ohlasy v médiích detailmagdalena čechlovská

Magdalena Čechlovská

Gotická památka pod drobnohledem

Hospodářské noviny - Datum vydání: 22. 2. 2007

Šestašedesát let se stavěla katedrála v Chartres, jedna z nejkrásnějších gotických památek. Dosud nejpodrobnější českou monografii o významném chrámu z třináctého století vydává nakladatelství Eminent. Autorem je historik umění Peter Kováč, který na knize pracoval více než deset let a který měl pravděpodobně jako jediný Čech přístup i do těch nejskrytějších a nejnepřístupnějších míst chrámu. Kniha Katedrála v Chartres je první z chystané pětisvazkové edice Stavitelé chrámů.

Mnohaleté Kováčovo úsilí se osvědčilo nejen na šíři informací. Monografie je navíc přehledně strukturovaná, kapitoly obstojí i samostatně. Kováč píše nejen o historii požárem několikrát zničené a znovu obnovené katedrály, ale podrobně zkoumá také atmosféru panující ve středověkém Chartres, stavební postupy či symboliku bohaté výzdoby.

Privilegia správců chrámu

Duchovním jádrem katedrály je převzácná relikvie. Podle tradice se v Chartres dodnes uchovává část roucha Panny Marie. Relikvii se přičítá mnoho zázraků, například záchrana města před normanskými nájezdníky.

Katedrála v Chartres přinesla středověkému městu bohatství a slávu, její úřad (kapitula), který nepodléhal ani světské moci, ani biskupovi, byl ale příčinou i nejednoho povstání. Chartreští kanovníci, správci chrámu, totiž požívali zvláštních výsad, kterých se nedostávalo ani kanovníkům jiných katedrál. Podle Kováče se na ně nevztahoval celibát, žili ve městě s početnými rodinami, jejichž členové též nepodléhali právu. To budilo nevraživost. Kanovníků bylo dvaasedmdesát a spolu s rozvětveným příbuzenstvem tvořili v sotva sedmitisícovém Chartres velký nedotknutelný klan, proti kterému se obyvatelé bouřili.

Až beletristické líčení historie střídají v knize popisnější kapitoly. Například v části o vitrážích Kováč líčí technologii výroby, všímá si zajímavých detailů. Řemeslníci prý využívali zajímavého poznatku: modrým sklem proniká světlo intenzivněji než červeným nebo žlutým. Kováč vysvětluje i obecné zákonitosti gotické architektury. Chartreská katedrála má sice mnoho velkých oken, neznamená to ale, podobně jako v dalších chrámech, že interiér je dostatečně prosvětlen. »Potemnělé, barevné příšeří patřilo k efektům nové architektury,« uvádí autor, podle něhož jsou okna spíše barevnými stěnami, zářícími jako drahé kameny.

Výzdoba jako encyklopedie

Kováčova kniha je precizní také v obrazové části. Přináší nejen barevné fotografie mnoha architektonických detailů, ale také historické rytiny a kresby či skici jiných katedrál pro porovnání shodných prvků nebo rozdílů. Nechybí ani plánky s popisem motivů vitráží, rozet nebo figur na bohatě zdobených portálech.

Podle Kováče je výzdoba chrámu nejen vizuální encyklopedií (jen vitráže zobrazují přes tisíc epizod ze života svatých a také heroických příběhů šlechticů), ale také ukázkou středověkého způsobu života obyčejných lidí (vedlejší figury). Téměř celá druhá polovina monografie patří ukázkám z textů významných zahraničních badatelů, odborníků na středověk, i původním překladům z latinsky psaných historických dokumentů. Kniha Katedrála v Chartres je tak nejen průvodcem, ale současně velmi podrobným zdrojem informací o gotické památce. V edici Stavitelé katedrál by měla vyjít mimo jiné i kniha o katedrále v Remeši.

Peter Kováč: Katedrála v Chartres. Eminent 2007. 355 stran. 299 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru