ohlasy v médiích detailmilena nyklová

Milena Nyklová

Kristova trnová koruna

Knižní novinky

Číslo 24-25 / ročník VIII / vyšlo 7. 12. 2009

A nakonec jsem si nechala knihu, která osloví především zájemce o historii, architekturu a umění. Peter Kováč je kunsthistorik, který celou svou tvůrčí sílu a energii vkládá do studia středověku. Středověk je v současnosti mezi kunsthistoriky ve veliké oblibě, připomeňme si alespoň Jacquese Le Goffa, ovšem Peter Kováč se soustřeďuje na stavitele katedrál. A protože jedna kniha se mu zdá málo, rozvrhl si svou práci na pět dílů.

První už vyšla před několika lety, má název Katedrála v Chartres, a teď vychází kniha druhá, která se jmenuje Kristova trnová koruna (nakladatelství Ars auro prior). Mnozí patrně nevědí, že podle Nového zákona nechal trnovou korunu Kristovi nasadit Pilát a že od 13. století je uložena v pařížské Sainte-Chapelle, ale prozrazuje to už podtitul knihy Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka.

Odborné znalosti o gotické architektuře a umění není snadné převést do srozumitelného jazyka, ale Peterovi Kováčovi se to povedlo. Historii vlády Ludvíka IX., který byl později prohlášen za svatého, vylíčil ve všech aspektech, hlavně válečných, do nichž patřila především křížová cesta do Jeruzaléma (tu nakonec neuskutečnil), a samozřejmě vybudování kaple Sainte-Chapelle jako vrcholnou gotiku se všemi uměleckými detaily, architekturou počínaje a sochařskou výzdobou i vitrážemi konče.

Vznikla tak kniha poučená, dramatická, doplněná studiemi zahraničních odborníků a mnoha barevnými reprodukcemi, nákresy, mapami, a to nejen detailů Sainte-Chapelle, ale dalších staveb a gotického umění.

A ještě bych ráda připomněla, čím autor knihu začíná: že i Karel IV. v roce 1378 tuto gotickou krásku v Paříži navštívil.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru