časopisy detailněmecko: karel iv. císař v časech krize - hlavní téma listopadového čísla časopisu damals

Německo: Karel IV. Císař v časech krize - hlavní téma listopadového čísla časopisu DAMALS

Letos uplynulo sedm set let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378) z rodu Lucemburků. K tomuto výročí se vrací i listopadové číslo německého kulturně historického magazínu DAMALS. Hlavní téma je zasvěceno Karlu IV. jako panovníkovi v časech krize.

Čtrnácté století bylo obdobím, kdy Evropu zasáhl mor, krvavé vzpoury nebo válečné konflikty jako byla stoletá válka mezi Francií a Anglií. Karel IV. byl pak panovníkem, jenž se snažil zavést do „chaosu“ pořádek. Důkazem je např. proslulá Zlatá bula Karla IV., zákoník pro Svatou říši římskou z roku 1356. Karlova vláda je navíc spjata i s nebývalým uměleckým a kulturním rozkvětem, kdy se významnými centry stala Praha s Norimberkem.

Ústřednímu tématu je věnováno celkem pět příspěvků a esej Bernda Schneidmüllera na téma „Kdo byl Karel IV.? Všechny texty jsou jako vždy doplněny bohatým obrazovým doprovodem.

Součástí čísla je i pozvánka na první bavorsko-českou zemskou výstavu „Karl IV.“, která je německou verzí pražské úspěšné výstavy „Císař Karel IV. 1316-2016“. Výstava, na níž jsou i některé exponáty, které nebyly v Praze, je k vidění až do 5. března 2017 v Germánském národním muzeu v Norimberku.

 

Marek Zágora

 

DAMALS. Das Magazin für Geschichte 11/2016, Karl IV. Kaiser in Zeiten der Krise, cena 6,90 euro

 

Internet:

http://www.damals.de/de/13/Titelthema.html

 

Texty k hlavnímu tématu:

Stefan Weinfurter, Mit Gottes Gunst zur Krone. Aufstieg zum Monarchen

Jörg Schwarz, Katastrophen und Krisen. Im Würgegriff der Pest

Bernd Schneidemüller, Die „Goldene Bulle“. Drei Pfeiler für Recht und Frieden

Christian Forster, Die Residenzstadt Prag. Karls „goldene Stadt“

Benno Baumbauer – Jiří Fajt, Kunstzentrum Nürnberg. Der Tor zum Reich

Bernd Schneidmüller, Wer war Karl IV?


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru