faksimile detailluzern: savojské hodinky - dokumentace (quaternio verlag luzern - die faksimilemappe zur edition der savoy hours)

Luzern: Savojské hodinky - dokumentace (Quaternio Verlag Luzern - Die Faksimilemappe zur Edition der Savoy Hours)

Vydavatelství Quaternio ze švýcarského Lucernu, které se specializuje na vydávání originálům věrných faksimilií středověkých rukopisů, vydává faksimile dalšího nádherného a pozoruhodného manuskriptu, fragmentu tzv. Savojských hodinek, které i po téměř sedmi staletích fascinují nádhernými barvami a zářivým zlatem.

U každé faksimilové edice je výhodou, že se všichni milovníci knižního malířství a středověkých kodexů mohou seznámit s připravovaným faksimile ještě před samotným vydáním prostřednictvím reprezentativní dokumentace. Již nyní je tak všem sběratelům a bibliofilům k dispozici bohatě ilustrovaná dokumentace v podobě dvanáctistránkové brožury v němčině nebo angličtině, která přibližuje historii, výzdobu dochovaného zlomku i samotnou „výrobu“ faksimile.

Významnou součástí dokumentace je jeden originálu věrný faksimilový list, konkrétně folio 14 s vyobrazením sv. Martina na přední straně (14r) a objednavatelkou rukopisu Blankou Burgundskou († 1348) klečící před sv. Remigiem na zadní straně (14v). Svatý Martin je vyobrazen v momentě, kdy se na koni dělí se žebrákem o svůj plášť.

V dvouřádkové iniciále D je pak namalován savojský znak, stříbrný kříž v červeném poli. Klečící Blanka Burgundská se na druhé straně modlí k sv. Remigiovi, který se k ní obrací gestem pravé ruky. Každá iluminace má jiné pozadí, více určitě zaujme pozadí s objednavatelkou, které je zdobeno modrými, červenými a zlatými kosočtverci. Modré a červené jsou pak navíc zdobeny stylizovanými liliemi, symbolem francouzského královského rodu.

Savojské hodinky jsou zlomkem neobvykle krásné modlitební knihy, která svou výzdobou předčila všechny, které vznikly před ní. Rukopis, jenž vznikl mezi roky 1335 a 1340 v Paříži, objednala Blanka Burgundská, vnučka francouzského krále Ludvíka IX. Svatého a vdova po hraběti Edvardovi Savojském. Bohužel se do současnosti dochovalo z celého kodexu pouze dvacet šest pergamenových listů (52 stran) o rozměrech 20,1 x 14,7 cm. Dnes se fragment gotického skvostu nachází v Beinecke Rare Book and Manuscript Library na Yale University (MS 390).

Výzdoba je dílem pokračovatelů Jeana Pucella a na jednotlivých iluminacích se podílel též Mistr Bible Jeana de Sy. Samotnou výzdobu zlomku tvoří padesát nádherných, orámovaných miniatur se scénami na zlatem zdobeném, bohatě vzorovaném pozadí. Dále v rukopisu najdeme i sto šest zdobných iniciál rovněž na zlatém pozadí nebo kolorované perokresby drolerií a ptáků.

Je jisté, že Savojské hodinky ovlivnily stylově knižní malbu a svým způsobem, i když se nedochovaly jako celek, „upravují“ naši představu o francouzské gotické knižní malbě. Staly se vzorem pro další knihy hodinek, které se postupně ve 14. a 15. století staly nejoblíbenějším a zároveň nejrozšířenějším typem rukopisů. Rukopis bezpochyby ovlivnil i vkus nejvýznamnějších mecenášů knižní malby v čele s Janem, vévodou z Berry. Předpokládá se, že právě u něj vzbudily Savojské hodinky lásku k nádherně a bohatě zdobeným manuskriptům.

Každý rukopis má svůj osud a Savojské hodinky toho zažily skutečně hodně. Pár let po smrti objednavatelky se rukopis dostal do majetku francouzského krále Karla V. Moudrého. V roce 1409 je pak daroval jeho syn, král Karel VI. svému strýci, výše zmíněnému Janu, vévodovi z Berry. Poté se informace o rukopisu ztrácí a další zpráva pochází až z roku 1720, kdy se objevil v Univerzitní knihovně vévody Viktora Amadea II. Savojského v Turíně. Roku 1904 byl rukopis zničen požárem a předpokládalo se, že byl zcela ztracen. O šest let později ale objevil jeden mnich v knihovně katedrály v Portsmouthu šestadvacet listů z tohoto rukopisu. Hodnota a především význam fragmentu pak byly rozpoznány až v 60. letech minulého století, kdy se manuskript dostal na Yale University.

Je jasné, že ještě před požárem byly některé listy odstraněny. Na okrajích silně oříznutý manuskript přišel i o své původní velkorysé rozměry. Kdyby zůstal zachován, patřil by bezpochyby mezi nejproslulejší středověké rukopisy.

Součástí faksimile, které vyjde jako celek v počtu 680 exemplářů koncem tohoto roku, bude i zasvěcený komentářový svazek s popisem všech iluminací. Jedna ze studií bude věnována i největšímu bibliofilovi přelomu 14. a 15. století, Janu, vévodovi z Berry.

Cena dokumentace je 65 švýcarských franků. Ten, kdo si zakoupí celé faksimile, obdrží dokumentaci zdarma.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Quaternio Verlag Luzern hat für alle Sammler und Liebhaber der mittelalterlichen Prachthandschriften eine neue Faksimile-Edition vorbereitet. Es handelt sich um das Fragment der Savoy Hours, das um 1335 oder 1340 in Paris entstanden ist. Zurzeit ist schon eine wunderschöne Faksimilemappe in Deutsch oder Englisch mit einer reich illustrierten Informationsbroschüre (12 Seiten) mit den kurzen Texten über die Geschichte des Fragments, die gotische Buchmalerei und die Herstellung des Faksimiles zur Verfügung. Zur Faksimilemappe gehört auch ein fantastisches Original-Faksimileblatt (Folio 14r/14v). In der Miniatur auf der Vorderseite (14r) ist der heilige Martin, auf der Rückseite (14v) dann die Auftraggeberin Blanche von Burgund († 1348), die betend vor dem heiligen Remigius kniet. Das schöne Fragment ist sehr reich illustriert, auf 52 Seiten im Format von ca. 20,1 x 14,7 cm gibt es 50 Miniaturen mit Gold verzierten Mustergründen und 106 zweizeilige Zierinitialen auf Goldgrund. Diese gotische Bilderhandschrift ist Muster für spätere Stundenbücher geworden und hat auch einen der größten Bibliophilen des Mittelalters, Jean, Herzog von Berry inspiriert. Die Faksimilemappe kostet 65 CHF.

 

Internet:

https://www.shop-quaternio.ch/faksimilemappen/35/die-savoy-hours

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/savoy-hours/

 

Foto:

Quaternio Verlag Luzern


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru