výstavy detailmagdeburk: výstava faszination stadt. die urbanisierung europas im mittelalter und das magdeburger recht (kulturhistorisches museum)

Magdeburk: Výstava Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht (Kulturhistorisches Museum)

Od 1. září 2019 bude v Kulturněhistorickém muzeu v Magdeburku k vidění jedinečná výstava nazvaná „Faszination Stadt“ s podtitulem „Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“, která bude poprvé věnována kulturně-historickému významu městských práv.

Magdeburk je „mateřským městem“ jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších středověkých městských práv – magdeburského práva. Středobodem výstavního projektu jsou pak města s tímto právem spojená. Jedná se o více než tisíc míst ve střední a východní Evropě, jejichž právní život byl ovlivněn magdeburským právem. Společně s urbanizací a městským právem se pak vyvíjela i nová, časem velice vlivná společenská vrstva: měšťanstvo.

Návštěvníci se seznámí se středověkými městy jako místy mnoha inovací. Více než 250 exponátů z celé Evropy (rukopisy, listiny, malby, sochy, výtvory uměleckého řemesla, architektonické fragmenty, pečeti, mince, mobiliář, textilie i četné archeologické nálezy) přiblíží vynalézavost a kreativitu středověkého města. Zároveň nás přesvědčí, že středověká města se stala průkopníky v mnohém, co dodnes utváří náš život.

Výstava bude zároveň jedinečnou možností, kdy můžeme vidět pohromadě všechny čtyři originály bohatě zdobených exemplářů Saského zrcadla, jedné z nejvýznamnějších právních knih středověku. Saské zrcadlo z Oldenburgu bude vystaveno do 14. října, z Heidelbergu do 6. listopadu,  dva zbývající rukopisy, z Wolfenbüttelu a Drážďan, mohou návštěvníci obdivovat až do 17. listopadu 2019.

K výstavě „Faszination Stadt“ vychází hned dvě publikace: bohatě ilustrovaný, stejnojmenný katalog (Sandstein Verlag, 808 stran, asi 750 ilustrací, cena na výstavě 28 euro) a vědecká doprovodná publikace „Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte“ (Sanstein Verlag, 520 stran, 155 ilustrací, cena na výstavě 28 euro). K dispozici bude i stejnojmenný průvodce výstavou (Sandstein Verlag, 120 stran, 80 ilustrací, cena na výstavě 8 euro).

Marek Zágora

Peter Kováč

 

Anotace pořadatelů:

Der Faszination, die städtisches Leben auszuüben vermag, widmet das Kulturhistorische Museum Magdeburg im Jahr 2019/20 eine kulturhistorische Großausstellung, die sich in die Folge herausragender Mittelalterausstellungen des Museums in den vergangenen Jahren einreiht. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Lernen Sie die mittelalterliche Stadt als Ort großer Innovationen kennen. Vielfältige Exponate aus ganz Europa, darunter kostbare Gemälde und Skulpturen, wertvolle Handschriften und bedeutende Dokumente werden in der Schau Erfindergeist und Kreativität der mittelalterlichen Stadt erlebbar machen.

Erfahren Sie, wie die Verfassung, die Organisation und die Kunst und Kultur der mittelalterlichen Städte zum Wegbereiter wurden für vieles, was bis heute unser Leben prägt. Auf 1200 Quadratmetern macht die Sonderausstellung die Faszination Stadt erfahrbar. Über 250 Exponate verdeutlichen die Innovationen, die erst durch das Siedlungsmodell „Stadt“ möglich wurden. Im Mittelpunkt der Schau stehen Städte, die mit dem Magdeburger Recht verbunden sind – ein Stadtrecht, welches das Rechtsleben in über 1000 Orten Mittel- und Osteuropas beeinflusste. Somit gehört es zu den wirkmächtigsten Stadtrechten des Mittelalters. Einhergehend mit der Urbanisierung und dem Stadtrecht entwickelte sich eine neue Gesellschaftsschicht: das Bürgertum.

 

Internet:

http://www.faszination-stadt2019.de/

 

K publikacím:

https://verlag.sandstein.de/detailview?no=98-452

https://verlag.sandstein.de/detailview?no=98-453


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru