archiv detailmannheim: die päpste und die einheit der lateinischen welt – relikviářová schránka ze samagheru s nejstarším vyobrazením memorie sv. petra

Mannheim: Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt – Relikviářová schránka ze Samagheru s nejstarším vyobrazením memorie sv. Petra

Na výstavě „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike – Mittelalter - Renaissance“, kterou mohou všichni milovníci historie navštívit do 26.listopadu 2017 v Reiss-Engelhorn-Museen v Mannheimu (výstava byla o měsíc prodloužena!), je velká pozornost věnována i sv. Petrovi, kterého si podle křesťanské tradice vyvolil samotný Ježíš za svého nástupce. Katolickou církví je pak považován za prvního římského biskupa, od něhož jeho nástupci na základě apoštolské posloupnosti odvozují své nejvyšší postavení v církvi s titulem papeže.

Zajímavým důkazem kultu sv. Petra je v Samagheru (v dnešním Chorvatsku) nalezená relikviářová schránka z doby kolem roku 450. Na schránce ze slonoviny, ebenového dřeva a stříbra, která je dnes uložena v Národním archeologickém muzeu v Benátkách, nejvíce zaujme její vyřezávaná výzdoba. Najdeme zde i nejstarší vyobrazení původní podoby memorie sv. Petra s baldachýnem na kroucených sloupech. Tuto podobu si pomník udržel až do pontifikátu Řehoře Velikého (590-604).

Memoria Petri je doložena již v polovině 2. století. V době, kdy křesťanství ještě nebylo uznaným náboženstvím, sloužil monument věřícím k uctívání. Bylo proto logické, že později zvolil toto místo císař Konstantin ke zbudování první velké křesťanské baziliky v Římě, která byla sv. Petrovi zasvěcena. Císař změnil místo skromného pomníku v místo prvotního významu. Nechal zničit největší část nekropole, která se nacházela původně v okolí memorie, a dal vyrovnat terén, aby mohla být postavena impozantní bazilika, v jejímž centru se pak nacházel Petrův pomník.

Schránka ze Samagheru byla objevena na počátku 20. století. Jedná se o významné svědectví nejen uctívání sv. Petra, ale i vývoje církve a samotného papežství. Relikviář vznikl nejpravděpodobněji v některé z římských dílen a později se dostal na území dnešního Chorvatska. Schránka je ze všech stran zdobena detailními řezbami do slonoviny, z nichž jsou některé části už bohužel navždy ztraceny.

Nejzajímavější je zadní strana relikviáře, která ukazuje právě pomník sv. Petra (memoria Petri). Pod baldachýnem na kroucených sloupech jsou vyobrazeny dvě postavy, které bývají nejčastěji identifikovány jako císař Konstantin a jeho matka Helena. Někdy jsou postavy interpretovány též jako pár istrijských křesťanů. Samotné sloupy memorie, které odkazují mimochodem na jeruzalémský chrám, inspirovaly později Gian Lorenza Berniniho při konstrukci monumentálního baldachýnu pro nový Svatopetrský chrám.

Vyobrazení na schránce nám umožňuje rekonstruovat původní podobu svatopetrského pomníku (rekonstrukce je k vidění na výstavě), který nabízel ve své době věřícím a poutníkům jedinečnou možnost modlitby a přímého kontaktu s místem spjatým s kultem sv. Petra. Zároveň se jedná o velice významný vizuální pramen z doby, kdy se Řím čím dál tím více stával hlavním centrem západního křesťanství.

 

Marek Zágora

 

Foto © Capsella di Samagher: Venezia, Museo Archeologico Nazionale. Su concession del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Polo museale del Veneto

 

K dalším exponátům:

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-papezsko-cisarsky-svitek/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-udajna-relikvie-z-plaste-jana-husa/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-heidelberske-saske-zrcadlo/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-relikviarova-koruna-z-namuru/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-navrat-z-krizove-vypravy-%E2%80%93-nejdojemnejsi-socha-doby-tzv-romanske-renesance/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-mozaika-s-vyobrazenim-inocence-iii/

http://www.stavitele-katedral.cz/mannheim-die-papste-und-die-einheit-der-lateinischen-welt-%E2%80%93-chronica-sive-historia-de-duabus-civitatibus-oty-z-freisingu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru