archiv detailmannheim: die päpste und die einheit der lateinischen welt – mozaika s vyobrazením inocence iii.

Mannheim: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt – Mozaika s vyobrazením Inocence III.

Na výstavě „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike – Mittelalter - Renaissance“, kterou mohou všichni zájemci navštívit do konce října 2017 v Reiss-Engelhorn-Museen v Mannheimu, je velká pozornost věnována i životu nejvýznamnějších papežů. Jedním z nich byl bezesporu velice vzdělaný a schopný Inocenc III. (1198-1216), vlastním jménem Lothar de Segni, jenž byl zvolen papežem ve svých sedmatřiceti letech.

Na výstavě je představen fragment mozaiky (72,5 x 47 cm) s jeho vyobrazením z apsidy Svatopetrského chrámu v Římě. Krásná mozaika, která se dnes nachází v Museo di Roma – Palazzo Braschi, vznikla na počátku 13. století, tedy ještě za jeho pontifikátu.

 

Na výstavu pořádáme exkurzi!

http://www.stavitele-katedral.cz/zarijovy-umelecky-vikend-velke-nemecke-podzimni-vystavy-mattise-%E2%80%93-bonnard-papez-a-papezstvi-od-antiky-po-renesanci-richard-lvi-srdce-hrdina-krizackych-vyprav

 

S nástupem Inocence III. začala nová etapa papežství. On sám se nepovažoval za náměstka sv. Petra na zemi, nýbrž za zástupce samotného Krista. Vznášel kupř. i nároky na vladařské postavení v západních zemích a papežství pro něj bylo vedoucí silou udržující řád v západním křesťanstvu.

Inocenc III. bývá označován za druhého zakladatele papežského státu, protože získal zpět území, která byla protiprávně odňata církevnímu státu za jeho předchůdců. Na počátku 13. století zasáhl výrazně též do poměrů ve Svaté říši římské, kde existovalo dvojvládí (Ota Brunšvický a Filip Švábský). Nakonec se zasadil o volbu mladého Fridricha Štaufského.

Přišel i s novými formami reprezentace, čímž jasně vyjadřoval papežské nároky. Vrcholem jeho pontifikátu byl IV. lateránský koncil roku 1215, který byl prvním skutečným univerzálním koncilem středověku. Inocenc III. jej dokázal využít ve prospěch papežství. Řím se stal skutečným středem křesťanského světa, v němž se rozhodovalo o nejdůležitějších společenských, politických a církevních otázkách. Koncil mimo jiné nařídil věřícím jednou ročně zpověď a svaté přijímaní, bylo zakázáno kumulování církevních úřadů a pozornost byla věnována i židovské lichvě a jejich způsobu odívání.

Inocenc III. zemřel v roce 1216 v Perugii, kde byl v tamní katedrále pohřben. V 19. století pak byly jeho ostatky převezeny a uloženy v bazilice sv. Jana Lateránského.

Papež Inocenc III. nechal provést zásadní stavební úpravy uvnitř Svatopetrského chrámu. Došlo např. k zrestaurování mozaiky v apsidě a bylo na ní provedeno i několik změn. Nová kompozice byla ovlivněna byzantským uměním a vyjadřovala nové sebepojetí papežství, které pak zdobilo chrám až do jeho stržení v 16. století.

Do současnosti se z mozaiky dochovalo jen několik fragmentů, ale máme štěstí, že se dochovalo i pár kreseb zachycujících její celkovou podobu. V horní zóně byl vyobrazen trůnící Kristus (Maiestas Domini), po stranách byli zobrazeni sv. Petr a sv. Pavel, u jejichž nohou pramenily řeky ráje. V oddělené dolní zóně byl pak zobrazen trůnící Beránek Boží, po jehož stranách se nacházely dvě stojící postavy: personifikace korunované římské církve (Ecclesia Romana) a papež Inocenc III. Bylo to zcela poprvé, co nějaký papež zaujal v podobné scéně tak významné místo.

Vedle papežovy hlavy byla zachráněna i hlava personifikované církve (dnes v Římě v Museo di scultura antica Giovanni Barracco). Obě mozaiky byly v 16. století převezeny do kaple rodiny di Segni, tedy Inocencovy rodiny, a tam uloženy.

 

Marek Zágora

 

Foto: © Comune di Roma- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali-Museo di Roma /

Roma, Museo di Roma, Archivio Iconografico

 

K dalším exponátům:

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-papezsko-cisarsky-svitek/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-udajna-relikvie-z-plaste-jana-husa/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-heidelberske-saske-zrcadlo/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-relikviarova-koruna-z-namuru/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-navrat-z-krizove-vypravy-%E2%80%93-nejdojemnejsi-socha-doby-tzv-romanske-renesance/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru