časopisy detailněmecko: ježíš a první křesťané - hlavní téma lednového čísla německého magazínu damals (1/2019)

Německo: Ježíš a první křesťané - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS (1/2019)

Anotace:

Hlavním tématem prvního letošního čísla magazínu Damals, německého měsíčníku o historii, je Ježíš Kristus a s ním i první křesťané.

Ježíš Nazaretský působil jako pocestný kazatel v Galileji, hlásal brzký příchod Božího království a nejpravděpodobněji v roce 30 byl v Jeruzalémě ukřižován. Jsou to jediné informace, které můžeme považovat za jisté. Většinu dalších informací máme z evangelií, která ale nejsou historickými prameny, nýbrž zprostředkovávají čtenářům Ježíšovo učení. Přesto nám dochované písemné prameny a archeologické nálezy umožňují zrekonstruovat svět, v němž Ježíš žil a působil. Hlavní téma přibližuje i dobu po jeho smrti, kdy se nová víra rozšířila nejen po římské říši, ale i za její hranice.

Titulnímu tématu je věnováno celkem pět textů, které přinášejí nový pohled na Ježíšovu dobu i první křesťany. Všechny texty jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem. (SK)

 

DAMALS. Das Magazin für Geschichte 1/2019, Jesus und die ersten Christen, cena 6,90 euro

 

Texty k hlavnímu tématu

Michael Tilly, Palästina um Christi Geburt. Roms Sorgenkind in der Levante

Jens Schröter, Die schriftlichen Quellen. Wer berichtet uns von Jesus?

Werner Dahlheim, Die Evangelien. Das Leben des Gottessohns

Manfred Clauss, Geburt einer neuen Religion. Die ersten Christen

Volker Drecoll, Die Ausbreitung des Christentums. Die Legende vom Reisemissionar

 

Internet:

https://www.wissenschaft.de/magazin/damals-aktuelles-heft/jesus/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru