archiv detailněmecko a itálie: inspirativní knihy o sienské katedrále

Německo a Itálie: Inspirativní knihy o sienské katedrále

O katedrále v Sieně vyšla v roce 2006 zcela základní publikace, které představuje milník v poznání její stavební historie. Vydalo ji mnichovské nakladatelství Deutscher Kunstverlag v rámci projektu Kostely v Sieně (Die Kirchen von Siena) jako třetí svazek této řady. Unikátní uměleckohistorický počin má celkem dva díly textu, jeden díl fotografií a jeden díl je věnován architektonicko-technické dokumentaci stavby (půdorysy a průřezy). Vše je zpracováno s pověstnou německou pečlivostí. Tým jedenácti specialistů vedli Walter Haas a Dethard von Winterfeld, oba renomovaní znalci, redakci projektu měla na starost Monika Butzek. Hlavní část je věnována důkladnému popisu a chronologii katedrály, což odpovídá zaměření celého corpusu. Kompletně je tu zastoupena i kritická edice všech pramenů. Samotné texty historiků umění jsou v němčině.

K stavební huti sienské katedrály vyšla současně i jednodílná publikace v italštině Costruire una cattedrale: l'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo (autoři Andrea Giorgi ; Stefano Moscadelli) jako pětiset stránková příloha k třetímu svazku edice Die Kirchen von Siena (Die Kirchen von Siena: Beiheft). Knihu vydalo nakladatelství  Deutscher Kunstverlag v roce 2005 a podrobně ji recenzoval historik umění Jürgen Wiener (autor letos vydané obsáhlé knihy o katedrále v Orvietu) - jeho fundovaný názor si lze přečíst volně na internetu (http://www.arthistoricum.net/index.php?id=276&ausgabe=2006_12&review_id=8899).

Speciálně západní fasádě katedrály v Sieně, která je projektem sochaře a architekta Giovanniho Pisana, je věnována samostatná italská publikace, kterou pod názvem La facciata del duomo di Siena: Iconografia, stile, indagini storiche e scientifiche vydalo v roce 2007 milánské nakladatelství Silvana Editore. Na textech se podílelo třináct odborníků, dva z nich jsou i spoluautoři výše zmíněného německého projektu. Samostatná kapitola se týká působení Giovanniho Pisana, část studií pojednává o materiálech použitých při stavbě i při výzdobě, jedna stať se zabývá přepisem nápisů na fasádě a na nápisových páskách, které drží sochy Giovaniho Pisana a jeho dílny.

K pozoruhodným publikacím o sienské katedrále náleží i trochu opomíjený a málo recenzovaný, ale vynikající katalog nazvaný Claritas, který v roce 2001 vydalo Lindenau-Museum v německém Altenburgu. Barbara John a Holger Manzke velmi pečlivě na 155 stranách rekonstruovali původní hlavní oltář sienské katedrály, který vznikl po roce 1260 (na počátku 14. století ho nahradila slavná Maestà od malíře Duccia). Deskové obrazy z tohoto původního oltáře sienské katedrály se zachovaly v několika různých uměleckých sbírkách v Itálii, v Německu, v USA, ve Velké Británii a ve Francii. Katalog je vzornou ukázkou pečlivé badatelské práce pracující s dochovanými uměleckými díly, dobovými prameny a technologickým rozborem. Další zajímavá fakta k tomuto dílu i k sienským oltářům pro katedrálu přináší stať Jochena Sandera Altarbilder für den Dom von Siena (Altarpieces for Siena Cathedral) otištěná v německo-anglickém katalogu Kult Bild: das Altar- und Andachtsbild von Duccio bis Perugino (Städel Museum 2006, s. 61-83).

 

PhDr. Peter Kováč

Walter Haas a Dethard von Winterfeld (ed.), Der Dom S. Maria Assunta - Architektur, Die Kirchen von Siena, Band 3, Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, 2 díly textu: 938 stran a 82 obr., 1 díl fotografií: 372 stran a 19 b. a 974 č.b. fotografií, 1 díl plánů, cena 580 eur. Andrea Giorgi ; Stefano Moscadelli, Costruire una cattedrale : l'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo, München, Deutscher Kunstverlag, 2005, 524 stran.

Mario Lorenzoni (ed), La facciata del duomo di Siena. Iconografia, stile, indagini storiche e scientifiche, 198 stran, četné barevné reprodukce, Milano 2007, 35 eur.

Claritas. Das Hauptaltarbild im Dom zu Siena nach 1260. Die Rekonstruktion, Lindenau-Museum Altenburg; texty J. Penndorf, H. Manzke, B. John; Altenburg, 2001, 155 stran, bohatá fotodokumentace, 24,50 eur.

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru