časopisy detailněmecko: kdo byl karel iv.? (wer war karl iv.?) – zajímavý esej bernda schneidmüllera v jedenáctém čísle časopisu damals

Německo: Kdo byl Karel IV.? (Wer war Karl IV.?) – zajímavý esej Bernda Schneidmüllera v jedenáctém čísle časopisu DAMALS

Předposlední letošní číslo německého kulturně historického měsíčníku DAMALS je věnováno Karlu IV. (1316-1378) jako panovníkovi v časech krize, kterým 14. století bezpochyby bylo. Evropu tehdy zasáhl mor nebo válečné konflikty, jakým byla kupř. stoletá válka mezi Francií a Anglií. Římský císař a český král Karel IV. byl panovníkem, jenž se snažil zavést do „chaosu“ pořádek, o čemž svědčí např. proslulá Zlatá bula Karla IV., zákoník pro Svatou říši římskou z roku 1356.

Hlavnímu tématu časopisu je věnováno celkem pět článků a jeden esej. V prvním příspěvku je přiblížena Karlova cesta za korunou římského krále, kterým byl zvolen v roce 1346. Následující text je pak věnován moru, který se stal největším postrachem Evropy 14. věku. V dalším příspěvku je Karel IV. představen jako zákonodárce, „autor“ proslulé Zlaté buly. Významná pozornost je nakonec věnována i dvěma městům, Praze a Norimberku, která se stala za jeho vlády mimo jiné významnými kulturními a uměleckými centry.

Zastavme se více u posledního textu, eseje profesora Bernda Schneidmüllera, který přednáší na univerzitě v Heidelbergu. Zamyslel se nad tím, kdo vlastně Karel IV. byl. Je si vědom, že Karel IV. je hodnocen jinak u nás a jinak v Německu. Tím, že kladl velký důraz na svůj přemyslovský původ a České království, bývá označován dokonce za „otčíma Říše“.

Chceme-li však poznat Karla IV., musíme se oprostit od současných měřítek. Významné je kupř. to, že jako poslední císař byl korunován celkem třemi královskými korunami. Po korunovaci na českého krále byl korunován nejprve v Cáchách na římského krále, roku 1355 v Miláně na lombardského krále a o deset let později burgundskou korunou na arelatského krále. Vrcholem pak byla samozřejmě římská korunovace na císaře.

Schneidmüller si všímá i Karlových stinných stránek. Jako každý středověký vladař trpěl permanentním nedostatkem financí, což řešil např. „prodejem“ privilegií městům. Dokonce se o něm za jeho života říkalo, že se chová jako „kramář“. Problematický byl rovněž jeho vztah k Židům, které měl podle prastaré tradice zejména za jejich finanční pomoc chránit. Po morové epidemii, kdy se zvedla vlna protižidovských nálad, ale přenechal z pragmatických důvodů říšským městům rozhodnutí o jejich vyhnání, případně vyvraždění a zabavení jejich majetku. Města jako Frankfurt a Norimberk toho záhy využila.

Můžeme označit Karla IV. za Evropana? Samotný vladař by tomuto označení určitě nerozuměl. Země, kterým vládl, pro něj byly prostorem bez národních hranic. Karel Lucemburský žil a přemýšlel spíše v rámci dynastických vazeb, které pro něj byly velice důležité. Jeho nejdůležitější povinností pak bylo zajistit pokračování rodu, což se mu podařilo. Se svými čtyřmi manželkami měl celkem jedenáct dětí. Dva synové, Václav a Zikmund se stali římskými králi, Zikmund dosáhl až na korunu císařskou. Jak Schneidmüller nakonec konstatuje, pokračování rodu bylo pro Karla IV. nejdůležitějším úkolem.

Součástí čísla je ještě pozvánka na první bavorsko-českou zemskou výstavu „Karl IV.“, na níž jsou prezentovány hlavně exponáty, které byly vidění už v Praze ve Valdštejnské jízdárně. Výstava je k vidění až do 5. března 2017 v Germánském národním muzeu v Norimberku, kde si můžete zakoupit i jedenácté číslo časopisu DAMALS.

 

Marek Zágora

 

DAMALS. Das Magazin für Geschichte 11/2016, Karl IV. Kaiser in Zeiten der Krise, cena 6,90 euro

 

Internet:

http://www.damals.de/de/13/Titelthema.html

 

Texty k hlavnímu tématu:

Stefan Weinfurter, Mit Gottes Gunst zur Krone. Aufstieg zum Monarchen

Jörg Schwarz, Katastrophen und Krisen. Im Würgegriff der Pest

Bernd Schneidemüller, Die „Goldene Bulle“. Drei Pfeiler für Recht und Frieden

Christian Forster, Die Residenzstadt Prag. Karls „goldene Stadt“

Benno Baumbauer – Jiří Fajt, Kunstzentrum Nürnberg. Der Tor zum Reich

Bernd Schneidmüller, Wer war Karl IV?


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru