archiv detailmerseburg: výstava thietmars welt. ein merseburger bischof schreibt geschichte

Merseburg: Výstava Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte

Do 4. listopadu 2018 je v Merseburském dómu a ve Will-Sitte Galerii (Curia Nova) k vidění výstava nazvaná „Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte“, která je zasvěcena osobnosti a době nejvýznamnějšího kronikáře přelomu 10. a 11. století.

Biskup Dětmar z Merseburku (976-1018), od jehož smrti letos v prosinci uplyne tisíc let, dokázal ve svém kronikářském díle jedinečným způsobem popsat politický, kulturní, hospodářský i společenský vývoj své doby. Jeho kronika je výjimečná též tím, že se, i když těžce poškozená, dochovala v originálu. Již staletí se odborníci zabývají Dětmarovým dílem a stále přicházejí s novými postřehy a poznatky, které upravují náš pohled na svět kolem roku 1000, kdy se formovala křesťanská Evropa.

Své dílo, které je pro dobu Otonů nejdůležitějším vyprávěcím pramenem, sepsal přibližně v letech 1013-1018. Velice živě vylíčil nejdůležitější události 10. století a přiblížil, jak kmeny a velké říše (Slované, Dánové, Polsko, Čechy a Uhry) přijímaly křesťanství. Vždy pak nezapomněl vyzvednout jednotlivé otonské vládce, jmenovitě Otu I., Otu II., Otu III., ale i Jindřicha I. a Jindřicha II. V jeho díle najdeme i jednu novinku středověkého dějepisectví: často k daným událostem totiž připojoval svůj vlastní názor.

Výstava přibližuje především každodenní život v 10. a 11. století. Středobodem celé expozice je ale samotná Dětmarova Kronika a její vyprávění, která pak ožívají prostřednictvím sto dvaceti exponátů, které provádějí návštěvníka Dětmarovým světem. Merseburská výstava je tak nejen hlubokou sondou do historie a každodennosti přelomu 10. a 11. věku, ale i zajímavým pohledem do světa myšlení tehdejších lidí.

Kronika Dětmara z Merseburku, která má bezpochyby velký kulturně-historický význam, je k dispozici i v českém překladu. V roce 2009 vyšla v nakladatelství Argo jako čtvrtý svazek záslužné edice Memoria medii aevi – Paměť středověku.

K výstavě „Thietmars Welt“ vyšla v nakladatelství Michael Imhof stejnojmenná doprovodná publikace s katalogem (Markus Cottin - Lisa Merkel (Hrsg.), Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte, Petersberg 2018, 528 stran, doporučená cena 69 euro).

 

Marek Zágora

 

Obsah katalogu:

Grußwort

ESSAYS

Rudolf Schieffer, Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte

Christian Schuffels, Thietmar und die Stiftsgründung seiner Familie in Walbeck an der Aller

Carsten Hess, Das Geburtsjahr Thietmars von Merseburg

Reinhard Spehr, Gräfin Oda von Walbeck – Überlegungen zur Verwandtschaft mit dem sächsischen Hochadel

Martina Giese, Thietmars Chronik: Vorlagen, handschriftliche Überlieferung und mittelalterliche Rezeption

Hans Jakob Schuffels (†) - Christian Schuffels, Thietmars Autograph. Zur Eigenhändigkeit des Eintrags im Sakramentar der Merseburger Domkirche

Peter Orth, Thietmars Rezeption antiker Autoren

Wolfgang Huschner, Echt, gefälscht oder verloren? Die Verzeichnung von Urkunden in Thietmars Chronik

Jana Kocourek, Das Schicksal der Thietmar-Handschrift

Arno Mentzel-Reuters, Editionen und Übersetzungen der Thietmar-Chronik

Felix Biermann, Thietmars Welt im Spiegel der Archäologie

Armin Rudolph, Das Gebiet um Merseburg und Leipzig zur Thietmarzeit im Spiegel der Archäologie

Armin Rudolph, Die Besiedlung des Gebietes um Merseburg und Leipzig im 10. und 11. Jahrhundert

Peter Ramm, Über Königspfalz und Königshof auf dem Merseburger Burgberg zur Zeit Bischof Thietmars

Enno Bünz, Thietmar von Merseburg und das Eigenkirchenwesen

Klaus Krüger, Thietmar, Tod und Teufel – Zu Glaubensvorstellungen im Kontext von Tod und Jenseits bei Thietmar von Merseburg

Gerhard Graf, Zwischen Hoffnung und Angst – Beispiele aus Bischof Thietmars Glaubenswelt

Uwe Schirmer, Siedlung und ländliche Gesellschaft zu Zeiten des Bischofs Thietmar von Merseburg

Karlheinz Hengst, Thietmar und die Slawen

Karlheinz Hengst, Thietmar als Sprachkundiger und Interpret von Orts- und Personennamen

Markus Cottin, Ortsnamen in der Chronik Thietmars von Merseburg. Bemerkungen zur Karte

 

KATALOG

Thietmars Leben

Die Chronik – Handschriften und Quellen

Buch I – Heinrich I.

Buch II – Otto I.

Buch III – Otto II.

Buch IV – Otto III.

Buch V–VIII – Heinrich II.

ANHANG

 

K výstavě Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte:

https://www.thietmar-merseburg.de/ausstellung/

 

Ke katalogu výstavy:

https://www.imhof-verlag.de/thietmars-welt.html

 

K českému překladu Kroniky Dětmara z Merseburku:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru