faksimile detailluzern: vratislavský žaltář – dokumentace (quaternio verlag luzern - die faksimilemappe zur edition des breslauer psalters)

Luzern: Vratislavský žaltář – dokumentace (Quaternio Verlag Luzern - Die Faksimilemappe zur Edition des Breslauer Psalters)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího středověkého manuskriptu, tzv. Vratislavského žaltáře, který je nádhernou ukázkou mobility středověkých umělců a kulturní výměny mezi jednotlivými oblastmi tehdejšího světa. Němečtí písaři napsali text, z Padovy pocházející Mistr Giovanniho di Gaibana pak vytvořil se svými pomocníky předlohy, které zcela věrně převedli na pergamen slezští iluminátoři. Na jednotlivých listech tak najdeme vedle sebe vlivy italské, byzantské, orientální, francouzské a dokonce irské.

Žaltář, který se dnes nachází ve Fitzwilliam museu v Cambridgi (MS 36-1950), vznikl kolem roku 1265 ve Vratislavi. Obsahuje celkem 147 pergamenových listů o velikosti 32,6 x 22,7 cm. Rukopis s největší pravděpodobností objednala Anna Česká (1204-1268), manželka vévody Jindřicha II., sestra českého krále Václava I. a snacha sv. Hedviky. Bohatě zlatem zdobený žaltář byl pak ukazován na vratislavském dvoře slezských vévodů při významných příležitostech hostům.

Manuskript proslul svou bohatou výzdobou, většinou na zlatém pozadí. Zlato, částečně i puncované zdobí téměř každou stranu. Všechny žalmy a chvalozpěvy mají svou miniaturu, celkem jich najdeme sto šedesát osm. Většina z nich je zaměřena na krále Davida a inspirována obsahem samotných žalmů. Dále v rukopisu nalezneme dvacet osm celostránkových miniatur, deset ozdobných iniciál se zlatým písmem přes celou stranu, třicet šest iluminací kalendáře, zlaté iniciály, četné ornamenty a figurální scény jako součást okrajové výzdoby jednotlivých pergamenových listů.

Všechny celostránkové miniatury na zlatém pozadí vynikají svou krásou a vyprávějí příběh Kristova dětství a jeho mučednické smrti. S velkou pečlivostí jsou namalovány i jednotlivé postavy, zejména pak jejich obličeje, u nichž je znát i jistá snaha o zachycení individuality a dokonce portrétních rysů. Dobře čitelné je i psychické rozpoložení jednotlivých osob, z tváří tak vyčteme překvapení, smutek, utrpení a podobně. Výmluvná jsou pak i gesta jednajících postav. Iluminátoři propracovali nejen jednotlivé postavy, ale významnou roli hraje i architektura.

Nabízí se otázka, kdo byl autorem obrazového programu díla. Byl jím nejpravděpodobněji sečtělý teolog, snad dvorní kaplan vratislavského dvora. Svou fantazii ale mohli zapojit i samotní iluminátoři, což se projevilo zejména v okrajové výzdobě, která uchvacuje svou nápaditostí a smyslem pro humor. Objevíme tak malé draky, ptáky, lovecké scény, bojovníky, muzikanty i kejklíře.

Již nyní je všem sběratelům a bibliofilům k dispozici reprezentativní, bohatě ilustrovaná dokumentace k rukopisu v podobě šestnáctistránkové informativní brožury o historii, výzdobě a významu nádherného manuskriptu.

Významnou součástí dokumentace jsou pak tři originálu věrné faksimilové listy. První list představuje druhou část měsíce listopadu (fol. 12r) a první část měsíce prosince (fol. 12v). Nejvíce asi zaujme výběr typické práce pro daný měsíc. U prosince se nejedná o tradiční zabíjačku, ale pečení chleba. Druhý faksimilový list je ozdoben celostránkovou iluminací zobrazující Vjezd Krista do Jeruzaléma (fol. 50r). Obdivuhodný je smysl iluminátora pro detail, ať se jedná o provedení oslice (či oslátka), jednotlivých postav v čele s Kristem nebo architektury, která je symbolem Jeruzaléma. Poslední list (fol. 55r a 55v) představuje dvě okrajové miniatury, které se vztahují k žalmům. Každý žalm začíná zlatou iniciálou přes tři řádky, jak to vidíme na foliu 55r. V miniatuře, která je umístěna do interiéru, je pak zobrazen král David, jenž byl považován za autora žalmů, v rozhovoru s Pannou Marií. Cena krásné dokumentace je 108 euro.

Faksimile tzv. Vratislavského žaltáře vyjde v nákladu 680 exemplářů v první polovině roku 2018 a během léta pak bude rozesíláno všem zájemcům. Součástí bude i svazek s odborným komentářem. Zároveň každý, kdo si zakoupí faksimile rukopisu, obdrží dokumentaci se třemi faksimilovými listy zdarma.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Quaternio Verlag Luzern bereitet eine Faksimile-Edition einer neuen Handschrift, des Breslauer Psalters vor. Die Prachthandschrift entstand um 1265 in Breslau für die Anna von Böhmen. Es handelt sich um eine „Summe europäischer Buchkunst“, weil die deutschen Schreiber den  Text geschrieben haben, ein italienischer Buchmaler aus Padua eine Vorlage vorbereitet hat und die schlesischen Buchmaler nach seinen Angaben gearbeitet haben. Die schöne Handschrift ist sehr reich illustriert, auf 294 Seiten im Format von ca. 32,6 x 22,7 cm gibt es 36 Kalenderbilder, 28 ganzseitige Miniaturen, 10 ganzseitige Zierinitialseiten mit Goldschrift. Jeder Psalm ist mit einem Bild illustriert, insgesamt 168 Bilder auf Goldgrund. Einen reichen und fantasievollen Schmuck findet man auch in Drolerien. Die Buchmaler haben sehr reich Gold verwendet. Zurzeit ist allen Sammlern und Bibliophilen schon eine wunderschöne Faksimilemappe mit einer reich illustrierten Broschüre (16 Seiten) und vor allem mit drei fantastischen Original-Faksimileblättern (Folio 12r/12v, 50r und 55r/55v) zur Verfügung. Die vollständige Faksimile-Edition des Breslauer Psalters mit einem Kommentarband erscheint im Sommer 2018.

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/breslauer-psalter/#brp_faksimilemappe

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/breslauer-psalter/

 

Foto: Quaternio Verlag Luzern


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru