časopisy detailněmecko: němce fascinuje richard lví srdce – je mu věnováno zářijové číslo časopisu damals

Německo: Němce fascinuje Richard Lví srdce – je mu věnováno zářijové číslo časopisu Damals

Hlavním tématem letošního devátého čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je jeden z nejznámějších anglických králů Richard I. Lví srdce (1157-1199), jemuž je v Historickém muzeu Falcka ve Špýru zasvěcena velkolepá výstava „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“, která začíná 17. září 2017.

Na výstavu pořádáme exkurzi!

http://www.stavitele-katedral.cz/zarijovy-umelecky-vikend-velke-nemecke-podzimni-vystavy-mattise-%E2%80%93-bonnard-papez-a-papezstvi-od-antiky-po-renesanci-richard-lvi-srdce-hrdina-krizackych-vyprav

Samotnému tématu je v časopise věnováno celkem sedm zajímavých příspěvků, které jsou zaměřeny na nejvýznamnější události z Richardova života a vlády. I když Richard I. vládl pouze devět let, zapsal se zásadním způsobem nejen do anglických dějin.

Úvodní text přibližuje Richardovu cestu na anglický trůn a jeho nepřátelské vztahy s Francií. Následující dva texty představují dva Richardovy příbuzné, kteří ovlivnili jeho život. První je jeho matka Eleonor Akvitánská, která se mu snažila být vždy nablízku. Richard dokonce zemřel v její náruči. Druhou osobností je pak Richardův mladší bratr Jan Bezzemek, který se stal jeho nástupcem.

Richard Lví srdce proslul též jako účastník třetí křížové výpravy. Jeho účasti je věnován rovněž jeden příspěvek. Na něj plynule navazuje text o králově zajetí během návratu ze Svaté země. Jedná se událost, která měla vliv na evropské dějiny. Zajímavý je i následující příspěvek o tom, co rakouský vévoda Leopold V. a římský císař Jindřich VI. udělali s výkupným za Richarda I. Rakouský vévoda zlepšil vojenskou infrastrukturu, císař zase použil získané stříbro k ovládnutí Sicilského království.

Poslední příspěvek hlavního tématu představuje anglického krále ve světle mýtů a legend. Jeho osobnosti a činů si všímali již jeho současníci. Byl a stále je vnímán jako ukázkový rytíř. Jeho předčasná smrt z něj učinila místy až legendární postavu. Svým způsobem stále zůstává velice atraktivní osobností, o čemž svědčí kupř. filmy a seriály z posledních šedesáti let, v nichž se jeho postava objevila. Nebyl ale většinou hlavním hrdinou, převážně se objevoval v souvislostech s postavou Robina Hooda. Autor textu se zamýšlí i nad tím, co by se stalo, kdyby Richard I. nezemřel po pouhých devíti letech vlády. Pravděpodobně by uvrhl svou zemi do hluboké politické i hospodářské krize a získal stejně špatnou pověst jako jeho nástupce Jan Bezzemek.

Všechny texty jsou jako tradičně doplněny bohatým a zajímavým barevným obrazovým doprovodem, nechybí četné mapy a chronologická tabulka s hlavními mezníky králova života a vlády.

 

Marek Zágora

 

DAMALS. Das Magazin für Geschichte 9/2017, Richard Löwenherz, 84 stran, cena 6,90 euro

 

Příspěvky k hlavnímu tématu:

Christoph Mauntel, Richard und das angevinische Reich. Graf, Herzog, König

Christoph Mauntel, Eleonore von Aquitanien. Fels in der Brandung

Christoph Mauntel, Johann "Ohneland". Der Glücklose

Stefan Weinfurter, Der Dritte Kreuzzug. Im Namen des Glaubens

Peter Alter, Gefangener des Kaisers. Monarch als Faustpfand

Peter Alter, Die Verwendung des Lösegelds. Mittelalterliches Konjunkturprogramm

Dieter Berg, Der Mythos vom idealen Ritter. Ein König wird zur Sagengestalt

 

Internet:

http://www.damals.de/de/7/Aktuelles-Heft.html

 

K výstavě „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“:

http://www.stavitele-katedral.cz/spyr-speyer-velkolepa-vystava-richard-lvi-srdce-%E2%80%93-kral-rytir-vezen-richard-lowenherz-konig-%E2%80%93-ritter-%E2%80%93-gefangener/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru