faksimile detailluzern: vyjde faksimile rukopisu s básní der welsche gast thomasina ze zerklaere (quaternio verlag luzern - die faksimile-edition des welschen gasts)

Luzern: Vyjde faksimile rukopisu s básní Der Welsche Gast Thomasina ze Zerklaere (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Welschen Gasts)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile zajímavého středověkého rukopisu, skladby „Welscher Gast“ italského klerika Thomasina ze Zerklaere. Jedná se o významnou, německy psanou báseň s 15 000 verši o ctnostech a neřestech, o zacházení s pozemskými statky, chování u stolu, povinnostech dobrého vládce či životě na onom světě.

Welscher Gast je nejstarší ucelená skladba o chování napsaná v německém jazyce. Učený klerik Thomasin ze Zerklaere (1186-1238) sestavil své monumentální dílo kolem roku 1215 a navrhl k veršům i bohatý obrazový doprovod. Dílo bylo ve středověku velice oblíbené, o čemž svědčí celkem dvacet pět dochovaných textů, z nichž jen některé jsou ilustrovány.

Nejbohatěji je obrazovým doprovodem vybaven rukopis nacházející se v durynské Gothě (Schloss Friedenstein, Forschungsbibliothek, Memb. I 120), které vznikl kolem roku 1340 v jižním Německu. Na dvou stech čtyřech stranách o rozměrech 32 x 23,5 cm najdeme celkem sto dvacet ilustrací, z nich 119 se vztahuje přímo k textu. Na miniaturách objevíme bohatě gestikulující postavy s mluvícími páskami, které připomínají komiksové bubliny. Vedle velkého množství postav v různých situacích jsou na jednotlivých stranách zobrazena např. i četná zvířata. Verše ve spojení s miniaturami pak oživují myšlenkový svět středověku, který je v řadě případů podobný tomu dnešnímu.

Thomasin věnoval své dílo německy mluvící šlechtě v Říši Štaufů a Welfů, kteří usilovali na počátku 13. století o královskou, resp. císařskou korunu. Během bojů došlo k úpadku mravů, jehož dalšímu pokračování chtěl veršující „host“ (Gast) z Itálie svou naučnou básní zabránit. Nezdravé dobové poměry jej přiměly k pokusu o zlepšení společnosti vzděláním, výchovou a návodem ke ctnému a čestnému jednání. Hlavní pozornost věnoval ctnostem a neřestem. Do popředí se pak dostávají hodnoty, jako jsou stálost, sebeovládání, spravedlnost a štědrost.

O objednavateli i autorovi opisu a iluminací manuskriptu nic nevíme. Z jižního Německa (soudí se tak podle jazyku textu) vedou stopy rukopisu do Řezna, kde byla pro kodex v letech 1477 až 1516 zhotovena elegantní kožená vazba. Minimálně do roku 1543 byl rukopis v majetku šlechtického rodu Raidenbuch, jehož erb je namalován na foliu 101r. Roku 1580 se manuskript dostal do Dvorní knihovny v Mnichově, odkud byl v roce 1632 odvezen vévodou Wilhelmem von Sachsen-Weimar a dostal se do Gothy, kde je uložen dodnes.

Již nyní je všem sběratelům a bibliofilům k dispozici bohatě ilustrovaná dokumentace k rukopisu v podobě šestnáctistránkové brožury o historii, obsahu a výzdobě kodexu. Pozornost je věnována i autorovi díla. Významnou součástí dokumentace je faksimile dvoulistu (fol. 28 a 29), doplněné o transkripci a překlad do současné němčiny. Celé, originálu věrné faksimile vyjde i s komentářovým svazkem v zimě 2018/2019.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/welscher-gast/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru