimile sternbilder der antike (sternbilder der antike – neue faksimile-edition des quaternio verlags luzern)

Luzern: Faksimile Sternbilder der Antike (Sternbilder der Antike – neue Faksimile-Edition des Quaternio Verlags Luzern)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydá pod názvem „Sternbilder der Antike“ faksimile rukopisu, který je pozoruhodným svědectvím zájmu vzdělaných duchovních o astronomii v období raného středověku.

Hlavním textem manuskriptu je latinský překlad didaktické básně astronomického obsahu „Jevy na nebi“ řeckého epického básníka Aráta ze Solů (asi 310 – před 239 př. n. l.), jenž do ní vložil dobovou představu o uspořádání vesmíru. Báseň měla velký ohlas, o čemž svědčí kupř. i její Ciceronův překlad do latiny. Oblíbená byla i ve středověku, kdy vznikaly nejen její překlady, ale i různé opravy a komentáře, dokonce byla přeložena do arabštiny. Až do konce 12. století pak byla jediným zdrojem informací pro všechna pojednání o souhvězdích.

V rukopisu není báseň úplně celá, ale je doplněna pozdně antickými pověstmi o hvězdách a obohacena několika dalšími krátkými texty. Text je navíc doplněn třiadvaceti kolorovanými perokresbami k jednotlivým souhvězdím a sedmi mapami, kupř. hvězdné oblohy.

Již v době karolinské významný klášter Fleury byl na přelomu 10. a 11. století předním centrem vzdělání, kam přijížděli mniši z různých koutů Evropy. V té době bylo též nejdůležitějším centrem astronomických studií, což bylo dáno mimo jiné i tím, že součástí kláštera byla na svou dobu mimořádná knihovna. Řada dochovaných rukopisů z té doby je s Fleury spojována. U díla „Sternbilder der Antike“ se ale uvažuje i o vzniku v klášteře Limoges.

Rukopis, který vznikl kolem roku 1000, tvoří celkem dvacet šest pergamenových listů o rozměrech 23,5 x 16,5 cm. Objednavatele díla ani umělce neznáme, předpokládá se však, že se na jeho vzniku podíleli minimálně dva knižní malíři. Originál se dnes nachází ve Waleské národní knihovně ve městě Aberystwyth (sign. Ms. 735C).

Faksimile „Sternbilder der Antike“, jehož součástí bude i tradiční komentářový svazek, vyjde na podzim 2018.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/sternbilder-der-antike/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru