knižní novinky detailmagdeburg: katalog výstavy faszination stadt bude základní příručkou pro všechny, kteří se zabývají historii a kulturou středověkých měst (faszination stadt, die urbanisierung europas im mittelalter und das magdeburger recht)

Magdeburg: Katalog výstavy Faszination Stadt bude základní příručkou pro všechny, kteří se zabývají historii a kulturou středověkých měst (Faszination Stadt, Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht)

V případě výstav Kulturněhistorického muzea v Magdeburku (Kulturhistorisches Museum) si zájemci už zvykli na gigantické katalogy s obsáhlým počtem stran i reprodukcí. Připomeňme třeba katalog Aufbruch in die Gotik (2 díly, 1124 stran) nebo Otto der Große und das Römische Reich: Kaisertum von der Antike zum Mittelalter (656 stran).

Nejinak je tomu i v případě současné výstavy Faszination Stadt věnované středověkým městům střední a východní Evropy, jejichž osudy byly ovlivněny slavným Magdeburským právem. Katalog má tentokrát 808 stran a 710 reprodukcí.

Magdeburské právo je soubor předpisů a soudních rozhodnutí, které od 12. století ovlivňovaly společenský a právní život Magdeburku a jehož se jako vzoru dovolávala i další města v Německu, ale také v Čechách, v Polsku, v Pobaltí, na Ukrajině. Magdeburgu vládl arcibiskup, silné pozice měli ale bohatí měšťané, kteří usilovali o samosprávu.

Pnutí bylo občas značné. Až v dalekých Čechách Petr Žitavský s hrůzou poznamenal do Zbraslavské kroniky, že v roce 1325 byl arcibiskup Burchard III. „od svých vlastních měšťanů oděných škraboškami v samé metropoli magdeburské podivně zajat a žalostně zahuben“. Měšťané se dovolávali toho, že právní svobody a nezávislost nad církevní vrchností jim údajně věnovali otonští císaři už v době založení města.

V každém případě Magdeburské právo přejaly další města, od Lipska po Kyjev ve směru západ – východ  a od Vilniusu po rumunské Sibiu ve směru sever – jih. O značném významu i pro české země svědčí tzv. Práwa saszká, uložená v knihovně pražské Poslanecké sněmovny, což je staročeský překlad Magdeburského práva, který si pro svoji potřebu v letech 1469—1470 pořídili obyvatelé severočeských Litoměřic.

Katalog se dělí na tři část. První, nazvaná Städteboom im Mittelalter, se týká rozvoje středověkých měst ve 13. a 14. století a jejich právního zakotvení, např. poměru městského a zemského práva. Speciální pozornost je věnována místům, kde se Magdeburské právo přímo uplatnilo.

Samostatné kapitoly tak v rámci prvního oddílu mají města Magdeburk, Lipsko, Berlín, Toruň, Vratislav, Banská Štiavnica, Krakov, Gdaňsk, Praha, Buda, Lvov, Vilnius, Raduń (Choszczno). Heslo o Praze zpracoval Jiří Šouša. Hesla nabízejí základní historický profil města a jeho vztah k Magdeburskému právu.

Druhá část je nazvána Die Sphären der Stadt a detailně mapuje otázky práva ve středověku, právní symboliky, památníků dobé vlády, vztahu radních a městské populace, města a měšťanů, fungování církve v rámci svobodných měst. Neopominut je i takový „detail“ jako je oděv a vzhled obyvatel měst (kapitola: šaty dělají člověka).

Speciální pozornost je věnována také umění a uměleckým dílům z hlediska městské reprezentace a práva. Samostatnou kapitolu má třeba kostel Panny Marie v Gdaňsku jakožto místa městské reprezentace nebo Magdeburský jezdec, který se pro měšťany Magdeburku stal pomníkem tomu, kdo jim garantoval privilegia zahrnutá později do Magdeburského práva.

Z našeho prostředí je obšírné heslo věnováno městské knize (Liber civitatis) z Olomouce s vyobrazením zasedání městské rady s Kristem jako soudcem nad jejich hlavami.

Třetí část Netzwerk von Städten und Städtern se týká především územního rozsahu pravomocí, například Hanze jako obchodnímu spolku mnoha severských měst. Závěr je pak věnován recepci Magdeburského práva.

Na zpracování katalogu se podílel úctyhodný tým 120 odborníků hlavně z Německa, Ukrajiny, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, a Rumunska. Mezi 47 odbornými poradci výstavy je jmenován z České republiky doc. Jiří Fajt a prof. Libuše Spáčilová. Katalog výstavy je pozoruhodné dílo, které se stane nepostradatelnou příručkou pro všechny, kteří se odborníci zabývají středověkým městem ve střední a východní Evropě, ať z hlediska práva, historie, archivnictví, dějin umění nebo dějin kultury.

 

Peter Kováč

 

Faszination Stadt, Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Gabriele Köster, Christina Link (eds.), 808 Seiten, 710 meist farbige Abb., 28 x 24 cm, Festeinband, Sandstein Verlag, Kulturhistorische Museum Magdeburg 2019, 68,00 €. ISBN 978-3-95498-453-4

Internet:

https://verlag.sandstein.de/detailview?no=98-453

K výstavě:

http://www.stavitele-katedral.cz/magdeburk-vystava-faszination-stadt-die-urbanisierung-europas-im-mittelalter-und-das-magdeburger-recht-kulturhistorisches-museum/

 

Anotace nakladatelství:

Städte faszinieren. Seit dem Mittelalter nahmen Stadtgründungen in Europa rasant zu. Städtische Siedlungen wuchsen und entwickelten durch ihr Versprechen von Freiheit, Sicherheit und Wohlstand große Anziehungskraft. Diesem Phänomen widmet das Kulturhistorische Museum Magdeburg eine große Sonderausstellung. Ausgangspunkt ist das Phänomen des Magdeburger Stadtrechts. Von Leipzig bis Kiew, von Vilnius bis Hermannstadt übernahmen Städte das Stadtrecht der Elbestadt. Es prägte das Leben in über 1000 Orten zwischen Elbe und Dnjepr. Meist wurde es an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt. Die Freiheit der Bürger, die Selbstverwaltung und das Recht, Angelegenheiten nach eigenen Bedürfnissen zu regeln, wurden Grundlage für die Blüte der Städte.

Erstmals vereint eine Sonderausstellung Exponate städtischer Kultur und des Magdeburger Rechts aus dem gesamten Kulturraum Ostmitteleuropas. In den drei Kapiteln »Städteboom im Mittelalter«, »Die Sphären der Stadt« und »Netzwerk von Städten und Städtern« werden über 400 Exponate der Ausstellung ausführlich vorgestellt. Essays namhafter Wissen¬schaftler der Rechts- und Kunstgeschichte, der Geschichts- und Sprachwissenschaft sowie der Archäologie schaffen anschauliche Zugänge zu den vielfältigen Aspekten des Magde¬burger Rechts und seiner Verbreitung, einschließlich seines Nachlebens bis in die heutige Zeit. Ausgewählte Städteporträts, Einführungstexte zu den verschiedenen Ausstellungsthemen sowie zahlreiche Abbildungen ergänzen den Katalog.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru