výstavy detailmagdeburg: mit bibel und spaten - výstava k 900. výročí založení řádu premonstrátů (kunsthistorisches museum magdeburg)

Magdeburg: Mit Bibel und Spaten - výstava k 900. výročí založení řádu premonstrátů (Kunsthistorisches Museum Magdeburg)

Anotace:

V Uměleckohistorickém muzeu v Magdeburgu je až do 9. ledna 2022 k vidění výstava „Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenser-Orden“, která je, jak nasvědčuje její název, jedním z příspěvků k devítistému výročí založení řádu premonstrátů.

Na první samostatné výstavě věnované premonstrátům jsou představena četná cenná umělecká díla od středověku až po současnost, která přibližují kulturní, duchovní a hospodářskou činnost řádu od jeho počátků až do současnosti. Expozice se zaměřuje na dobu prvních zakladatelů ve 12. století, na zobrazení života v komunitě a vnější působení řádu, na světce a blahoslavené řádu a na jeho vytrvalost tváří v tvář novověkým otřesům.

Zcela výjimečné postavení v dějinách řádu i na výstavě zaujímá Norbert z Xanten (1080/1085–1134), který pocházel ze šlechtické rodiny. Rychle si vybudoval kariéru, doprovázel např. Jindřicha V. na jeho římské jízdě za císařskou korunou. Podle legendy byl v roce 1115 téměř zasažen bleskem a následně se odvrátil od světského života.

Začal hledat nový životní ideál, rozdal všechen svůj majetek a odešel jako potulný kazatel do Francie. Se svými druhy a s pomocí biskupa z Laonu založil v Prémontré svůj první klášter. Z tohoto jádra vznikl premonstrátský řád. V roce 1126 pak došlo k dalšímu obratu - Norbert se stal magdeburským arcibiskupem, z kazatele se stal duchovním knížetem a Magdeburg se stal jedním z center nového řádu.

V 17. století byly ostatky sv. Norberta převezeny z Magdeburgu do Prahy a Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla tak povýšena na čelní evropské centrum řádu. (SK)

 

Katalog: Claus-Peter Hasse/Gabriele Köster/Bernd Schneidmüller (Hg.), Mit Bibel und Spaten - 900 Jahre Prämonstratenserorden, Mitteldeutscher Verlag 2021, Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg, Band 7, 488 S., geb., 180 × 250 mm, s/w- und Farbabb. ISBN 978-3-96311-564-6

 

Internet:

https://www.khm-magdeburg.de/ausstellungen/mit-bibel-und-spaten/mit-bibel-und-spaten.html

 

Anotace pořadatelů:

In der ersten Alleinausstellung über die Prämonstratenser illustrieren herausragende Kunstwerke vom Mittelalter bis in die Neuzeit das kulturelle, geistige und wirtschaftliche Wirken des Ordens von den Ursprüngen bis heute. Schwerpunkte dabei sind die Zeit der frühen Gründer im 12. Jahrhundert, die Darstellung des Ordenslebens in der Gemeinschaft und in der Außenwirkung, Schatzkunst in Liturgie und Verehrung, Heilige und Selige des Ordens und dessen Beharrungsvermögen entgegen den neuzeitlichen Umbrüchen.

Die Ausstellung bildet die Klammer zwischen weiteren Attraktionen im Jubiläumsjahr. So wurde im früheren Prämonstratenser-Kloster Unser Lieben Frauen die Erstgrablege des Hl. Norbert würdig gestaltet. In der nördlichen Altstadt entsteht ein neues kirchliches Zentrum mit dem Neubau eines Prämonstratenser-Konvents in den so genannten Ökumenischen Höfen.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru