archiv detailmannheim: velkolepá výstava die päpste und die einheit der lateinischen welt. antike – mittelalter - renaissance

Mannheim: Velkolepá výstava Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike – Mittelalter - Renaissance

Na tuto mimořádnou výstavu pořádá zájezd cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s Klubem přátel Stavitelů katedrál a uměleckohistorickou agenturou a nakladatelstvím Petra Kováče ARS AURO PRIOR:

http://www.stavitele-katedral.cz/zarijovy-umelecky-vikend-velke-nemecke-podzimni-vystavy-mattise-%E2%80%93-bonnard-papez-a-papezstvi-od-antiky-po-renesanci-richard-lvi-srdce-hrdina-krizackych-vyprav/

 

Letos si připomínáme pětisté výročí začátku reformace, ale ještě před tím, než se cesty katolíků a protestantů rozešly, je spojovalo téměř 1500 let společné historie. Velice významnou roli hrálo během tohoto období papežství, které se stalo duchovní i světskou autoritou, která ovlivnila nejen teologický vývoj.

I proto připravila mannheimská Reiss-Engelhorn-Museen společně s univerzitou v Heidelbergu, Vatikánskými muzei, s Bibliotheca Apostolica Vaticana, Fabbrica di San Petro a Archivio Segreto Vaticano velkolepou a zároveň unikátní výstavu nazvanou „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike- Mittelalter - Renaissance“.

Výstava začíná svatým Petrem a přibližuje vývoj papežství až do počátku 16. století. Nejdůležitější období jsou představena na základě činností nejvýznamnějších papežů. Jedná se o úplně první výstavní projekt, který představuje dějiny papežství a také velkolepé umělecké mecenášství papežů od pozdní antiky až po vrcholnou renesanci.

Prostřednictvím cenných exponátů z Vatikánu a dalších předních světových muzeí má návštěvník možnost poznat fascinující svět papežství od jeho počátků až do renesance. Seznámí se tak nejen s významnými papeži, ale i např. s tzv. avignonským zajetím papežů, velkým schizmatem, křížovými výpravami, významnými koncily i sporadickými pokusy o reformu církve ještě před Martinem Lutherem.

Prezentováno je více než tři sta vzácných unikátů, mezi nimiž najdeme řadu pokladů, kupř. nejstarší fragmenty Vulgáty, originál téměř sedm metrů dlouhého tzv. berlínského papežsko-císařského svitku z roku 1433 s vyobrazením papežů od sv. Petra po Evžena IV. a císařů od Gaia Julia Caesara až po Zikmunda Lucemburského, papežský ornát Mikuláše V. nebo slavný Tizianův portrét papeže Julia II. Mecenáštví papežů doby středověku a renesance dokladají umělecké díla evropského sochařství a malířství.

K výstavě, která je v Mannheimu k vidění až do 31. října 2017, bylo vydáno hned několik doprovodných publikací včetně reprezentativního vědeckého katalogu. První z nich již vyšla loni. Jedná se o sborník dvaadvaceti příspěvků předních odborníků o vzniku a formování úřadu a vlády papežů.

Letos pak vyšly tři další svazky studií, které vycházejí z příspěvků mezinárodních vědeckých konferencí k tématu papežství. Druhý svazek je zasvěcen politice, umění a hudbě (Die Päpste der Renaissance. Politik, Kunst und Musik), třetí formám papežské moci (Päpste und Rom zwischen Spätantike und Mittelalter. Formen päpstlicher Machtentfaltung) a poslední teologickým otázkám (Die Päpste und ihr Amt zwischen Einheit und Vielfalt der Kirche. Theologische Fragen in historischer Perspektive). Tématu bylo věnováno i letošní šesté číslo německého kulturně historického magazínu Damals.

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://www.paepste2017.de/

 

2017 jährt sich der Beginn der Reformation zum 500. Mal. Doch bevor Katholiken und Protestanten getrennte Wege gingen, verband sie 1500 Jahre gemeinsamer Geschichte: Aus jüdischen Wurzeln stieg das Christentum von einer kleinen Gemeinschaft im Osten des Römischen Reiches zu einer der großen Weltreligionen auf.

Das Papsttum wurde zur geistlichen und weltlichen Autorität, die nicht nur die theologische Entwicklung, sondern auch die Herausbildung des lateinischen Abendlandes prägte. Die Mannheimer Päpste-Ausstellung beginnt mit Petrus und betrachtet die Entwicklung des Papsttums bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Die wichtigsten Phasen werden am Wirken herausragender Päpste vorgestellt.

Erstmalig widmet sich ein Ausstellungsprojekt der umfassenden Darstellung der Geschichte des Papsttums. Hochkarätige Leihgaben aus dem Vatikan und weiteren Museen zeigen die faszinierende Entwicklung des Papsttums von den Anfängen bis zur Renaissance.

Die Reiss-Engelhorn-Museen bereiten die Präsentation gemeinsam mit der Universität Heidelberg, den Vatikanischen Museen, der Biblioteca Apostolica Vaticana, der Fabbrica di San Pietro und dem Archivio Segreto Vaticano vor. Als Schirmherr konnten die Verantwortlichen den Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert gewinnen. Die Ausstellung ist vom 21. Mai bis 31. Oktober 2017 im Museum Zeughaus C5 der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru