ohlasy v médiích detailmarek zágora

Marek Zágora

Kristova trnová koruna

Český časopis historický, 107, 2009, č. 3, s. 666-667.

Peter KOVÁČ, Kristova trnová koruna. Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka, Stavitelé katedrál II, Praha, ARS AURO PRIOR 2009, 384 s., ISBN 978-80-904298-0-2.

Po dvou letech vyšel druhý svazek edice Stavitelé katedrál historika umění a výtvarného kritika Petera Kováče. Po vydání prvního svazku, jenž byl věnován katedrále v Chartres, se autor věnuje umění na dvoře francouzského krále Ludvíka IX. s důrazem na dějiny jedné z nejvýznamnějších gotických staveb vůbec, totiž pařížské Sainte-Chapelle. Reprezentativní publikace částečně tematicky navazuje na Kováčovu anglicky psanou studii o Sainte-Chapelle, jež vyšla ve sborníku „Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration" v roce 2003.

Úvodní studie (s. 11-132) není jen historií a popisem Sainte-Chapelle, ale i příběhem její nejvýznamnější relikvie, Kristovy trnové koruny. Získal ji francouzský král Ludvík IX. Část textu věnuje autor také přístavnímu městu Aigues-Mortes. Nechal ho vystavět svatý Ludvík a uchovalo se v téměř původní podobě.

Na úvodní studii navazují (stejně jako v prvním svazku edice) překlady dokumentů s úzkým vztahem ke vzniku pojednávaných staveb. Za Dokumenty autor zařadil překlady několika studií dalších odborníků, jež se věnují stejné problematice. Jedná se o „pestrou" paletu statí např. o středověké Paříži jako centru evropského vkusu (autorem je znalec francouzské katedrální gotiky Willibald Sauerländer), o kultech relikvií ve Francii a Anglii ve 13. století (Jerzy Pysiak) nebo o středověké maltě a jejímu vlivu na stavební vývoj Sainte-Chapelle (John James). Pro české prostředí je svým způsobem „objevná" studie Pavola Černého o francouzské knižní malbě za vlády Ludvíka IX. a posledních Kapetovců a jejích památkách v České republice, doplněná barevnými reprodukcemi miniatur z některých rukopisů.

Podstatnou část knihy tvoří Antologie středověkých textů, která zaujala již v úvodním svazku edice. Většina textů o Kristově trnové koruně byla přeložena z latiny poprvé. Na závěr autor zařadil výběrovou komentovanou bibliografii o Sainte-Chapelle, v níž nalezneme publikace a články od konce 18. století až do roku 2008. Kniha je doplněna množstvím černobílých i barevných fotografií, kreseb a plánků.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru