faksimile detailluzern: vyjde faksimile vratislavského žaltáře (quaternio verlag luzern - die faksimile-edition des breslauer psalters)

Luzern: Vyjde faksimile Vratislavského žaltáře (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Breslauer Psalters)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího zajímavého středověkého manuskriptu, tentokrát Vratislavského žaltáře, který je důkazem mobility středověkých umělců a kulturní výměny mezi jednotlivými oblastmi tehdejšího známého světa. Němečtí písaři napsali text, z Padovy pocházející Mistr Giovanniho di Gaibana pak vytvořil předlohy, které namalovali slezští iluminátoři. Na jednotlivých listech tak najdeme vlivy italské, byzantské, orientální, francouzské a dokonce irské.

Žaltář, který se dnes nachází ve Fitzwilliam museu v Cambridgi (MS 36-1950), vznikl kolem roku 1265 ve Vratislavi. Obsahuje celkem 147 pergamenových listů o velikosti 32,6 x 22,7 cm. Rukopis s největší pravděpodobností objednala Anna Česká (1204-1268), snacha sv. Hedviky. Bohatě zlatem zdobený žaltář byl pak ukazován na vratislavském dvoře slezských vévodů při významných příležitostech hostům.

V rukopisu najdeme jedinečnou výzdobu, většinou na zlatém pozadí. Každý ze žalmů a chvalozpěvů má svou okrajovou miniaturu, kterých najdeme na stránkách díla celkem sto šedesát osm. Většina z nich je zaměřena na krále Davida a inspirována obsahem žalmů. Dále v rukopisu najdeme dvacet osm celostránkových miniatur, deset ozdobných iniciál přes celou stranu, třicet šest medailonů kalendáře, zlaté iniciály a četné ornamenty a figurální scény jako součást okrajové výzdoby jednotlivých listů.

Již nyní je všem sběratelům a bibliofilům k dispozici reprezentativní, bohatě ilustrovaná dokumentace k rukopisu v podobě šestnáctistránkové informativní brožury o historii nádherného manuskriptu. Významnou součástí dokumentace jsou pak tři originálu věrné faksimilové listy: jeden list kalendáře (fol. 12v), celostránková iluminace zobrazující Vjezd Krista do Jeruzaléma (fol. 50r) a list s dvěma okrajovými miniaturami (fol. 50v). Cena dokumentace je 108 euro.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/breslauer-psalter/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru