faksimile detailluzern: faksimile žaltáře královny marie z první čtvrtiny 14. století (quaternio verlag: die faksimile-edition des queen-mary-psalters)

Luzern: Faksimile Žaltáře královny Marie z první čtvrtiny 14. století (Quaternio Verlag: Die Faksimile-Edition des Queen-Mary-Psalters)

Quaternio Verlag připravuje k vydání faksimile dalšího nádherného, bohatě iluminovaného středověkého manuskriptu, tentokrát tzv. Žaltáře královny Marie.

Bohatě zlatem zdobený rukopis, který obsahuje tři sta devatenáct listů o rozměrech 27,5 x 17,5 cm, vznikl nejpravděpodobněji mezi roky 1310–1320 v Londýně a patří k nejcennějším manuskriptům Britské knihovny (Royal MS 2 B. VII). Jeho celkové provedení a kvalitní výzdoba jsou jasným důkazem, že si kodex objednala vysoce postavena osoba, zřejmě přímo z nejbližšího okruhu královské rodiny. V době vzniku rukopisu vládl v Anglii král Eduard II. se svou ženou Izabelou Francouzskou. Předpokládá se, že žaltář mohl být zamýšlen jako dárek pro královský pár, příp. pro některé z královských dětí. První jistou majitelkou manuskriptu byla až anglická královna Marie I. Tudorovna († 1558), po níž je rukopis „pojmenován“.

Je to neuvěřitelné, ale žaltář je dílem pouze jednoho knižního malíře, který je označován jako „Mistr královny Marie“. Vytvořil jedinečné dílo a jeho role v anglickém umění je často srovnávána s Giottovým významem pro umění italské.

Samotnou výzdobu tvoří 374 miniatur, 233 lavírovaných perokreseb, 464 scén v bas-de-page (na dolním okraji folia), 23 historizujících iniciál a četné, různě velké barevné iniciály. Hned dvě stě dvacet tři ilustrací se vztahuje ke Starému zákonu, přes sto miniatur pak přibližuje život, zázraky, utrpení a smrt Ježíše Krista.

Scény vyobrazené v bas-de-page mají velkou vypovídací hodnotu a jsou hlubokou sondou do středověkého života. Najdeme v nich vyobrazení zvířat, rytířů na turnajích i v bitvách, lovecké scény, výjevy ze života dvora, hudebníky, kejklíře atd.

Již nyní je všem milovníkům bohatě zdobených rukopisů k dispozici reprezentativní, ručně vázaná dokumentace. Čtyřicetistránková informační brožura přináší základní informace nejen o manuskriptu a době jeho vzniku, ale i o jeho tvůrci. Nejdůležitější a zároveň nejatraktivnější součástí dokumentace jsou pak faksimile celkem dvanácti originálu věrných stran žaltáře (fol. 6-7, 150-151 a 280-281).

Úplné, originálu věrné faksimile Žaltáře královny Marie vyjde v limitovaném nákladu 480 exemplářů na jaře 2022. Součástí edice bude i tradiční komentářový svazek.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/queen-mary-psalter/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru