ohlasy v médiích detailmarián hodoš

Marián Hodoš

Úprimné nadšenie nad knihou Petra Kováča Kristova tŕňová koruna

LISTY Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac, číslo 6, ročník 16, 2009, str. 21

Keď sa mi do ruky dostala nová kniha PhDr. Petra Kováča „Kristova tŕňová koruna" s podtitulom „Paríž, Sainte-Chapelle a dvorské umenie Svätého Ľudovíta", netušil som , že môj dlhoročný priateľ si splnil životný sen a že postupne realizuje veľkolepý projekt pod názvom „Stavitelia katedrál". Zamýšľaná séria kníh pozostáva z piatich zväzkov v poradí „Katedrála v Chartres", „Kristova tŕňová koruna", „Úsvit renesancie", „Zrodenie génia" a „Katedrála v Remeši". ¨

O rozsahu a kvalite zámeru svedčí to, že P. Kováč mu venoval viac ako dvadsať rokov štúdia a stále na ňom pracuje - štúdiom dostupného materiálu, odbornými konzultáciami materiálu s historikmi po celom svete, „prehrabávaním sa" v archívoch i skúmaním na tvári miesta, kde vzniká i mnoho inak nedostupných a unikátnych fotografi í, ktorými ilustruje svoje knihy.

Uvedenú knihu som si prečítal jedným dychom a pri tejto príležitosti mi napadlo porovnanie s komerčne úspešným dielom „Šifra majstra Leonarda" od Dana Browna. Z porovnania vyplýva jednoznačný rozdiel - a to, že kým v knihe od D. Browna začnete pochybovať (podľa miery znalostí faktov) o vcelku nepodloženej dejovej konštrukcii a pochybnosti vás vo väčšej či menšej miere odvádzajú od predpokladaného napätia, takže výsledkom je niečo iné ako intelektuálny prínos, tak kniha P. Kováča je od začiatku pútavá a prístupná i laikovi. Jej zasvätenosť je podložená presvedčivými faktami, bohatým obrazovým materiálom a celkovým logickým členením, čo vyvoláva pocit zmysluplnosti diela. Hodnota faktov výrazne posilňuje intelekt čitateľa.

Samotná existencia Kristovej koruny je doložená už od roku 409. Až do XI. storočia ju potom mnísi uchovávali na hore Sion v Jeruzaleme. Isté je, že táto pamiatka v nás vyvoláva zvláštny a tajomný pocit spätosti s históriou kresťanstva, ktoré tak výrazne prežíva na Slovensku. Jej „darovanie" či vlastne vykúpenie za nekresťanskú cenu francúzskym kráľom Ľudovítom IX. od benátskych kupcov, ktorým ju založil latinský cisár v Konštantinopoli Balduin II., sa datuje do roku 1239.

Následná translácia, t.j. prenesenie relikvie do Paríža a jej umiestnenie vo vzácnom relikviári, ktorý - mimochodom - už neexistuje, to všetko evokuje priam detektívne dejové napätie a v duchu autorovi závidíme, že mal možnosť obrazne sa dotýkať Kristovej koruny a prežívať jej históriu. Súčasný relikviár pochádza z 19. storočia; pre najvýznamnejšiu kresťanskú relikviu sa našlo miesto v skvostnej gotickej kaplnke francúzskych panovníkov Sainte-Chapelle.

Knihu vydal sám autor a záujemcovia si ju môžu za výhodnú cenu kúpiť napríklad v galérii Miro na pražskom Strahove.

(Autor je člen Klubu slovenskej kultúry a zberateľ umenia)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru