faksimile detailluzern: vyjde faksimile fragmentu tzv. savojských hodinek (quaternio verlag luzern - die faksimile-edition der savoy hours)

Luzern: Vyjde faksimile fragmentu tzv. Savojských hodinek (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition der Savoy Hours)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího nádherného a zajímavého středověkého manuskriptu, tentokrát fragmentu tzv. Savojských hodinek, které i po staletích fascinují nádhernými barvami a zářivým zlatem.

Savojské hodinky jsou zlomkem neobvykle krásné modlitební knihy, která svou výzdobou předčila všechny, které vznikly před ní. Rukopis, který vznikl mezi roky 1335 a 1340 v Paříži, objednala Blanka Burgundská, vnučka francouzského krále Ludvíka IX. Svatého a vdova po hraběti Edvardovi Savojském. Bohužel se do současnosti dochovalo z celého kodexu pouze dvacet šest pergamenových listů o rozměrech 20,1 x 14,7 cm. Dnes se fragment nachází v Beinecke Library na Yale University (MS 390).

Výzdoba je dílem pokračovatelů Jeana Pucella a na jednotlivých iluminacích se podílel též Mistr Bible Jeana de Sy. Samotnou výzdobu tvoří padesát nádherných, orámovaných miniatur se scénami na zlatem zdobeném, bohatě vzorovaném pozadí. Dále v rukopisu najdeme i sto šest zdobných iniciál na zlatém pozadí nebo kolorované perokresby drolerií a ptáků.

Savojské hodinky ovlivnily stylově knižní malbu a celkově „upravují“ naši představu o francouzské gotice. Staly se vzorem pro další knihy hodinek, které se postupně ve 14. a 15. století staly nejrozšířenějším typem rukopisů. Manuskript bezpochyby ovlivnil i vkus nejvýznamnějších mecenášů knižní malby v čele s Janem, vévodou z Berry, u něhož pravděpodobně vzbudil i jeho lásku k nádherně zdobeným rukopisům.

Pár let po smrti objednavatelky se rukopis dostal do majetku francouzského krále Karla V. Moudrého. V roce 1409 daroval král Karel VI. Savojské hodinky svému strýci, výše zmíněnému Janu, vévodovi z Berry. Další zpráva o rukopisu pochází až z roku 1720, kdy se objevil v Univerzitní knihovně vévody Viktora Amadea II. Savojského v Turíně. Roku 1904 byl rukopis zničen požárem. O šest let později ale objevil jeden mnich v knihovně katedrály v Portsmouthu šestadvacet listů z tohoto rukopisu. Hodnota a především význam fragmentu pak byly rozpoznány až v 60. letech minulého století, kdy se manuskript dostal na Yale University.

Savojské hodinky toho zažily skutečně hodně. Ještě před požárem byly různé listy odstraněny. Na okrajích silně oříznutý manuskript přišel i o své původní, velkorysé rozměry. Kdyby zůstal zachován, patřil by určitě mezi nejproslulejší středověké rukopisy.

Již nyní je všem sběratelům a bibliofilům k dispozici bohatě ilustrovaná dokumentace k rukopisu v podobě dvanáctistránkové brožury o historii a výzdobě dochovaného zlomku. Součástí dokumentace je pak jeden originálu věrný faksimilový list, konkrétně folio 14 s vyobrazením sv. Martina na přední straně a objednavatelkou rukopisu Blankou Burgundskou klečící před sv. Remigiem na zadní straně. Faksimile Savojských hodinek i s komentářovým svazkem vyjde na podzim letošního roku.

Marek Zágora

Internet:

 

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/savoy-hours/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru